Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Opocznie nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygn. PR Ds. 91.2018 prowadzone przeciwko Adrianowi D. podejrzanemu o to, że:

  1. W dniu 19 stycznia 2019 roku w miejscowości Błogie Rządowe, gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego będąc w stanie nietrzeźwości w obecności i za pośrednictwem Kazimierza D. oraz interweniujących funkcjonariuszy policji Komisariatu Policji w Paradyżu groził pozbawieniem życia pełniącemu funkcję Wójta Gminy Mniszków oraz mieszkańcom miejscowości Błogie Rządowe, groził spaleniem ich zabudowań a ponadto groził spaleniem budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  2. Na przełomie miesiąca grudnia 2018 - styczna 2019 roku w miejscowości Błogie Szlacheckie. gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego będąc w stanie nietrzeźwości, trzymając w ręku nóż, stojąc przed drzwiami wejściowymi do plebanii w obecności i za pośrednictwem Agnieszki S. groził pozbawieniem życia Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Błogim Szlacheckim przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  3. W dniu 31 grudnia 2018 roku w miejscowości Błogie Rządowe, gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego groził pozbawieniem życia Kazimierzowi D., przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  4. W okresie czasu listopad-grudzień 2018 roku w miejscowości Błogie Szlacheckie, gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego groził pozbawieniem życia Agnieszce S., przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.

W dniu 21 stycznia 2019 roku Adrian D. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Opocznie gdzie został przesłuchany pod zarzutem popełnienia opisanych powyżej czynów zabronionych. Składając wyjaśnienia przyznał się częściowo do popełnienia zarzuconych mu czynów wyjaśniając, iż znajdując się pod wpływem alkoholu nie panuje nad sobą i jest zdolny coś podpalić lub zrobić komuś krzywdę. Biorąc po uwagę, iż podejrzany Adrian D. był już wielokrotnie karany, w tym za czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk oraz art. 288 § 1 kk i art. 190 §1 kk., w dniu 21 stycznia 2019 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Opocznie II Wydział Kamy wniosek o zastosowanie wobec Adriana D. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, powołując się między innymi na uzasadnioną obawę, że podejrzany Adrian D. któremu zarzucono popełnienie umyślnego występku popełni ponownie przestępstwo przeciwko życiu zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu zwłaszcza, że popełnieniem takiego przestępstwa groził (art. 258 § 3 k.p.k.).

Powyższy wniosek Sąd Rejonowy w Opocznie II Wydział Karny rozpoznał w dniu 22 stycznia 2019 roku i wydał w sprawie o sygn. II Kp 16/19 postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy tj. do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

Postępowanie to zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-01 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00