Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

POUCZENIE DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATURACH REJONOWYCH OKRĘGU PIOTRKOWSKIEGO

W sytuacji potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-00V-2 (koronawirusem) i konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad wynikających z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego, pouczam, iż wystąpienie sytuacji stwarzającej podejrzenie zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, stanowi dostateczne usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie lub odmowy udziału w czynności fakultatywnej dla strony.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 20 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-03-20 |

372

Komunikat z dnia 20 marca 2020 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i w podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego szczególnych działań w celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), wprowadza się do odwołania, następujące zasady postępowania:
  1. Prawo wstępu do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i budynków podległych prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego, poza pracownikami tych jednostek organizacyjnych, przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji i innych służb wykonujących zlecone czynności w prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego, uczestnikom takich postępowań — uprzednio wezwanym lub zawiadomionym o możliwości brania udziału w czynnościach procesowych oraz innym osobom posiadającym indywidualną, podpisaną przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego, zgodę na wstęp do budynku. Jednocześnie wprowadza się pomiary temperatury ciała interesantów przy wejściu do budynku prokuratury w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną.
  2. Uprzednio zaplanowane czynności procesowe będą realizowane wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności i tylko wówczas, gdy nie będzie można ich odwołać lub zmienić terminu (przypadki takie należy zgłosić niezwłocznie pisemnie bezpośredniemu przełożonemu).
  3. Zaprzestaje się bezpośredniego przyjmowania interesantów (w tym w ramach dyżurów przypadających w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 — 17:00 i w punkcie obsługi interesantów), poza sytuacjami nadzwyczajnymi (np. związanymi ze stosowaniem środków zapobiegawczych), wymagającymi uzyskania uprzedniej zgody Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego.
  4. Kwestie informacyjne załatwiane będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim lub operatorów pocztowych.
  5. Prokuratorzy prowadzący postępowania przygotowawcze i odpowiedni asystenci prokuratora każdorazowego, przed terminem zaplanowanej czynności procesowej z udziałem uczestników postępowania, nawiązują z takimi osobami kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu uzyskania wiedzy, czy osoby te nie są objęte kwarantanną lub innymi ograniczeniami związanymi z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 albo czy nie zachodzą inne okoliczności stwarzające zagrożenie zakażenia w związku z planowanym uczestnictwem w takich czynnościach procesowych. Nawiązując kontakt z uczestnikami planowanych czynności procesowych należy pouczyć takie osoby, że występowanie sytuacji stwarzających podejrzenie zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, stanowić może dostateczne usprawiedliwienie nieobecności.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 94 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-03-20 |

373

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, iż w dniu 22 lutego obchodzony będzie „Dzień Ofiar Przestępstw”, w związku z powyższym w prokuraturach na terenie całego kraju organizowany jest w dniach od 21-28 lutego 2020 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W prokuraturach okręgu piotrkowskiego tj. Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuraturze Rejonowej w Radomsku, Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz., Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie i Prokuraturze Rejonowej w Opocznie w dniach 21-28 lutego 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 (P.R. Piotrków Tryb 10:00 - 15:00) zorganizowane będą dyżury podczas których aplikanci, asesorzy, asystenci prokuratorów i prokuratorzy będą udzielać osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach i możliwych działaniach prawnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-02-19 |

367

Informacja

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie art. 131 § 2 i § 3 kpk informuje, że postępowanie prowadzone pod sygnaturą PR 1 Ds.1622.2019 w sprawie przetwarzania w okresie od 2 do 4 października 2019 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Piotrkowie Tryb. danych osobowych, których przetwarzanie nie jest dopuszczalne, poprzez wysłanie do jednego odbiorcy druków mandatów wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej zawierających dane personalne różnych osób, tj. o czyn z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowieniem z dnia 17.12.2019 r. zostało umorzone wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego tj. na podstawie art. 17§ 1 pkt. 2 kpk.

Zgodnie z art. 131§ 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia jeżeli zwróci się o jego doręczenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. powołując się na sygnaturę PR 1 Ds.1622.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Tryb. | Data zamieszczenia: 2020-02-05 |

364

Ogłoszenie w związku z prowadzonym śledztwem przeciwko Kamilowi Durczokowi

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w związku z prowadzonym śledztwem o sygn. PO I Ds. 87.2019 przeciwko Kamilowi Durczokowi zwraca się z prośbą o skontaktowanie się z tutejszą jednostką świadków przejazdu ww. samochodem marki BMW X6 drogą A1 w dniu 26 lipca 2019 roku oraz zdarzenia z jego udziałem w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

| Udostępniający informację: Naczelnik Wydziału I Śledczego | Data zamieszczenia: 2019-08-22 |

353

Strona 1 z 31 | 2 | 3 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00