Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi postępowanie dotyczące posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Postępowanie o sygnaturze PR 1 Ds. 836.2021 prowadzone jest przeciwko M. W. podejrzanemu o to, że:

I. od nieustalonego dnia do 13 maja 2021r. w Piotrkowie Tryb, działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, czynił przygotowania do uczestnictwa w obrocie substancją psychotropową, w ten sposób, że posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej o nazwie 3-CMC wymienionej w wykazie substancji psychotropowych grupy I-P w postaci kryształków o łącznej wadze 552,48 grama brutto, podzieloną na pojedyncze porcje konsumenckie w ilości 123 torebek foliowych z zapięciem strunowym, ponadto posiadał wagę elektroniczną oraz 200 szt. pustych torebek foliowych z zapięciem strunowym,

tj. o czyn z art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust 1 i 3 i art. 62 ust.2 Ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k.

oraz przeciwko A.S. podejrzanemu o to, że:

I. w okresie od lutego 2021 r. do kwietnia 2021 r. w Piotrkowie Trybunalskim, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej o nazwie 3-CMC wymienionej w wykazie substancji psychotropowych grupy I-P w postaci kryształków o wadze łącznej nie mniejszej niż 2 kg,

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.

oraz oto, że:

II. w dniu 13 maja 2021 roku w miejscowości Piotrków Trybunalski, działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 1,122 grama brutto wymieniony w wykazie środków odurzających, grupa I-N oraz IV-N stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1591) oraz posiadał substancję psychotropową w postaci mefedronu (4-metylometkatynon) o wadze 0,704 grama brutto wymienioną w wykazie substancji psychotropowych, grupa II-P stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1591) zmiana rozporządzenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1745),

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

W dniu 15 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, uwzględniając wniosek Prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec M.W. na okres 3 miesięcy, natomiast wobec drugiego podejrzanego Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała kumulatywnie środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 10.000 zł oraz zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-25 |

412

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie prowadzi śledztwo przeciwko

1. Piotrowi B. podejrzanemu o to, że w dniu 21 maja 2021 roku w Bełchatowie, woj. łódzkiego działając z zamiarem bezpośrednim pozbawił życia Krzysztofa N., w ten sposób, że zadawał mu kilkukrotnie uderzenia narzędziem twardym, tępokrawędzistym w postaci metalowej rurki po ciele, głównie po głowie powodując u niego obrażenia,, które skutkowały zgonem pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Oraz przeciwko:

2. Agnieszce K. podejrzanej o to, że w dniu 21 maja 2021 roku w Bełchatowie, woj. łódzkiego w celu utrudnienia postępowania karnego, podjęła czynności zmierzające do uniknięcia przez Piotra B. odpowiedzialności karnej za zabójstwo Krzysztofa N. zacierając ślady zbrodni, tj. o czyn z art. 239 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie , uwzględniając wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego Piotra B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W stosunku do podejrzanej Agnieszki K. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Postępowanie jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-25 |

413

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi czynności procesowe dotyczące zdarzenia mającego miejsce w dniu 13 maja 2021 roku na terenie gminy Sulejów, powiatu piotrkowskiego, polegającego na czynnej napaści, z użyciem noża na przeprowadzających interwencję funkcjonariuszy Policji.

W trakcie zdarzenia interweniujący funkcjonariusze Policji użyli wobec agresywnego mężczyzny, posługującego się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża, środków przymusu bezpośredniego, w tym broni służbowej, co skutkowało powstaniem obrażeń ciała u w/w, który został przewieziony do szpitala gdzie przeszedł zabieg operacyjny.

Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

| Udostępniający informację: Zastępca Rzecznika Prasowego | Data zamieszczenia: 2021-05-14 |

410

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowanie o sygnaturze PR 1 Ds. 346.2020 przeciwko Piotrowi Z. podejrzanemu o to, że:

I. w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim woj. łódzkie, wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 498,5 grama netto, które przewoził w swoim samochodzie osobowym m-ki Honda CRV, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

oraz o to, że

II. w dniu 13 kwietnia 2021 r około godziny 19:00 na ulicy Legionów, Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim woj. łódzkie, kierując samochodem osobowym m-ki Honda CRV nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę, pomimo wydania przez funkcjonariuszy policji poruszających się radiowozem nieoznakowanym polecenia zatrzymania pojazdu,

tj. o czyn z art. 178b kk.

Uwzględniając wniosek Prokuratury i podzielając przedstawioną w nim argumentację, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-10 |

408

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na mocy postanowienia z dnia 06 maja 2021 roku przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie przygotowawcze PR 2 Ds. 276.2020 Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w toku którego w stan podejrzenia w zakresie czynów z art. 286§1 kk postawiony został Michał W.

Przedmiotowe postępowanie aktualnie prowadzone jest za sygn. akt PO I Ds. 38.2021 w Wydziale I. Śledczym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

W razie potrzeby osoby pokrzywdzone lub posiadające informacje istotne dla biegu tego postępowania proszone są o kontakt z sekretariatem Wydziału I. Śledczego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-10 |

409

Strona 2 z 27Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00