Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi za numerem PO I Ds. 15.2018 śledztwo przeciwko Andrzejowi G. i Andrzejowi B.podejrzanym o to, że:

  1. w okresie od 7 marca 2014 r. do 14 marca 2016 r. w Warszawie, przy ul. Kocjana 3 działając wspólnie i w porozumieniu, Andrzej B. jako Dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, na podstawie § 5 pkt 1, § 7 pkt 1,3, § 16 pkt 1, 2 i 3 Statutu w/w Instytucji z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. wydanego przez Ministra Sprawiedliwości, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz umowy o pracę z dnia 18.05.2009 r., oraz Andrzej G. pełniąc funkcję jego Zastępcy, na podstawie § 5 pkt 2, § 7 pkt 2, 3, § 16 pkt 1, 2 i 3 Statutu w/w Instytucji z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. wydanego przez Ministra Sprawiedliwości oraz umowy o pracę z dnia 30.12.2010 r., będąc osobami zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, nadużyli udzielonych im uprawnień oraz nie dopełnili ciążących na nich obowiązków służbowych w zakresie dbałości o ekonomiczne interesy w/w podmiotu, w ten sposób że przystąpili do negocjacji a następnie podpisali w dniu 13 sierpnia 2014 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 30 sierpnia 2014 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 16 grudnia 2015 r. niekorzystną gospodarczo umowę o produkcję tzw. płetwy składanej pomiędzy Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA jako „dostawcą", a spółką EXOFIN Sp. z o.o. z/s w Gdyni jako „odbiorcą", pomimo niedysponowania na dzień podpisania umowy kompleksową analizą inwestycyjną realizowanego projektu, w tym braku dokumentacji technicznej i analizy materiałów produktu, pomimo nie przeprowadzenia rzetelnej, obiektywnej analizy opłacalności tego projektu, możliwości jego realizacji oraz ryzyk z nim związanych, na podstawie której IGB Mazovia zobowiązała się do zorganizowania na własny koszt i rachunek linii produkcyjnej produktu pod nadzorem i według wskazań EXOFIN sp. z o.o. bez zagwarantowania co najmniej częściowego zwrotu poniesionych nakładów oraz prawa do dochodzenia roszczeń wobec spółki Exofin w przypadku niepowodzenia tego przedsięwzięcia, bez wprowadzenia zapisów gwarantujących minimalną wielkość zamówień składanych przez podmiot zlecający produkcję oraz dokładanego określenia ceny dostarczonego produktu a także zbędnego wydatkowania kwoty 100 000 zł za sublicencję niepełną, w następstwie czego doszło do zawarcia umowy dystrybucyjnej nr 11/03/2015/IGBD z dnia 24 marca 2015 r. wraz z aneksem z dnia 16 grudnia 2015 r. na podstawie której IGB Mazovia jako dystrybutor zobowiązała się do samodzielnego ponoszenia kosztów swojej działalności zmierzającej do sprzedaży i promocji produktów Dostawcy tj., spółki Exofin sp. z o.o. i szeregu umów z podwykonawcami na elementy składowe do produkcji płetwy składanej, przy czym ryzyko powyższego przedsięwzięcia wykraczało poza granice zwykłego ryzyka gospodarczego, sprzeczne było z zasadami racjonalnego gospodarowania powierzonym mieniem, co w konsekwencji doprowadziło do powstania znacznej szkody majątkowej w łącznej wysokości 974 095,90 zł k. w mieniu Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.

W dniu 12 lutego 2019 r. zostały wykonane czynności procesowe z udziałem podejrzanych Andrzeja G. i Andrzeja B. w postaci ogłoszenia postanowień o przedstawianiu zarzutów o czyn z art. 296 § 1 k.k. oraz przesłuchania w charakterze podejrzanych.

Wobec podejrzanego Andrzeja G. postanowieniem z dnia 12.02.2019 r. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 000 zł., natomiast wobec Andrzeja B. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 80 000 zł.

Podejrzani po wykonaniu czynności zostali zwolnieni.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-13 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00