Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Opocznie za nr PR Ds 113.2019 prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w dniu 18 stycznia 2019 roku w Opocznie pomiędzy godziną 10:00 a 17:24 przekazania do Urzędu Miasta w Opocznie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, przesyłek pocztowych zawierających groźby karalne nawiązujące w swojej treści do wcześniejszego pozbawienia życia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, skierowane pod adresem Burmistrza Opoczna i członka Zarządu PGK, które wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

Z zebranego na obecnym etapie materiału dowodowego wynika, iż w dniu 18 stycznia 2019 roku około godziny 10:00 do budynku Urzędu Miasta w Opocznie znajdującego się przy ulicy Staromiejskiej wpłynął przesłany za pośrednictwem poczty list formatu A5. Na kopercie koloru białego znajdował się znaczek pocztowy koloru niebieskiego z napisem Polska 350g z widoczną pieczątką poczty, datą nadania 17.01.2018 r. oraz dwoma literami „B.L”. Na kopercie widniał tekst „Gmina Opoczno Burmistrz ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno”. Wewnątrz koperty znajdowały się dwie kartki formatu A5, na jednej z nich widniał sporządzony drukowanymi literami tekst „ZDECHNIESZ NASTĘPNY CZERWONY ZDRAJCO. W.ANDERS”, na drugiej kartce nie było żadnych znaków. Powyższą przesyłkę pracownik Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzył i przekazał Burmistrzowi. Od wyżej wymienionego odebrano protokolarne zawiadomienie o przestępstwie, w którym podał, iż adresowane do niego słowa odbiera jako groźby karalne i obawia się ich spełnienia. Jednocześnie podał, iż przypuszcza, że ten list został wysłany po tym jak na swoim profilu facebookowym umieścił informację o wystawieniu księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska.

W toku dalszych czynności ustalono, iż, przedmiotowa przesyłka została wrzucona do skrzynki pocztowej znajdującej się w Opocznie na ulicy Westerplatte. W rozmowie z pracownikiem poczty, który wyjmował korespondencję ze skrzynki ustalono, iż w momencie opróżniania skrzynki pomiędzy godziną 17.00 a 18.00 wyjął ze skrzynki dwa listy formatu A5, jeden adresowany do Urzędu Miasta a drugi tego samego formatu adresowany do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Wobec powyższego funkcjonariusze KPP w Opocznie udali się do siedziby PGK gdzie ustalili, iż w korespondencji, która tego dnia nie była jeszcze odebrana znajdowała się koperta formatu A5 z umieszczonym na kopercie adresem „PGK Opoczno - ul. Krótka 1 - 26-300 Opoczno”. Ponadto na kopercie znajdował się taki sam datownik jak w korespondencji przesłanej do Burmistrza z datą 17.01.2018r. i oznaczeniem „BL”. Wobec powyższego przedmiotową kopertę zabezpieczono, a następnie przy użyciu lampy podświetleniowej ujawniono, że znajduje się w niej kartka z napisem o treści „BĘDZIESZ NASTĘPNA CZERWONA SUKO. W.ANDERS”. Od pokrzywdzonej również przyjęto protokolarne zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa gróźb karalnych.

W postepowaniu tym trwają intensywne czynności wykrywcze, a sprawa ta została objęta zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-01 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00