Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowaniu o sygnaturze PR 2 Ds. 276.2020 przeciwko Michałowi W. podejrzanemu o to, że:

I. W dniu 20 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził N. B. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 134 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl, w ten sposób, że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu słuchawki za kwotę 134 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 13 1050 1924 1000 0097 2854 3985 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nie wywiązał się z umowy, czym spowodował stratę w wysokości 134 zł działając na szkodę N. B.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

II. w dniu 21 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 690 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl, w ten sposób, że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu sprzęt elektroniczny za kwotę 690 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 53 1140 2004 0000 3402 7850 3188 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nie wywiązał się z umowy, czym spowodował stratę w wysokości 690 zł działając na szkodę M. S.,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk.

III. w dniu 22 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 3 155 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl w ten sposób że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu laptop MacBook AIR za kwotę 3 155 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 93 1160 2202 0000 0004 6298 7696 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nic wywiązał się z umowy czym spowodował stratę w wysokości 3 155 zł działając na szkodę K.K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

IV. W dniu 21 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. K. w kwocie 343 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl w ten sposób, że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu drukarkę laserową Brother HL-L2352DW za kwotę 343 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 53 1140 2004 0000 3402 7850 3188 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nie wywiązał się z umowy, czym spowodował stratę w wysokości 690 zł działając na szkodę M.K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

V. W okresie od 9 grudnia 2019 roku do 30 stycznia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Elavon Financial Services Designated Acitivity Company Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 181.269,41 złotych w ten sposób, że posługując się danymi podmiotu gospodarczego BETICAR z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Zgorzelickiej 14/18 lokal 3, nr NIP 7732407555, którego przedmiotem działalności miał być krótkoterminowy wynajem samochodów, o założenie której to firmy namówił B. S., zawarł w dniu 9 grudnia 2019 roku umowę o numerze 2101600902 o akceptację kart płatniczych z firmą Elavon Financial Services Designated Acitivity Company Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, konsekwencją czego było wydzierżawienie terminala płatniczego o numerze 392253826 z firmy Lantec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym służącego do realizacji bezgotówkowych transakcji płatniczych, a następnie w okresie od 23 stycznia do 25 stycznia 2020 roku nie dysponując jakimkolwiek taborem transportowym przy wżyciu wskazanego terminalu umiłował rozliczyć fikcyjne transakcje najmu samochodów dokonane bez obecności kart, płatniczych, jednakże zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na odmowę wypłaty z dnia 30 stycznia 2020 roku, czym działał na szkodę Elavon Financial Services Designated Acitivity Company Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.

Uwzględniając wniosek Prokuratury i podzielając przedstawioną w nim argumentację, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, realizowane są czynności mające między innymi na celu ustalenie ewentualnych innych osób pokrzywdzonych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-12-14 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00