Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie od dnia 17 lutego 2020r. nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygn. PR Ds. 356.2020 w sprawie mającego miejsce w okresie do 20 lutego 2020r. w powiecie bełchatowskim uprawiania, wbrew przepisom, konopi innych niż włókniste oraz posiadania substancji psychotropowych w postaci ścinków tego rodzaju konopi o wadze 393,23 gramów tj. o czyny z art. 62 ust 1 i 2 oraz z art. 63 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz.U.2019.0.852 t.j.).

W dniu 20 lutego 2020r. podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych Łukasza J. dokonanego przez funkcjonariuszy policji z KWP w Łodzi oraz KPP w Bełchatowie ujawniono na strychu budynku gospodarczego - służącego do produkcji rolnej - specjalnie przygotowany namiot o wymiarach 24 m x 6 m, wyposażony w oświetlenie, wentylator i klimatyzator gazowy, gdzie w donicach uprawiano 166 krzaków konopi innych niż włókniste. Ponadto w należącym do niego samochodzie osobowym ujawniono i zabezpieczono worek z 393,23 g. ścinków konopi.

Łukaszowi J. przedstawiono zarzuty popełnienia czynów zabronionych z art. 62 ust 1 i 2 oraz z art. 63 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U.2019.0.852 t.j.).

W dniu 20 lutego 2020r. do Sądu Rejonowego w Bełchatowie skierowano wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Bełchatowie zastosował wobec Łukasza J. tzw. warunkowe tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z tym zastrzeżeniem, iż środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia przez podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-02-27 |

369

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim nadzoruje śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 307.2020 w sprawie zaistniałego w dniu 23 lutego 2020 r. ok. godz. 16:20 w Piotrkowie Tryb. rozboju na szkodę Krzysztofa S. polegającego na grożeniu mu pozbawieniem życia przez dwóch sprawców, działających wspólnie i w porozumieniu, poprzez przyłożenie pokrzywdzonemu przez jednego z nich noża do szyi oraz przez drugiego z nich noża do ciała, użyciu przemocy przez zadanie mu ciosu pięścią w twarz przez jednego ze sprawców, a następnie zabrania mu w celu przywłaszczenia samochodu osobowego marki Ford Focus o wartości 10.000 zł, skórzanej saszetki o wartości 500 zł., telefonu komórkowego Kruger Matz o wartości 250 zł., pieniędzy w kwocie 380 zł., słuchawki bezprzewodowej o wartości 500 zł. tj. rzeczy ruchomych o łącznej wartości 11.630 zł. oraz dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC, tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

W wyniku powiadomienia przez pokrzywdzonego KMP w Piotrkowie Tryb. zostały wszczęte poszukiwania skradzionego pojazdu. Patrol Policji ujawnił poszukiwany pojazd na drodze krajowej nr 91 poruszający się w kierunku Rozprzy, rozpoczynając za nim pościg przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Pojazd nie zatrzymał się, a następnie wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym marki Nissan Juke kierowanym przez Magdalenę D. W wyniku zderzenia zmarł bezpośrednio po przewiezieniu do szpitala jeden ze sprawców rozboju, drugi w stanie krytycznym znajduje się w szpitalu Piotrkowie Tryb., gdzie trafiła również w stanie ciężkim pokrzywdzona Magdalena D.

Na miejscu wypadku zabezpieczono dwa noże, przedmioty ruchome odebrane pokrzywdzonemu, w tym saszetkę należącą do pokrzywdzonego Krzysztofa S., w której znajdowała się torebka strunowa z zawartością 1,22 grama suszu roślinnego koloru zielonego, gruziński paszport na nazwisko Teimuraz P.

Najprawdopodobniej drugi ze sprawców rozboju jest również narodowości gruzińskiej, nie udało się ustalić jednakże jego danych osobowych. Aktualnie nie ustalono czy w chwili zderzenia pojazdów zginął kierujący samochodem marki Ford Focus, czy też pasażer tego pojazdu.

Postępowaniem tym objęto również czyny zabronione określone w art. 178b k.k. oraz w art. 177 § 2 k.k.

