Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej SUBVENIO

Uprzejmie informujemy że na podstawie przepisu art. 43 § 10 ustawy z dnia 10 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760) SUBVENIO, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym jak również udziela pomocy psychologicznej świadkom i osobom im najbliższym o której mowa w § 36 oraz § 37 rozporządzenia.

W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy zadania z Funduszu Sprawiedliwości w trzech Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej 39, oraz w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 10/12 (w budynku Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach). Pracujemy od poniedziałku do soboty. Godzinę wizyty ustalamy telefonicznie pod numerem 514 025 546. Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców województwa łódzkiego i obejmuje:

  • udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie mediacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich najbliższych,
  • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
  • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej oraz pomocy psychologicznej,
  • udzielanie pomocy psychologicznej,
  • pokrywanie kosztów żłobka lub przedszkola przy braku alimentacji,
  • możliwość dopłaty do kursów zawodowych,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
  • czasowe wsparcie finansowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem, gdy trudna sytuacja materialno - bytowa wynika z przestępstwa.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca pomoże realizować wspólny cel jakim jest niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują. Umożliwiając dostęp do bezpłatnej pomocy specjalistów zwiększamy skuteczność naszych działań co niejednokrotnie ma kluczowe znaczenie dla osoby będącej w kryzysie i uwikłanej w szeroko rozumiane pojęcie „pokrzywdzenia przestępstwem". Prosimy o rozpowszechnianie informacji o działaniach Fundacji SUBVENIO w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr telefonu 514 025 546.

| Udostępniający informację: Kierownik Samodzielnego Działu d.s. Informatyzacji i Analiz | Data zamieszczenia: 2018-03-21 |

289

Ogłoszenie

W związku z toczącymi się w sądach postępowaniami o naruszenie dóbr osobistych poprzez użycie sformułowań „polskie obozy koncentracyjne" lub „polskie obozy zagłady" informuje, że w celu wychwycenia i zapobieżenia używania tychpojęć utworzona została specjalna aplikacja „Remember", która umożliwia wyszukiwanie w tekście takich lub podobnych wyrażeń, podkreśla je jako błędne i sugeruje inne.

Aplikację „Remember" pobrać można ze strony correctmistakes.auschwitz.org. Po utworzeniu aplikacji, poczynając od października 2016r. ujawniono, bez analizy kontekstu 543 przypadki użycia wyrażenia „polski obóz śmierci".

W przypadku zaistnienia tego rodzaju zdarzeń istnieje możliwość wytoczenia przez pokrzywdzonego powództwa o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 k.c. i art. 24 § 1 k.c.)

Ponadto należy podnieść, iż prokurator posiada legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa na rzecz oznaczonej osoby (art. 55 k.p.c).

Podpisana wersja dokumentu do pobrania: Pobierz (PDF)(118 KB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2018-03-07 |

284

Strona 7 z 7Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00