Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

 1. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. posiada dwa wolne etaty asystenta prokuratora.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 28 marca 2013r. o godz. 10:00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 100c ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2011, Dz. U. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 290, poz. 1257)

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. ukończone 24 lata;
 5. ukończona aplikacja prokuratorska lub aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy, którego druk znajduje się w Kadrach Prokuratury Okręgowej lub na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrowie Tryb. (na dole tej strony)
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego 2013r.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb., Al. 3-go Maja 13/15 lub złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. z podaniem sygnatury konkursu. W przypadku nadania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Po stwierdzeniu, iż złożone w terminie zgłoszenie spełnia wymogi formalne, ustalona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, która umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej - nie później na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2013-01-11 |

28

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale VII Budżetowo Administracyjnym na stanowisku stażysty ds. zamówień publicznych Zarządzeniem nr 82/12 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 13.11.2012 r. na posiedzeniu w dniu 18.12.2012 r. po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu przestawia jego wyniki:

Wyniku konkursu
L.p. Nazwisko imię Punktacja za II etap konkursu Punktacja za III etap konkursu Suma punktów po II i III etapie Miejsce po zakończeniu konkursu
1. Lesiak Michał 6,0 3,0 9,0 III
2. Ogrodnik Katarzyna 6,0 9,0 15,0 I
3. Szulc Anita 6,0 6,0 12,0 II

W związku z powyższym Komisja zakwalifikowała na staż urzędniczy następującą osobę:
Ogrodnik Katarzyna

Lista rezerwowa:
Szulc Anita

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2012-12-19 |

29

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku stażysty ds. bhp Zarządzeniem nr 84/12 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 13.11.2012 r. na posiedzeniu w dniu 18.12.2012 r. po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu przestawia jego wyniki:

Wyniku konkursu
L.p. Nazwisko imię Punktacja za II etap konkursu Punktacja za III etap konkursu Suma punktów po II i III etapie Miejsce po zakończeniu konkursu
1. Kowalczyk Joanna 7,5 3,0 10,5 I
2. Gajda Iwona 5,0 2,0 7,0 II
3. Rycerz Paulina 4,75 Nie stawiła się - -

W związku z powyższym Komisja zakwalifikowała na staż urzędniczy następującą osobę:
Kowalczyk Joanna

Lista rezerwowa:
Gajda Iwona

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2012-12-19 |

30

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku Zarządzeniem nr 83/12 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 13.11.2012 r. na posiedzeniu w dniu 14.12.2012 r. po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursuprzestawia jego wyniki:

Wyniku konkursu
L.p. Nazwisko imię Punktacja za II etap konkursu Punktacja za III etap konkursu Suma punktów po II i III etapie Miejsce po zakończeniu konkursu
1. Kopcik Agnieszka 5,2 6,0 11,2 III
2. Kowalczyk Marlena 4,4 9,2 13,6 II
3. Krakowiak Ilona 4,8 9,2 14,0 I
4. Macioł Julita 5,2 4,8 10,0 IV

W związku z powyższym Komisja zakwalifikowała na staż urzędniczy następującą osobę:
Krakowiak Ilona

Lista rezerwowa:

 1. Kowalczyk Marlena
 2. Kopcik Agnieszka

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2012-12-14 |

31

Strona 18 z 18Pierwsza | Poprzednia | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00