Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

PRZYCZYNEK DO HISTORII

Prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim i okręgu

Piotrków Trybunalski kojarzy się tradycją Trybunału Koronnego, od którego zresztą pochodzi drugi człon jego nazwy. Sąd ten został powołany do życia na sejmie walnym w Lublinie w dniu 03 marca 1578 r. konstytucją tworzącą najwyższy sąd szlachecki z siedzibą w Piotrkowie i Lublinie. Ta reforma sądownictwa była konieczna z uwagi na istotne zaległości w sądzeniu spraw - jak policzono w 1558 r. było 12 tysięcy nieosądzonych spraw o zabójstwo.

Na wzmiankowanym sejmie lubelskim ustalono, iż roki trybunalskie dla województwa kaliskiego, poznańskiego, sieradzkiego oraz ziemi brzeskiej, wieluńskiej, łęczyckiej inowrocławskiej, dobrzyńskiej, mazowieckiej, płockiej, rawskiej, chełmińskiej, malborskiej i księstwa warmińskiego odbywać się będą w sezonie jesienno - zimowym tj. rozpoczynać się po św. Marcinie (tj. 11 września) i trwać do Niedzieli Palmowej (sesja wiosenno-letnia przeprowadzano w Lublinie).

Tam gdzie Sąd, tam i oskarżyciel, ale w tym czasie nie funkcjonował urząd prokuratora w dzisiejszym znaczeniu. Przy Trybunale Koronnym działała natomiast palestra określana też mianem prokuratorów składająca się z 40 adwokatów I klasy i 60 II klasy, mogących reprezentować strony procesu i świadczyć im pomoc przed sądem. Do Piotrkowa więc w okresie roków sądowych zjeżdżali prawnicy z różnych stron kraju i na ten czas stawał się on centrum sprawiedliwości w Rzeczpospolitej. Coroczne posiedzenia Trybunału odbywały się przez 214 lat. Kres jego działalności położył II rozbiór Polski i wkroczenie do Piotrkowa Prusaków. Nastąpił ponad stuletni okres rozbiorów przez państwa ościenne i stosowania na terenie Rzeczpospolitej prawa zaborców.

Organizacja prokuratury po I wojnie światowej początkowo opierała się na przepisach byłych państw zaborczych. W 1928 r. kwestie te zostały uregulowane w prawie o ustroju sądów powszechnych w dziale VI art. 231- 254 ( Dz.U 28.12.93z późniejszymi zmianami). Od tej pory polska prokuratura była organem powołanym do ścigania przestępstw. Podporządkowana została przy tym władzy wykonawczej w osobie Ministra Sprawiedliwości, który jednocześnie zajmował stanowisko Naczelnego Prokuratora. Struktura organizacyjna prokuratury w tym okresie została podporządkowana strukturze sądownictwa tj. istniały prokuratury przy odpowiednich sądach- z wyjątkiem sadów grodzkich, przy których to prokuratury nie funkcjonowały. W rejonie piotrkowskim funkcjonował Prokurator II Rejonu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Po II wojnie światowej istotnym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych (Dz. U. 49.36.270). Według niego w ramach Apelacji Łódzkiej zgodnie z § 44 wyłączono z okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie okręgi Sądów Okręgowych w Łodzi i Piotrkowie i włączono je do okręgu Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Przy tych sądach funkcjonowały prokuratury.

Z kolei w 1950 r. określono na nowo organizację prokuratury cywilnej wyodrębniając ją ze struktur Ministerstwa Sprawiedliwości. Utworzono Prokuraturę Generalną i w ramach województwa łódzkiego funkcjonował w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Powiatowy z siedzibą gmachu wzniesionym w 1907r.. Tam też znalazła siedzibę Prokuratura – wówczas Powiatowa.

Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL z dnia 03 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu terenowego powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (M.P.70.24.192) określiło, że w ówczesnym wojewódzkim łódzkim w ramach Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi (istniejącej obok Prokuratury Wojewódzkiej dla miasta Łodzi) funkcjonują między innymi Prokuratury Powiatowe:

 • w Bełchatowie,
 • w Piotrkowie Trybunalskim obejmujące również miasto Piotrków Trybunalski,
 • w Radomsku,
 • dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Z kolei w 1975 r. Sejm PRL dokonał reformy administracyjnej tworząc 49 województw. Jedno z nich swą siedzibę znalazło właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Budynek przy ul. J. Słowackiego 5 stał się siedzibą zarówno Urzędu Wojewódzkiego, jak i Sądu. W 1975 r. powołano też do życia zgodnie §1 ust. 30 zarządzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa (M.P.75.18.113) Prokuraturę Wojewódzką w Piotrkowie Trybunalskim. Prokuratura ta obszarem swego działania obejmowała według § 2 ust.30 pkt 1-5 wskazanego zarządzenia Prokuratury Rejonowe w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim obejmujące swym zakresem rejony wskazane poniżej:

 1. Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie, obejmującą terytorialnym zakresem działania:
  miasta - Bełchatów i Zelów,
  gminy - Bełchatów, Dłutów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Sulmierzyce, Szczerców i Zelów.
 2. Prokuraturę Rejonową w Opocznie, obejmującą terytorialnym zakresem działania:
  miasta - Opoczno,
  gminy - Aleksandrów, Białaczów, Fałków, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów.
 3. Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującą terytorialnym zakresem działania:
  miasta - Piotrków Trybunalski, Sulejów i Tuszyn,
  gminy - Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Rozprza, Sulejów, Tuszyn, Wola Krzysztoporska, Wolbórz.
 4. Prokuraturę Rejonową w Radomsku, obejmującą terytorialnym zakresem działania:
  miasta - Przedbórz i Radomsko,
  gminy - Dobryszyce, Gomunice, Gorzkowice, Kamieńsk, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Ręczno i Wielgomłyny.
 5. Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim, obejmującą terytorialnym zakresem działania:
  miasta - Koluszki i Tomaszów Mazowiecki,
  gminy - Będków, Czerniewice, Inowłódz, Koluszki, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek.

Następna zmiana organizacyjna w prokuraturze na naszym terenie była skutkiem unormowań zawartych rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i terytorialnego zakresu działania (Dz. U. 93.56.262). Zgodnie z § 1 pkt 7 utworzono Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi dla województw: kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego. Taka struktura obowiązuje od dnia 1 lipca 1993 r..

Prokuratura Wojewódzka w Piotrkowie Trybunalskim znalazła początkowo swą siedzibę we wspomnianym budynku sądu. Pierwszym szefem Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim był Witold Kondrciuk.

ŹRÓDŁA:
 • Kronika Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim – Kronika
 • Tadeusz Nowakowski - Piotrków Trybunalski i okolice - Sport i Turystyka Warszawa 1972

I.U.

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00