Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Konopie

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi wszczęte w dniu w dniu 26.08.2014 roku śledztwo przeciwko Radosławowi M. o czyn z art. 62 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ww. przedstawiono zarzut o to, w dniu 25 sierpnia 2014 roku w Tomaszowie Mazowieckim woj. łódzkie, w użytkowanym przez siebie samochodzie marki Ford Transit, posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość substancji odurzającej w postaci suszu roślinnego, będącego zielem konopi innych niż włókniste, w łącznej ilości nie mniejszej niż 1982,83 grama.

W dniu 26.08.2014 roku postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosowano wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczych w postaci oddania pod dozór policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10000 złotych.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Obecnie w sprawie trwają dalsze czynności dowodowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-09-19 |

101

Pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Bełchatowie

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w dniu 28.07.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie pobicia w dniu 27.07.2014 roku w tym mieście 25 letniego mężczyzny, w przebiegu którego to zdarzenia sprawcy zadając mu uderzenia rękoma, skacząc na klatkę piersiową i kopiąc pokrzywdzonego po głowie, narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a który w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł tego dnia, tj. o czyn z art. 158 § 1 i § 3 kk.

Zdarzenia miało miejsce na parkingu w okolicy restauracji „Kleopatra", gdzie wcześniej doszło kolizji drogowej, w której uczestniczyła późniejsza ofiara. Jak wynikało z poczynionych ustaleń osoba ta była uderzana i kopana po ciele, w tym głównie w głowę. W wyniku odniesionych obrażeń zaatakowany zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Podjęte czynności i ustalenia poczynione w ich toku, pozwoliły na ustalenie pięciu sprawców tego przestępstwa, którym Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie przedstawiła zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu występku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Są to mężczyźni w wieku od 28 do 39 lat.

Wspomniana Prokuratura skierowała następnie wnioski do miejscowego Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciu podejrzanych, co uzasadniono obawą matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karą (do 10 lat). Sąd przychylił się do nich, stosując te środki zapobiegawcze na okres 3 miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-07-30 |

96

Zabójstwo noworodka

W dniu 25 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie wszczęła śledztwo przeciwko Martynie L. (lat 24) o to, że:

  • w dniu 24 czerwca 2014 roku w godzinach rannych w Bełchatowie, woj. łódzkie, w swoim mieszkaniu, działając w celu pozbawienia życia swojego przedwcześnie urodzonego dziecka płci męskiej, bezpośrednio po urodzeniu się dziecka przecięła nożyczkami pępowinę, zawinęła je w ręcznik, pozostawiając na podłodze łazienki, a następnie zajmując się w tym czasie innymi czynnościami nie podjęła żadnych działań zmierzających do udzielenia noworodkowi pomocy przez służby medyczne, a tym samym doprowadziła je do śmierci, tj. o czyn z art. 148 § l k.k.

W dniu 26 czerwca 2014 r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Bełchatowie z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wspomnianej podejrzanej. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował ten środek na okres trzech miesięcy.

W sprawie tej, oprócz podejrzanej Martyny L., prokurator przedstawił konkubentowi ww. Sylwestrowi S.(lat 32) zarzut o to, że:

  • w dniu 24 czerwca 2014 roku w godzinach rannych w Bełchatowie, woj. łódzkie, urodzonemu przez jego konkubinę tego dnia w zajmowanym przez nich mieszkaniu noworodkowi płci męskiej, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nic udzielił pomocy poprzez wezwanie służb ratunkowych, której to pomocy mógł udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 162 § 1 k.k.