W odrębnym postępowaniu rozpoznany zostanie wątek ewentualnego posiadania przez Krzysztofa S. suszu roślinnego mogącego stanowić substancję psychoaktywną.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-02-25 |

368

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w związku z nadzorowanym śledztwem o sygn. PO I Ds. 2.2019 dotyczącym m.in. podejrzenia zaistnienia w okresie od lipca 2011 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. w Radomsku, woj. łódzkiego, gromadzenia środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez odpowiedniego zezwolenia przez osobę pełniącą funkcję prezesa zarządu w spółce prawa handlowego Kredyty.pl oraz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FACTOR z siedzibą Radomsku, tj. o czyn z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zawiadamia, stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk, wszystkie osoby pokrzywdzone występujące w tej sprawie o tym, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. wydane zostało w niej postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie z zakresu księgowości, rachunkowości i finansów.

Zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia, jeżeli zwróci się o jego doręczenie w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski w tym przedmiocie należy kierować do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. z powołaniem się na sygnaturę PO I Ds. 2.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-02-11 |

366

Komunikat prasowy

Funkcjonariusze łódzkiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji w ramach prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim śledztwa w dniu 4 lutego 2020 roku zatrzymali Witolda W. – funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty m.in. przyjmowania korzyści majątkowych od kierowców zatrzymanych do kontroli drogowej w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku.

Do zdarzeń objętych śledztwem dochodziło głównie w rejonie drogi ekspresowej – S8, biegnącej przez powiat tomaszowski na wysokości miejscowości Jadwigów, Podkonice Duże i Buków.

Mając na uwadze charakter sprawy, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przywołując treść art. 229§6 kk (nie podlega karze sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział), zwraca się do osób mających istotne informacje dla postępowania o zgłaszanie się do ww. prokuratury z powołaniem się na sygn. PO I Ds. 43.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-02-10 |

365

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim nadzoruje postępowanie przygotowawcze za nr PR 2 Ds. 1054.2019 przeciwko Hubertowi M. podejrzanemu o to, że:

  1. W dniu 28 października 2019 roku około godz. 06:48 w miejscowości Lechów 18, gmina Czerniewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym - samochód osobowy marki Nissan Tiida znajdując się w stanie nietrzeźwości, mając w kolejnych badaniach - 1.34 mg/l. 1.44 mg/l, 1.54 mg/l, 1.31 mg/l, 1.27 mg/l, 1.29 mg/l, 1.18 mg/1 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk.
  2. W dniu 28 października 2019 roku około godz. 06:48 w miejscowości Lechów 18, gmina Czerniewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, kierując samochodem osobowym marki Nissan Tiida, znajdując się w stanie nietrzeźwości, mając w kolejnych badaniach - 1.34 mg/1. 1.44 mg/1, 1,54 mg/1, 1,31 mg/1, 1,27 mg/1, 1,29 mg/l, 1,18 mg/1 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, w ten sposób, że jadąc od strony miejscowości Czerniewice nie dostosował prędkości do warunków drogowych i jadąc z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdem - na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym od strony miejscowości Dąbrówka Grzegorzem K., który kierował rowerem marki Goebel, w wyniku czego Grzegorz K. na skutek doznanych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.

W toku prowadzonych na miejscu zdarzenia czynności dowodowych dokonano oględzin zewnętrznych zwłok Grzegorza K., przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchano świadków jego zaistnienia. Na miejsce zdarzenia przybył biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i rzeczoznawstwa samochodowego, który przeprowadził czynności pod kątem oceny stanu technicznego samochodu Nissan Tiida. W toku czynności w pojeździe marki Nissan Tiida na podłodze przy przednim fotelu pasażera ujawniono butelkę o poj. 0,7 litra z etykietą „Żubrówka Biała Czysta Wódka”, w której płyn znajdował się do wys. 3 cm od podstawy, którą zabezpieczono w całości.

Na polecenie Prokuratora zwłoki Grzegorza K. zabezpieczono w prosektorium Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim celem przeprowadzenia sądowo – lekarskich oględzin zewnętrznych i otwarcia zwłok.

W dniu dzisiejszym w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zostaną zrealizowane czynności procesowe z udziałem podejrzanego Huberta M. i podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego skierowania do organu sądowego wniosku o zastosowanie wobec niego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-10-29 |

358

Strona 5 z 27Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00