Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi czynności procesowe dotyczące zdarzenia mającego miejsce w dniu 13 maja 2021 roku na terenie gminy Sulejów, powiatu piotrkowskiego, polegającego na czynnej napaści, z użyciem noża na przeprowadzających interwencję funkcjonariuszy Policji.

W trakcie zdarzenia interweniujący funkcjonariusze Policji użyli wobec agresywnego mężczyzny, posługującego się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża, środków przymusu bezpośredniego, w tym broni służbowej, co skutkowało powstaniem obrażeń ciała u w/w, który został przewieziony do szpitala gdzie przeszedł zabieg operacyjny.

Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

| Udostępniający informację: Zastępca Rzecznika Prasowego | Data zamieszczenia: 2021-05-14 |

410

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowanie o sygnaturze PR 1 Ds. 346.2020 przeciwko Piotrowi Z. podejrzanemu o to, że:

I. w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim woj. łódzkie, wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 498,5 grama netto, które przewoził w swoim samochodzie osobowym m-ki Honda CRV, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

oraz o to, że

II. w dniu 13 kwietnia 2021 r około godziny 19:00 na ulicy Legionów, Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim woj. łódzkie, kierując samochodem osobowym m-ki Honda CRV nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę, pomimo wydania przez funkcjonariuszy policji poruszających się radiowozem nieoznakowanym polecenia zatrzymania pojazdu,

tj. o czyn z art. 178b kk.

Uwzględniając wniosek Prokuratury i podzielając przedstawioną w nim argumentację, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-10 |

408

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na mocy postanowienia z dnia 06 maja 2021 roku przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie przygotowawcze PR 2 Ds. 276.2020 Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w toku którego w stan podejrzenia w zakresie czynów z art. 286§1 kk postawiony został Michał W.

Przedmiotowe postępowanie aktualnie prowadzone jest za sygn. akt PO I Ds. 38.2021 w Wydziale I. Śledczym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

W razie potrzeby osoby pokrzywdzone lub posiadające informacje istotne dla biegu tego postępowania proszone są o kontakt z sekretariatem Wydziału I. Śledczego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-10 |

409

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku prowadzi śledztwo przeciwko obywatelowi Ukrainy Y. P. podejrzanemu o to, że w dniu 2 maja 2021 roku w Radomsku, działając z zamiarem bezpośrednim usiłował pozbawić tycia O. P., w ten sposób, że ugodził go jeden raz nożem o długości ostrza ok. 22 cm w okolice klatki piersiowej, powodując ranę kłutą klatki piersiowej z uszkodzeniem żeber i płuca prawego, krwawienia do prawej jamy opłucnowej, w wyniku czego doszło do bezpośredniego zagrożenia życia, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, ze względu na natychmiastową pomoc lekarską udzieloną pokrzywdzonemu, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy w Radomsku w dniu 5 maja 2021r. uwzględniając wniosek Prokuratury Rejonowej w Radomska zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-05-05 |

407

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo dotyczące pozbawienia życia 36-letniego Łukasza O. w dniu 27 marca 2021r. w Piotrkowie Tryb., tj. o czyn z art. 148§1kk.

Na miejscu zdarzenia zatrzymano 41-letnią Joannę T., której w dniu 28 marca 2021r. przedstawiono zarzut, o to że w dniu 27 marca 2021 r. w Piotrkowie Trybunalskim, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, zadała Łukaszowi O. w okolice lewej strony klatki piersiowej, jedno uderzenie nożem powodując ranę kłutą, w następstwie czego nastąpił zgon pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia, tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.

Podejrzana przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła wyjaśnienia korespondujące z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.

W dniu 29 marca 2021r. została przeprowadzona sekcja zwłok Łukasza O, w toku której w ramach wstępnej opinii biegły wskazał, że przyczyną zgonu była rana kłuta klatki piersiowej po stronie lewej.

Również w dniu 29 marca 2021r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, uwzględniając wniosek Prokuratury, zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie przygotowawcze jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-03-31 |

403

Strona 4 z 28Pierwsza | Poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00