Wobec ww. w dniu 26 czerwca 2014 roku prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Śledztwo jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-07-09 |

92

Podpalacz

W dniu 17.06.2014 roku, w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w toku prowadzonego śledztwa, przedstawiono zarzuty Łukaszowi R. (lat 20), to, że:

  1. w dniu 26 grudnia 2013 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, powodując pożar stodoły drewnianej krytej strzechą wraz z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 10m3 słomy belowanej i rowerem typu damka, w wyniku czego postały straty w wysokości 19000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  2. w dniu 26 grudnia 2013 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, powodując pożar stodoły drewnianej krytej eternitu z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 10m3 żyta, 5 m3 pszenżyta, 10m3 owsa, 50m3 słomy oraz dwoma rowerem typu składak, w wyniku czego postały straty w wysokości 19000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  3. w dniu 26 grudnia 2013 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, powodując pożar drewnianej stodoły i szopy krytej eternitem wraz z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 1000 szt. belek słomy, 300 szt. belek siana, 2 ton żyta oraz wozu konnego drewnianego, w wyniku czego powstały straty w wysokości 40000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  4. w dniu 25 czerwca 2014 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, umyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że używając zapalniczki jednorazowej dokonał podpalenia wystającej ze ściany stodoły słomy, powodując pożar drewnianej stodoły krytej eternitem wraz z przechowywanym w niej: 10 ton słomy, siewnikiem, rowerem typu damka, pralką, który następnie rozprzestrzenił się na ścianę przyległego budynku gospodarczego, w wyniku czego powstały straty w wysokości 70 000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  5. w dniu 6 stycznia 2014 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, umyślnie zniszczył cudzą rzecz w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, sprowadzając pożar murowano-drewnianej stodoły i szopy krytej eternitem wraz z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 6 tony słomy, 12 ton siana, 0,5 ton ziarna owsa, silnika elektrycznego, lm3 drewna konstrukcji budowlanej i drewna opałowego, w wyniku czego powstały straty w wysokości 80000 złotych, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.;
  6. w dniu 9 czerwca 2014 roku w miejscowości Brzustów, gmina Inowłódz, woj. łódzkie, nieumyślnie spowodował śmierć Jarosława S. w ten sposób, że podczas kąpieli w zbiorniku wodnym powstałym na terenie byłej kopalni piasku podczas zabawy we wzajemne podtapianie w wodzie chwycił Jarosława Ś. za ramiona wpychając go pod powierzchnię wody i przytrzymywał pokrzywdzonego za jego zgodą w wyniku czego doszło do utonięcia Jarosława Ś., tj. o czyn z art. 155 k.k.

W dniu 27.06.2014 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny, na wniosek miejscowej Prokuratury, zastosował wobec Łukasza R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-07-09 |

93

Morderstwo sprzed lat

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim nadzoruje śledztwo przeciwko Jerzemu Sz., podejrzanemu o to że:

w dniu 27 lipca 2008 roku na posesji przy ul. Dąbrowskiej 57 w Tomaszowie Maz., działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Mariana G., używając niebezpiecznego narzędzia w postaci drewnianej sztachety oraz kołka, zadał mu działając z dużą siłą kilka uderzeń godzących w głowę i tułów, powodując obrażenia w postaci ran tłuczonych i ciętych, licznych złamań kości twarzo-czaszki i zmiadżeniowego stłuczenia warg ust, złamań prawych żeber, masywnych wylewów krwawych pod oponą miękką mózgu oraz rozmazów krwi na oponie twardej mózgu i obrzęk mózgu, i dalszych obrażeń, co w konsekwencji spowodowało zgon Mariana G., tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Postępowanie, wszczęte w dniu 31.07.2008 roku, zostało wówczas umorzone z powodu nie ustalenia sprawcy przestępstwa.

Pomimo umorzenia śledztwa, w sprawie prowadzono dalsze intensywne czynności operacyjne, które zaowocowały jego podjęciem w dniu 23.05.2014 roku oraz przedstawieniem zarzutu zabójstwa Jerzemu Sz.

Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wobec podejrzanego na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności zmierzające do uzupełnienia materiału dowodowego i merytorycznego zakończenia postępowania.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-06-25 |

88

Strona 24 z 28Pierwsza | Poprzednia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00