Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

POMOC POKRZYWDZONYM

Na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku możesz otrzymać pomoc w następujących placówkach:

Powiat tomaszowski:

Powiat bełchatowski:

 • Miasto bełchatów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19
 • Gmina Bełchatów: Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Bełchatów na rzecz rodzin, w których jest podejrzenie występowania przemocy
 • Miasto i Gmina Zelów:
  • Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zelowie ul. Piotrkowska 12, tel. 634 10 28 lub 44 634 24 21
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie ul. Piotrkowska 12, tel 634 10 28 lub 44 634 24 21 (pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka oraz nieodpłatna pomoc psychologiczna w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 19.00)
  • Komisariat Policji w Zelowie ul. Kościuszki 33, tel 44 631 41 48, telefon alarmowy 997 lub 112
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, tel, 44 634 10 00
  • Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie - 97-425 Zelów ul. Żeromskiego 28, II piętro (pok. 21-23), tel. 44 634 24 98 czynny piątki 16.00-19.00, soboty 9.00-13,00 (specjalista psychoterapii uzależnień), czwartki 11.00-13.00 (prawnik)
  • Punkt Profilaktyczno - lnterwencyjny dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców w Zelowie ul. Żeromskiego 28, II piętro (pok. 21-23), tel. 44 634 24 98, czynny czwartki 8.00-11.00, soboty 14.00-19.00
  • Placówki oświatowe
  • Służba zdrowia
  • Stowarzyszenie i organizacje pozarządowe, w których statutach zostały ujęte i zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie
  • Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą też korzystać z pomocy prawnika w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23 (pokój 123)
 • Gmina Drużbice: Gminny Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Gmina Kluki:
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 97-415 Kluki 88
  • mieszkańcy Gminy Kluki mogą korzystać z pomocy w specjalistycznych placówkach na terenie Bełchatowa, o których funkcjonowaniu są szczegółowo informowani
 • Gmina Szczerców: Gminny Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 97-420 Szczerców ul.3 Maja 6
 • Gmina Rusiec:
  • Gminny Zespół interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Dostępny jest prawnik, z którego mogą korzystać mieszkańcy gminy, w tym osoby dotknięte przemocą w rodzinie
 • Gmina Kleszczów: z informacji przesłanych w piśmie z dnia 2 sierpnia 2019 r. nr ZOKP 5522,1.2019 Urzędu Gminy w Kleszczowie wynika, iż gmina nie posiada informatorów zawierających dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą

Powiat piotrkowski:

 • Gmina Gorzkowice: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Gmina Łęki Szlachecki: w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pomoc psychologiczną oraz terapeutyczną
 • Gmina Grabica: brak instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy, GOPS w Grabicy udziela pomocy ofiarom przestępstw w formie pracy socjalnej i w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Gmina Wolbórz:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu
  • Komisariat Policji w Wolborzu
  • Punkt Konsultacyjny w Wolborzu, w którym świadczy usługi psycholog
  • Punk Konsultacyjny w Proszeniu (usługi świadczy psychoterapeuta dla ofiar przemocy domowej)
  • stowarzyszenie Trzeźwości „Dobry Dzień"
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Gmina Tuszyn:
  • Zespół Interdyscyplinarny; Plac Reymonta 1, 95-080 Tuszyn
  • Punkt bezpłatnych porad prawnych i porad psychologicznych w siedzibie MOPS w Tuszynie; Plac Reymonta 1, 95-080 Tuszyn
  • Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy UM w Tuszynie; ul Piotrkowska 1, 95-08-0 Tuszyn.
 • Miasto Piotrków Trybunalski:
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Słowackiego 13
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPR w Piotrkowie Tryb. ul.Próchnika 34
  • Punkt Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Tryb. Al. 3-Maja 33. W ramach działalności PIK świadczone są usługi dla społeczności powiatu piotrkowskiego przez psychologa, prawnika, pracownika socjalnego
  • Ponadto na terenie Miasta Piotrkowa Tryb. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, pokój 104
 • Gmina Wola Krzysztoporska:
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Woli Krzysztoporskiej ul. Szkolna 6
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2
  • Punkt Konsultacyjny w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2
 • Gmina Moszczenica: brak instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy ofiarom przestępstw
 • Gmina Rozprza:
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy
  • Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Gmina Ręczno:
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie ul. Piotrkowska 5
  • Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00