Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17 czerwca 2021 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt skarżenia przeciwko Jarosławowi N. o to, że:

I. w dniu 15 listopada 2020 roku w m. Włodzimierzów, gm. Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, poprzez nieprawidłowe, samowolne wykonanie instalacji grzewczej z wykorzystaniem sześciu sztuk butli o pojemności 33 kg każda, zawierających gaz płynny propan-butan, niewłaściwe jej umiejscowienie, prowizoryczne połączenie butli i podłączenie do kotła gazowego znajdującego się w tym samym pomieszczeniu, usytuowanie instalacji gazowej w pomieszczeniu piwnicy poniżej otaczającego terenu, zaś kolejno użytkowanie niezgodnej z wymogami technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania gazu płynnego propan-butan instalacji grzewczej, jak również niewłaściwe magazynowanie butli z gazem w bezpośrednim pobliżu budynku mieszkalnego, spowodował rozszczelnienie instalacji gazowej, wybuch nagromadzonego w pomieszczeniach piwnicy gazu i tym samym sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mające postać eksplozji materiałów łatwopalnych w postaci gazu, w wyniku czego doszło do całkowitego zawalenia się budowli - domu jednorodzinnego we Włodzimierzowie, w następstwie czego nieumyślnie spowodował obrażenia ciała w postaci otarć naskórka obu rąk oraz rany tłuczonej prawego podudzia u córki Aleksandry N., co skutkowało naruszeniem czynności narządów jej ciała oraz rozstrojem zdrowia na okres poniżej dni siedmiu oraz spowodował śmierć żony Anny N., która wskutek uduszenia gwałtownego na skutek unieruchomienia klatki piersiowej zginęła na miejscu

tj. o czyn z art. 163§1 pkt 2 kk w zb. z art. 163§1 pkt 3 kk w zb. z art. 163§3kk w zw. z art. 11§2kk.

Czyn zarzucony Jarosławowi N. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-06-28 |

416

Komunikat prasowy

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 30 marca 2021 roku sygn. II K 379/20, uznał Kamila D. w miejsce zarzuconego mu czynu z art. 174§1k.k. i inne, winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a §1k.k i wykroczenia z art. 86§1k.w.

Sąd skazał Kamila D. za popełniony występek na karę 1 roku pozbawienia wolności z zastosowaniem warunkowego zawieszenia jej wykonania na okres próby lat 2 oraz orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat i świadczenie pieniężnego w kwocie 30 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oskarżony obciążony został częściowo kosztami w kwocie 12 697 złotych i opłatą sądową w kwocie 480 złotych. Za popełnione wykroczenie z art.86§1 k.w. sąd skazał Kamila D. na karę grzywny w kwocie 3 000 złotych.

Wyrok jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-03-31 |

402

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zakończyła postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko Piotrowi R. i Dianie D. W dniu 30 grudnia 2020r. został skierowany do Sądu Rejonowego w Opocznie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. oskarżonemu o to, że:

  1. w okresie od września 2019 roku do dnia 11 lipca 2020 roku w miejscowości P. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a zatem w warunkach czynu ciągłego, wielokrotnie doprowadził małoletnią poniżej lat 15, tj. 7-letnią N. M. do poddania się innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk;
  2. w bliżej nieustalonym okresie czasu nie później aniżeli od 10 listopada 2011 roku do 2012 roku w S. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a zatem w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej małoletnią poniżej lat 15, tj. 3- letnią N. Z. w obecności matki pokrzywdzonej Diany D. oraz za jej wiedzą i zgodą, przy czym wielokrotnie zdarzenia te były utrwalane w postaci zdjęć wykonywanych przez Dianę D., tj. o czyn z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk;
  3. w okresie od 10 listopada 2011 roku do 16 lipca 2020 roku w S. i O. posiadał w pamięci swego laptopa treści pornograficzne z udziałem małoletniej poniżej lat 15, tj. 3- letniej N. Z., w postaci dwóch fotografii wykonanych przez D. D.- matkę małoletniej, tj. o czyn z art. 202§4a k.

Dianę D. oskarżono o to, że:

  1. w bliżej nieustalonym okresie czasu nie później aniżeli od 10 listopada 2011 roku do 2012 roku w S. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, udzieliła pomocnictwa Piotrowi R., z którym wówczas mieszkała do wielokrotnego doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej małoletniej córki poniżej lat 15, tj. 3- letniej N. Z., tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z zw. z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk;
  2. w dniu 10 listopada 2011 roku w S. utrwalała treści pornograficzne z udziałem małoletniej córki, tj. 3- letniej N. Z., w ten sposób, że fotografowała małoletnią z Piotrem R., , tj. o czyn z art. 202§4 kk.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-01-14 |

399

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 grudnia 2020r. skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Patrykowi D. oskarżonemu o to, że w dniu 26.08.2020 w miejscowości Jarosty, woj. łódzkie, zawiadomił o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznym rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia wiedząc, że zdarzenie to nie istnieje, czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej i organów ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego mającą na celu uchylenie zagrożenia tj. Straży Pożarnej i Policji poprzez wysłanie maila do Szkoły Podstawowej w Jarostach o znajdującej się w niej bombie i w PHU Nowalijka w Jarostach o bombie, która miała wybuchnąć w dniu 26.08.2020 r. g. 10:00, tj. o czyn z art. 224a k.k.

| Udostępniający informację: Rzecznik prasowy | Data zamieszczenia: 2021-01-13 |

398

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie art. 131 § 2 i § 3 kpk informuje, że postępowanie prowadzone pod sygnaturą PR 1 Ds. 1326.2019 w sprawie mającego miejsce w okresie od 13.07.2019 r. do 10.10.2019 r. w Piotrkowie Tryb. narażenia mieszkańców budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Belzackiej 49/57 w Piotrkowie Tryb., przez zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb,, odpowiedzialny za organizację okresowych przeglądów przewodów kominowych, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez zaniechanie dokonania w ustawowym terminie przeglądu przewodów kominowych tj. o czyn z art. 160 § 1 kk zostało postanowieniem z dnia 31.03.2020 r. umorzone wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego tj. na podstawie art. 17§ 1 pkt. 2 kpk.

Zgodnie z art. 131§ 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia jeżeli zwróci się o jego doręczenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. powołując się na sygnaturę PR 1 Ds. 1326.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-05-15 |

377

Strona 1 z 81 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00