Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi śledztwo przeciwko Wioletcie S. podejrzanej zarzut o to, że:

w okresie czasu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku w Bełchatowie, województwo łódzkie, pełniąc funkcję głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykonaniu z góry podjętego zamiaru, w ten sam sposób i w krótkich odstępach czasu, przywłaszczyła powierzone jej mienie znacznej wartości w postaci pieniędzy należących do ww. szkoły w łącznej kwocie co najmniej 345 908, 15 złotych, w ten sposób, że z konta szkoły oraz z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywała, bez podstawy prawnej i faktycznej, nieuzasadnionych przelewów na swoje osobiste konta bankowe, czym działała na szkodę Urzędu Miasta w Bełchatowie, tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 12 k.k.

Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-04-04 |

76

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegaturą w Łodzi), śledztwo w sprawie działającej w okresie od początku 2013 roku w wielu miejscowościach na terenie kraju zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na uchylaniu się od opodatkowania od wprowadzonego do obrotu gospodarczego paliwa w postaci oleju napędowego i benzyny poprzez nie składanie deklaracji podatkowych lub nie ujawnienie właściwemu organowi przedmiotu podstawy opodatkowania bądź podawaniu nieprawdy w złożonych deklaracjach co do rzeczywistej wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług przez co narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej – podatku od towarów i usług – w łącznej kwocie co najmniej 37.186.911,5 5 złotych, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

Dotychczas w sprawie tej przedstawiono i ogłoszono zarzuty trzynastu osobom (w tym właścicielom podmiotów gospodarczych z woj. łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego), wobec których Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, zakazów opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportów oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 5000 do 50000 złotych.

Wobec dwóch podejrzanych wystąpiono do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o zastosowanie tymczasowych aresztowań, które jednak nie zostały uwzględnione przez wspomniany Sąd. W związku z powyższym Prokuratura złoży zażalenie do Sądu Odwoławczego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-03-13 |

71

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 14.02.2014 roku wszczęła śledztwo w toku którego, na podstawie dotychczas zebranego materiału dowodowego, przedstawiła podejrzanemu Janowi B. zarzuty o to, że:

  1. w dniu 19.11.2012 roku, w lesie w msc. Brodowe gm. Ładzice, po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności obywatelki Bułgarii, poprzez uderzenie jej w tył głowy, przewrócenie na ziemię oraz bicie rękoma po głowie i brzuchu, dokonał zaboru torebki z zawartością pieniędzy w kwocie 400,00 zł. oraz telefonu komórkowego m-ki „Nokia" wartości 100,00 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.
  2. w miesiącu grudniu 2012 roku, w lesie w msc. Brodowe gm. Ładzice, po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności obywatelki Bułgarii, poprzez zarzucenie jej kaptura na głowę oraz grożąc pozbawieniem życia, zaciągnął ją do pobliskiego lasu, a następnie dokonał zaboru telefonu komórkowego m-ki „Samsung" wartości 100, 00 zł., torebki skórzanej z zawartością pieniędzy w kwocie 300,00 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.
  3. w miesiącu styczniu 2013 roku, w msc. Brodowe gm. Ładzice, w okolicach wjazdu na drogę krajową DK-1, po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności obywatelki Bułgarii poprzez trzymanie jej i szarpanie, dokonał zaboru torebki damskiej o wartości 50,00 zł. oraz pieniędzy w kwocie 60,00 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.
  4. w miesiącu maju 2013 roku w msc. Brodowe gm. Ładzice, po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności obywatelki Bułgarii poprzez przewrócenie jej na ziemię i wepchnięcie do przydrożnego rowu, dokonał zaboru torebki damskiej z zawartością pieniędzy w kwocie 700,00 zł. oraz telefonu komórkowego m-ki „Samsung" wartości 80,00 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.
  5. w miesiącu lipcu 2013 roku, w zagajniku leśnym w msc. Brodowe gm. Ładzice, przy wjeździe na trasę DK-1, po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności obywatelki Bułgarii, poprzez złapanie jej rękoma od tyłu i przystawienie ręki do ust, a także grożąc pozbawieniem życia, dokonał zaboru torebki damskiej z zawartością pieniędzy w kwocie 300,00 zł. oraz telefonu komórkowego m-ki „Nokia" wartości 50,00 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.
  6. w miesiącu wrześniu 2013 roku, w msc. Brodowe gm. Ładzice, przy wjeździe na trasę DK-1, po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności obywatelki Bułgarii w ten sposób, że przewrócił ją na ziemię, a następnie wyrwał z rąk torebkę damską z zawartością pieniędzy w kwocie 50,00 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.
  7. na początku lutego 2014 roku, w msc. Brodowe gm. Ładzice, przy zjeździe z drogi DK-1 44 km, po uprzednim doprowadzeniu obywatelki Bułgarii do stanu bezbronności w ten sposób, że używając siły fizycznej szarpał ją i odpychał a także groził zabójstwem, dokonał kradzieży torebki damskiej wartości 50,00 zł. z zawartością pieniędzy w kwocie 200,00 zł, tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Radomsku, Sąd Rejonowy w Radomsku, postanowieniami z dnia 14.02.2014 roku, zastosował wobec ww. Jana B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 12 lutego do dnia 12 maja 2014 roku.

Śledztwo w tej sprawie jest toku, prowadzone są bowiem dalsze czynności dowodowe i procesowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-03-11 |

69

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi wraz Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wszczęte w dniu 22 października 2013 roku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, w tym oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro”.

W toku tej sprawy ośmiu zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obywatelom Bułgarii przedstawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 258 § 1 k.k. i z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2001, Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) w zb. z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. – Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2001, Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Wobec wspomnianych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Obecnie wystąpiono z wnioskami o międzynarodową pomoc prawną do właściwych organów w Bułgarii i Niemczech.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-02-28 |

66

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi śledztwo przeciwko Zofii O. podejrzanej o to, że od nieustalonego okresu czasu do dnia 15 kwietnia 2013 roku włącznie w Radomsku pełniąc funkcję Dyrektora PUP w Radomsku przekraczając swoje uprawnienia i niedopełniając obowiązków, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie za przychylność w załatwieniu spraw będących w jej kompetencji przyjęła korzyści majątkowe, tj. o czyn z art. 231 §2 k.k.

Wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 8000 zł. oraz zakazu opuszczania kraju.

Z uwagi na obszerność materiału dowodowego i wielość czynności do przeprowadzenia postępowanie jest nadal kontynuowane.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-02-28 |

67

Strona 26 z 28Pierwsza | Poprzednia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00