Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 grudnia 2018r. za numerem PO I Ds 25.2018 umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie podejrzenia sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która miała miejsce w dniu 26 stycznia 2017r. na drodze krajowej nr A1 na wysokości miejscowości Bąkowiec powiat Piotrków Trybunalski woj. łódzkie , na obu kierunkach ruchu(Katowice – Łódź i Łódź – Katowice) polegającej na niedostosowaniu prędkości przez kierujących pojazdami do panujących warunków drogowych (gęsta mgła) i doprowadzeniu do – następujących po sobie – zderzeń 55 pojazdów (osobowych i ciężarowych) w następstwie czego wiele osób (kierujących oraz pasażerów) zostało hospitalizowanych z powodu obrażeń ciała, w tym kilka z nich z powodu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a jedna osoba – kierujący samochodem marki MAN w wyniku odniesionych obrażeń zmarła szpitalu w dniu 31 stycznia 2017r. tj. o czyn z art. 173 § 1 i 3 k.k. wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

Podstawą umorzenia tego postepowania były przeprowadzone w toku śledztwa czynności procesowe oraz pozyskane materiały dowodowe, w tym przede wszystkim zeznania złożone przez uczestników zdarzenia oraz opinie biegłych sądowych – które pozwoliły na stwierdzenie, że powyższe zdarzenie nie nosi znamion katastrofy w ruchu lądowym opisanej w art. 173 k.k. czyli jednego zdarzenia o charakterze ciągłym ściśle ze sobą powiązanego. Zdarzenie to należy natomiast rozpatrywać w kategorii zaistnienia wielu odrębnych indywidualnych zdarzeń drogowych, które mogą być oceniane jako wypadki drogowe (art. 177 § 1 i 2 k.k.) lub też wykroczenia drogowe (art. 86 i inne k.w.)

W związku z powyższym w odrębnej decyzji procesowej za numerem PO I Ds. 128.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła śledztwo w sprawie 22 odrębnych wypadków w ruchu lądowym zaistniałych w czasie i miejscu określonym jak wyżej, w następstwie których osoby pokrzywdzone doznały wyłącznie obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni albo w następstwie których doszło wyłącznie do uszkodzeń pojazdów, które nie przybrało postaci zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach – z uwagi na to, iż czyny te nie zawierają znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Zdarzenia drogowe pociągające za sobą wskazane powyżej skutki nie mają charakteru wypadków drogowych określonych w art. 177 § 1 k.k. czy też art. 177 § 2 k.k., a stanowią wyłącznie kolizje drogowe, które mogą być rozpatrywane wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń.

Jednocześnie w odrębnych decyzjach procesowych oznaczonych sygnaturami PO I Ds. 125.2018 i PO I Ds. 126.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w tymże dniu 31 grudnia 2018r. umorzyła śledztwa w zakresie 2 wypadków w ruchu lądowym zaistniałych w czasie i miejscu określonym powyżej w następstwie których osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała, które naruszyły czynności ich narządów na okres powyżej dni siedmiu, jednakże sprawcami tych wypadków były osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych. W takiej sytuacji do kontynuowania postępowania karnego i ewentualnego postawienia w stan podejrzenia a następnie oskarżenia sprawcy wypadku drogowego niezbędne jest złożenie wniosku o ściganie. W zaistniałych przypadkach osoby najbliższe takich wniosków nie złożyły. Postępowania umorzono więc na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.

Kolejny wątek prawno – karny mający charakter wypadku drogowego został zakończony wydaniem decyzji o sygnaturze PO I Ds. 127.2018 w sprawie indywidualnego zdarzenia drogowego, w którym w następstwie doznanych obrażeń ciała w dniu 31 stycznia 2017r. w szpitalu zmarł kierujący samochodem marki MAN. W tej konkretnej sytuacji jedyną pokrzywdzoną osobą był kierujący pojazdem marki MAN, który w następstwie swojego zachowania drogowego spowodował u siebie obrażenia ciała skutkujące zgonem. Odpowiedzialności karnej nie podlega osoba, która sama w sposób umyślny czy też nieumyślny (jak w tym przypadku) spowoduje u siebie jakiekolwiek obrażenia ciała. Postepowanie w tym zakresie umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – brak znamion czynu zabronionego.

W zakresie kolejnych 3 wątków prawno – karnych o charakterze wypadków drogowych Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w odrębnych decyzjach procesowych oznaczonych sygnaturami PO I Ds. 121.2018, PO I Ds. 122.2018 i PO I Ds. 123.2018 skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Karny wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Roberta P., Jacka K. i Rafała W. podejrzanych o czyny z art. 177 § 1 k.k. uznając, iż społeczna szkodliwość przypisanych im czynów nie jest znaczna (uwzględniono tutaj okoliczność, iż naruszenie przez nich zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym polegało wyłącznie na nie dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, bez przekroczenia dopuszczalnej prędkości administracyjnej na danym odcinku drogi).

Jednocześnie za numerem PO I Ds. 124.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sadu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi G., Piotrowi B. i Sławomirowi M. oskarżonym o czyny z art. 177 § 2 k.k. (dwaj piersi z wymienionych) i z art. 177 § 1 k.k. (trzeci z wymienionych).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-01-08 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00