Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo za sygn. PO I Ds. 1.2021, w ramach którego w dniach 8 i 9 lutego 2022 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka w Rudzie Śląskiej dokonali zatrzymania 18 osób, biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zajmującej się nabywaniem na terenie Polski papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, które następnie w nielegalny sposób przewożone były na terytorium Wielkiej Brytanii i tam sprzedawane.

Wyliczona kwota uszczupleń należności publicznoprawnych wynosi co najmniej 81 milionów złotych, w tym akcyza ponad 65 milionów złotych, a podatek VAT ponad 16 milionów złotych.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty kwalifikowane z art. 258§1 k.k. oraz z art. 65§ 1 k.k.s. w zb. z art. 54§ 1 k.k.s. i inne.

Na wniosek tutejszej jednostki prokuratury w dniu 10 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec 13 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowane zostały nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe. Ponadto w wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano mienie należące do podejrzanych i mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2022-02-16 |

446

Komunikat prasowy

W nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 9 grudnia 2021 roku odnośnie czynności związanych z zatrzymaniem lekarzy weterynarii oraz rolników z terenu powiatu piotrkowskiego, Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratorzy w dniach 07-08 grudnia 2021 roku realizowali obowiązki w ramach swoich ustawowych zadań, zgodnie z procedurą karną, dysponując obszernym i jednoznacznym materiałem dowodowym, a ich działaniom przyświecała przede wszystkich idea ochrony zdrowia i życia obywateli, którzy stają się konsumentami produktów zwierzęcych nieprzebadanych zgodnie z obowiązującymi na terenie RP procedurami.

Działania prokuratury są jak najbardziej zasadne również w świetle wyjaśnień niektórych podejrzanych, którzy wskazali na fakt przekazywania niezbadanej trzody chlewnej do uboju. Podkreślić trzeba, iż postępowanie dotyczy producentów rolnych z terenów objętych występowaniem chorób zakaźnych ASF.

Według posiadanych informacji - zarówno prokuratorzy wykonujący czynności z podejrzanymi, jak i funkcjonariusze Policji, zachowali się w pełni profesjonalnie. Wszystkie czynności odbyły się bez zbędnej zwłoki, z pełnym szacunkiem dla osób zatrzymanych. Wszyscy podejrzani otrzymali stosowne pouczenia o prawach i obowiązkach, w tym o prawie do złożenia zażalenia na zatrzymanie i przeszukanie. Z treści protokołów zatrzymania i przeszukania nie wynika, aby osoby z którymi wykonywano czynności, miały jakiekolwiek zastrzeżenia do ich przebiegu.

Zatrzymanie telefonów jak również innych przedmiotów, jest niezbędne dla zrealizowania celów postępowania, przedmioty te zostaną niezwłocznie zwrócone podejrzanym po ich stosowym wykorzystaniu. Na zatrzymanie rzeczy służą podejrzanym środki prawne przewidziane w procedurze karnej o czym osoby, u których przedmioty zostały zatrzymane - zostały poinformowane.

Z uwagi na fakt, iż śledztwo pozostaje w toku, zważywszy na jego dobro, w chwili obecnej brak jest możliwości udzielenia bliższych informacji.

| Udostępniający informację: Zastępujący Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-12-15 |

442

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. prowadzi dwa śledztwa w sprawie zaistnienia w okresie co najmniej od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. w kilku miejscowościach województwa łódzkiego niedopełnienia obowiązków, przez urzędowych lekarzy weterynarii, działających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, poprzez poświadczanie nieprawdy w świadectwach zdrowia trzody chlewnej, która w rzeczywistości nie została przez nich poddana badaniom, a które to okoliczności mają istotne znaczenie prawne, tj. o czyny z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk i inne.

W dniu 07.12.2021 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w ramach wspomnianych wyżej postępowań dokonali zatrzymania łącznie 23 osób (w tym czterech lekarzy weterynarii i 19 hodowców trzody chlewnej).

Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutów, wobec wszystkich zatrzymanych osób, w tym trzem urzędowym lekarzom weterynarii o poświadczanie nieprawdy w świadectwach zdrowia trzody chlewnej, a pozostałym osobom prowadzącym gospodarstwa hodowlane oraz lekarzowi weterynarii zarzuty związane z nakłanianiem urzędowych lekarzy weterynarii do wystawiania poświadczających nieprawdę świadectw zdrowia dla trzody chlewnej oraz posługiwania się tymi dokumentami.

Po zrealizowaniu czynności procesowych w dniach 7 i 8 grudnia 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze, a dodatkowo wobec lekarzy weterynarii środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.

Ze względu na rozwojowy charakter śledztwa, kierując się dobrem postępowania przygotowawczego, nie można na obecnym etapie udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Najsurowsze zagrożenie karne spośród czynów przedstawionych podejrzanym w przewiduje przepis art. 231§2 kk – jest to kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednak mając na względzie możliwość przyjęcia, iż podejrzani uczynili sobie z popełnienia czynów zabronionych stałe źródło dochodu, zgodnie z art. 65§1kk podejrzanym może grozić kara przewidziana za dane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a można ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-12-09 |

441

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku prowadzi śledztwo przeciwko Markowi T. podejrzanemu o to, że:

I. w dniu 1 listopada 2021 roku w msc. Dobryszyce, usiłował dokonać zabójstwa syna Jakuba T. na terenie posesji przy użyciu siekiery, poprzez kilkukrotne usiłowanie zadania ciosu siekierą uciekającemu Jakubowi T. a po przewróceniu się z pokrzywdzonym na ziemię, zadanie mu ciosu siekierą w okolice prawego barku powodując w ten sposób obrażenia ciała, które to spowodowały u pokrzywdzonego rozstrój zdrowia na okres poniżej dniu siedmiu, tj. o czyn art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw. art. 11 § 2 kk

II. oraz o to, że znęcał się fizycznie i psychicznie w okresie od stycznia 2019 roku do dnia 1 listopada 2021 roku w miejscowości Dobryszyce nad synem Jakubem T., tj. o czyn art. 207 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Radomsku, uwzględniając wniosek Prokuratury, postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za czyn z art. 148 § 1 kk ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-11-10 |

437

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Tomaszowi R., podejrzanemu o to, że w dniu 19 października 2021 r. około godziny 17.00 w Radomsku, działając ze szczególnym okrucieństwem dokonał uśmiercenia psa typu Yorkshire Terrier należącego do nieustalonego właściciela, a następnie umieścił uśmiercone zwierzę w jednym z koszy na śmieci, popełniając tym samym występek polegający na umyślnym zamachu na porządek publiczny, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, jednocześnie czynu tego dopuścił się w przeciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo określone w art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia , które będą wymagały dalszej weryfikacji w toku postępowania.

Sąd Rejonowy w Radomsku, uwzględniając wniosek Prokuratury, postanowieniem z dnia 22 października 2021r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za czyn z art. art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przy czym skazując za występek o charakterze chuligańskim (art. 57a § 1 kk), sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (art. 64§1kk).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-10-28 |

435

Strona 1 z 281 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00