Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA - ARCHIWUM

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących na stanie w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykaz składników majątku ruchomego zawierają załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia, z wyłączeniem licencji na oprogramowanie oraz dysków twardych w laptopach i komputerach.

Składniki majątku ruchomego, wymienione w załącznikach można oglądać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, telefon kontaktowy (44) 647-67-12 wew. 265 lub 205 w dniach 05.01.2017 r. do dnia 19.01.2017 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1, 2 skierowany do kierownika jednostki zawierający:
  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nazwa składnika z nr inwentarzowym),
  3. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
 2. Zainteresowane jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne oferty zawierające:
  1. dane oferenta,
  2. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, którego oferta dotyczy (nazwa składnika z nr inwentarzowym),
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.
 3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach 1, 2, mogą składać pisemne wnioski, zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki, telefon kontaktowy,
  2. statut podmiotu,
  3. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku,
  4. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, o które występuje podmiot ( nr inwentarzowy, opis)
  5. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy składać do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wnioski lub oferty należy kierować do Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową (decyduje data wpływu) bądź e-mailowo na adres prokuratura@piotrkow-tryb.po.gov.pl w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. do godziny 11:00.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, to pomiędzy tymi oferentami zostanie przeprowadzona aukcja. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.

Zużyte składniki majątku ruchomego, które nie zostaną zbyte w formie sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, zostaną fizycznie zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Załącznik nr. 1 (pdf) 3,44 MB

Załącznik nr. 2 (pdf) 2,90 MB

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2017-01-05 |

237

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Tabela przedstawia plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2017
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze zadania służące realizacji celuOdniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,1 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2017 (PK I BP 094.2.2016)
Plan działalności jednostek obszaru Prokuratury Regionalnej w Łodzi na rok 2017 (RP II A 095.5.2016)
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 150 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby prowadzonych postępowań 100,0 Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-12-12 |

226

Zmiana godzin przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległych jej prokuraturach rejonowych

INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ

Poniedziałek w godz. 12.00 - 18.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 9.00 - 13.00

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-05-25 |

199

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza aukcję na sprzedaż składników majątku

Aukcja dotyczy samochodu osobowego Renault Megane. Ogłoszenie dotyczące aukcji do pobrania TUTAJ (DOC) (36 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-03-30 |

188

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza aukcję na sprzedaż składników majątku

Aukcja dotyczy samochodu osobowego Renault Megane. Ogłoszenie dotyczące aukcji do pobrania TUTAJ (DOC) (36 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-03-11 |

186

Strona 3 z 11Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00