Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Postępowanie umorzone

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż za sygnaturą akt PO I Ds. 78.2016 prowadziła, wszczęte w dniu 24 października 2016 roku na podstawie zawiadomienia złożonego przez posłów Platformy Obywatelskiej: Cezarego Tomczyka oraz Jana Grabca, śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przez szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej- Bartłomieja Misiewicza przestępstwa opisanego w art. 229 § 1 Kodeksu Karnego w związku z mającym miejsce w dniu 30 sierpnia 2016 roku spotkaniem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Przeprowadzone w toku śledztwa czynności procesowe nie potwierdziły, aby w trakcie spotkania w dniu 30 sierpnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie padały ze strony Bartłomieja Misiewicza jakiekolwiek sformułowania, które wyczerpywałyby znamiona przestępstwa obietnicy udzielenia korzyści majątkowej i osobistej w zamian za określone zachowanie ze strony radnych powiatowych z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2016 roku śledztwo Po I Ds. 78.2016 zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 Kodeksu Postępowania Karnego- wobec tego, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-12-07 |

225

Zabił na klatce schodowej

W Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, II Wydział Karny, w dniu 28 października 2016 roku, zapadł wyrok w sprawie przeciwko Karolowi K. (lat 37), którego Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim oskarżyła o to:

 1. W dniu 17 stycznia 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim, około godziny 03:00, na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Małkowskich 6, nieumyślnie spowodował śmierć mężczyzny w ten sposób, że podczas szarpaniny zepchnął go ze schodów, powodując jego upadek i koziołkowanie po twardym podłożu, w następstwie czego doznał on obrażeń ciała w postaci złamania kości nosa, złamania kości pokrywy oraz podstawy czaszki z ostrymi krwiakami i pourazowego obrzęku mózgu, które to obrażenia skutkowały zgonem tego mężczyzny na miejscu, tj. o czyn z art. 155 k.k.
 2. W dniu 17 stycznia 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim, działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał przy sobie susz roślinny o wadze 0,26 grama stanowiący ziele konopi, tj. o czyn z art. 62 ust 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 3. W dniu 17 stycznia 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim, poruszał się samochodem osobowym, znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej, tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

Ww. został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i został skazany:

 • za czyn I na karę 2 (dwóch ) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
 • za czyn II na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
 • za czyn III na karę 8 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd wymierzył ww. oskarżonemu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat.

Nadto zasądził od niego, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych tytułem świadczenia pieniężnego oraz na rzecz oskarżycielki posiłkowej (pokrzywdzonej) kwotę 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych, tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-11-08 |

218

Oblał benzyną i podpalił kobietę

W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, III Wydział Karny, w dniu 20 maja 2016 roku, zapadł wyrok w sprawie przeciwko Mariuszowi P. (lat 45), którego Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim oskarżyła o to, że w dniu 11 września 2015 r. w miejscowości Wola Moszczenicka, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, na terenie posesji przy ul. Klonowej, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, usiłował dokonać zabójstwa kobiety w ten sposób, że polał jej ciało substancją łatwopalną, po czym podpalił ją zapalniczką, powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci oparzenia II i III stopnia, głównie głowy i twarzy, szyi, rąk, klatki piersiowej oraz górnych dróg oddechowych, co spowodowało u niej wstrząs pooparzeniowy, niewydolność krążenia, niewydolność oddechową oraz ostrą niewydolność nerek i sepsę, przy czym powstałe oparzenia sięgały 45% powierzchni jej ciała, co wywołało chorobę realnie zagrażającą życiu i ciężką chorobę długotrwałą oraz ciężkie, trwałe zeszpecenie. Ww. Zamierzonego celu, tj. zabójstwa tej kobiety, nie osiągnął, z uwagi na postawę pokrzywdzonej, wezwanie służb ratunkowych i udzieloną jej pomoc medyczną i leczenie.

Mariusz P. został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany, zgodnie z wnioskiem Prokuratury, na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zasądził również od oskarżonego kwotę 50 000 zł na rzecz wspomnianej pokrzywdzonej, tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

Wyrok ten jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-06-21 |

205

Pedofil z Radomska

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do miejscowego Sądu akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi K. (lat 67), oskarżonemu o to że:

 1. w marcu 2014 roku w Radomsku, doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że dotykał jej piersi, tj. o przestępstwo z art. 200 § 1 k.k.;
 2. w okresie od 2013 roku do lipca 2015 roku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że dotykał go w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 3. w 2014 roku w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał go w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 4. w okresie od 2013 roku do lipca 2015r. w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 5. w okresie od 2013 roku do lipca 2015r. w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.

Wobec tego podejrzanego postanowieniami Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z małoletnimi pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 20 metrów oraz poręczenia majątkowego.

Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-05-16 |

195

Nieuczciwy policjant

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Norbertowi S. (lat 40), oskarżonemu o to że:

 1. w dniu 7 marca 2015 roku w miejscowościach Annów oraz Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc służbę jako funkcjonariusz Komisariatu Policji w Czerniewicach w związku z pełnioną funkcją publiczną, w trakcie przeprowadzanej czynności procesowej w sprawie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa polegające na napisaniu określonej treści wyjaśnień podejrzanego o czyn z art. 178a § 1 k.k. (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości), zażądał kwoty 1000 złotych, którą następnie przyjął od tego podejrzanego w dwóch ratach - pierwszą w kwocie 500 złotych w banknotach po 100 złotych w dniu 27 marca 2015 roku i drugą w kwocie 500 złotych w banknotach po 50 złotych w dniu 15 kwietnia 2015 roku, kiedy to został zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia tego czynu przez funkcjonariuszy BSW, tj. o czyn z art. 228 § 3 k.k.
 2. w październiku 2013 roku w Czerniewicach, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach, prowadząc postępowanie przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy zażądał, a następnie przyjął od niego, korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 1500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 3. w grudniu 2014 roku w Czerniewicach i w Gliniku, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy przyjął od niego korzyść majątkową w postaci kół samochodowych wraz z alufelgami, o łącznej wartości 460 złotych, pochodzących z rozbitego w kolizji drogowej samochodu należącego do tego podejrzanego, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 4. w maju 2014 roku w Czerniewicach i Lubochni Górki, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 4 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy, zażądał od niego korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 500 - 600 złotych, a następnie przyjął od niego korzyść majątkową w kwocie 500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 5. w lutym 2015 roku w Czerniewicach i Tomaszowie Mazowieckim, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy zażądał, a następnie przyjął od niego korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 6. Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

  | Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-05-16 |

  196

Strona 2 z 7Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00