Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Komunikat z dnia 20 marca 2020 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i w podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego szczególnych działań w celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), wprowadza się do odwołania, następujące zasady postępowania:
  1. Prawo wstępu do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i budynków podległych prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego, poza pracownikami tych jednostek organizacyjnych, przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji i innych służb wykonujących zlecone czynności w prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego, uczestnikom takich postępowań — uprzednio wezwanym lub zawiadomionym o możliwości brania udziału w czynnościach procesowych oraz innym osobom posiadającym indywidualną, podpisaną przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego, zgodę na wstęp do budynku. Jednocześnie wprowadza się pomiary temperatury ciała interesantów przy wejściu do budynku prokuratury w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną.
  2. Uprzednio zaplanowane czynności procesowe będą realizowane wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności i tylko wówczas, gdy nie będzie można ich odwołać lub zmienić terminu (przypadki takie należy zgłosić niezwłocznie pisemnie bezpośredniemu przełożonemu).
  3. Zaprzestaje się bezpośredniego przyjmowania interesantów (w tym w ramach dyżurów przypadających w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 — 17:00 i w punkcie obsługi interesantów), poza sytuacjami nadzwyczajnymi (np. związanymi ze stosowaniem środków zapobiegawczych), wymagającymi uzyskania uprzedniej zgody Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego.
  4. Kwestie informacyjne załatwiane będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim lub operatorów pocztowych.
  5. Prokuratorzy prowadzący postępowania przygotowawcze i odpowiedni asystenci prokuratora każdorazowego, przed terminem zaplanowanej czynności procesowej z udziałem uczestników postępowania, nawiązują z takimi osobami kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu uzyskania wiedzy, czy osoby te nie są objęte kwarantanną lub innymi ograniczeniami związanymi z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 albo czy nie zachodzą inne okoliczności stwarzające zagrożenie zakażenia w związku z planowanym uczestnictwem w takich czynnościach procesowych. Nawiązując kontakt z uczestnikami planowanych czynności procesowych należy pouczyć takie osoby, że występowanie sytuacji stwarzających podejrzenie zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, stanowić może dostateczne usprawiedliwienie nieobecności.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 94 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-03-20 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00