Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, pozycja 848)

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.piotrkow-tryb.po.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz w podległych jednostkach organizacyjnych jest Pan Jan Justyna, tel. 44 647 67 12 w.262, mail: dyr.fin@piotrkow-tryb.po.gov.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, pozycja 848).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 16.01.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 16.01.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Kierownik Samodzielnego Działu d/s Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3go Maja 13/15, 97-300 Piotrków Tryb, adres poczty elektronicznej kier.inf@piotrkow-tryb.po.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pozostałe informacje

Data publikacji strony internetowej: 02.05.2014r.

Data znaczącej aktualizacji strony internetowej: 16.01.2020r.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Skrótową obsługę strony zapewnia ukryte menu aktywowane klawiszem "tab" (opcja nieobsługiwana przez przeglądarkę "Opera").

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległe jednostki nie posiadają usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTOWNICZNA

Prokuratura Okręgowa i Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim

Wejście do budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim w pełni dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz platforma przyschodowa, za pomocą której osoba mająca problemy z poruszaniem się może dostać się do windy i dalej na wyższe kondygnacje budynku.

Nr telefonu do osoby udzielającej wsparcia: 44 647 65 66, wew. 249.


Prokuratura Rejonowa w Opocznie

Wejście do budynku Prokuratury Rejonowej w Opocznie dla osób niepełnosprawnych znajduje się przez budynek Sądu Rejonowego w Opocznie, w którym znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nr telefonu do osoby udzielającej wsparcia: 44 755 22 03.


Prokuratura Rejonowa w Radomsku

Osoby niepełnosprawne do budynku Prokuratury Rejonowej w Radomsku dostaną się przez budynek Sądu Rejonowego w Radomsku, w którym znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nr telefonu do osoby udzielającej wsparcia: 44 683 47 70.


Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się na II piętrze budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, a wewnątrz znajduje się winda, którą można dojechać na II piętro. Jest także toaleta dla niepełnosprawnych.

Nr telefonu do osoby udzielającej wsparcia: 44 725 76 01.


Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie znajduje się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Bełchatowie. W przypadku konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej wyznaczony pracownik prokuratury lub prokurator prowadzący sprawę uda się do pomieszczenia gminnego znajdującego się na parterze budynku w celu przeprowadzenia czynności z udziałem tej osoby. Do wejścia do Urzędu Gminy prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast w pobliżu budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych na parkingu miejskim.

Nr telefonu do osoby udzielającej wsparcia: 44 632 17 15.

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00