Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Dariuszowi S. podejrzanemu o to, że w dniu 11 września 2019r. około godziny 03:30 w miejscowości Wólka Jagielczyńska, gm. Czerniewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie, nieumyślnie spowodował śmierć Grzegorza S. w ten sposób, że będąc myśliwym w Kole Łowieckim „DROP”, po zakończonym polowaniu nie zabezpieczył należycie broni myśliwskiej typu sztucer znajdującej się na tylnej kanapie w samochodzie marki Nissan Terrano, w wyniku czego podczas podniesienia w/w broni doszło do niekontrolowanego wystrzału, który śmiertelnie ranił w głowę Grzegorza S. stojącego poza w/w samochodem na linii strzału, tj. o czyn z art. 155 kk. Dariusz S. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz, przesłuchany w charakterze podejrzanego, a następnie wobec niego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego w kwocie 10.000 złotych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-09-13 |

354

Ogłoszenie prasowe

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi za numerem PR 1 Ds. 255.2019 śledztwo przeciwko Tomaszowi K. podejrzanemu o to, że: w nocy z 28 lutego na 1 marca 2019r. w Tomaszowie Mazowieckim działając w zamiarze bezpośrednim usiłował pozbawić życia Monikę D. w ten sposób, że polał pokrzywdzoną benzyną, a następnie podpalił w wyniku czego doznała obrażeń ciała w postaci oparzeń II. i III. stopnia twarzy, szyi, klatki piersiowej, ramion i obu rąk, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na reakcję obronną Arkadiusza K., który skutecznie ugasił płomienie na ubraniu i ciele Moniki D. tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w z zw.z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Do zdarzenia tego doszło podczas wspólnego spożywania alkoholu przez pozostających Monikę D. i Arkadiusza K. oraz ich znajomego Tomasza K. Pokrzywdzona oraz Arkadiusz K. obawiając się podejrzanego nie zgłosili tego faktu organom ścigania a sama pokrzywdzona stawiła się w szpitalu dopiero po kilku dniach zatajając faktyczne okoliczności doznania obrażeń i stwierdzając, że doszło do tego na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim działania operacyjne pozwoliły na ustalenie faktycznego przebiegu zdarzenia co skutkowało zatrzymaniem Tomasza K., ogłoszeniem mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu usiłowania zabójstwa Moniki D. połączonego ze spowodowaniem u niej rozstroju zdrowia na okres powyżej dni 7 i przesłuchaniem go w charakterze podejrzanego.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny na wniosek miejscowej prokuratury zastosował wobec Tomasza K. środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-04-03 |

344

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi za numerem PO I Ds. 15.2018 śledztwo przeciwko Andrzejowi G. i Andrzejowi B.podejrzanym o to, że:

  1. w okresie od 7 marca 2014 r. do 14 marca 2016 r. w Warszawie, przy ul. Kocjana 3 działając wspólnie i w porozumieniu, Andrzej B. jako Dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, na podstawie § 5 pkt 1, § 7 pkt 1,3, § 16 pkt 1, 2 i 3 Statutu w/w Instytucji z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. wydanego przez Ministra Sprawiedliwości, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz umowy o pracę z dnia 18.05.2009 r., oraz Andrzej G. pełniąc funkcję jego Zastępcy, na podstawie § 5 pkt 2, § 7 pkt 2, 3, § 16 pkt 1, 2 i 3 Statutu w/w Instytucji z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. wydanego przez Ministra Sprawiedliwości oraz umowy o pracę z dnia 30.12.2010 r., będąc osobami zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, nadużyli udzielonych im uprawnień oraz nie dopełnili ciążących na nich obowiązków służbowych w zakresie dbałości o ekonomiczne interesy w/w podmiotu, w ten sposób że przystąpili do negocjacji a następnie podpisali w dniu 13 sierpnia 2014 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 30 sierpnia 2014 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 16 grudnia 2015 r. niekorzystną gospodarczo umowę o produkcję tzw. płetwy składanej pomiędzy Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA jako „dostawcą", a spółką EXOFIN Sp. z o.o. z/s w Gdyni jako „odbiorcą", pomimo niedysponowania na dzień podpisania umowy kompleksową analizą inwestycyjną realizowanego projektu, w tym braku dokumentacji technicznej i analizy materiałów produktu, pomimo nie przeprowadzenia rzetelnej, obiektywnej analizy opłacalności tego projektu, możliwości jego realizacji oraz ryzyk z nim związanych, na podstawie której IGB Mazovia zobowiązała się do zorganizowania na własny koszt i rachunek linii produkcyjnej produktu pod nadzorem i według wskazań EXOFIN sp. z o.o. bez zagwarantowania co najmniej częściowego zwrotu poniesionych nakładów oraz prawa do dochodzenia roszczeń wobec spółki Exofin w przypadku niepowodzenia tego przedsięwzięcia, bez wprowadzenia zapisów gwarantujących minimalną wielkość zamówień składanych przez podmiot zlecający produkcję oraz dokładanego określenia ceny dostarczonego produktu a także zbędnego wydatkowania kwoty 100 000 zł za sublicencję niepełną, w następstwie czego doszło do zawarcia umowy dystrybucyjnej nr 11/03/2015/IGBD z dnia 24 marca 2015 r. wraz z aneksem z dnia 16 grudnia 2015 r. na podstawie której IGB Mazovia jako dystrybutor zobowiązała się do samodzielnego ponoszenia kosztów swojej działalności zmierzającej do sprzedaży i promocji produktów Dostawcy tj., spółki Exofin sp. z o.o. i szeregu umów z podwykonawcami na elementy składowe do produkcji płetwy składanej, przy czym ryzyko powyższego przedsięwzięcia wykraczało poza granice zwykłego ryzyka gospodarczego, sprzeczne było z zasadami racjonalnego gospodarowania powierzonym mieniem, co w konsekwencji doprowadziło do powstania znacznej szkody majątkowej w łącznej wysokości 974 095,90 zł k. w mieniu Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.

W dniu 12 lutego 2019 r. zostały wykonane czynności procesowe z udziałem podejrzanych Andrzeja G. i Andrzeja B. w postaci ogłoszenia postanowień o przedstawianiu zarzutów o czyn z art. 296 § 1 k.k. oraz przesłuchania w charakterze podejrzanych.

Wobec podejrzanego Andrzeja G. postanowieniem z dnia 12.02.2019 r. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 000 zł., natomiast wobec Andrzeja B. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 80 000 zł.

Podejrzani po wykonaniu czynności zostali zwolnieni.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-13 |

338

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie za sygn. PR Ds 326.2019 prowadzi wszczęte w dniu 8 lutego 2019r. śledztwo przeciwko Damianowi A. podejrzanemu o to, że:

  1. w dniu 6 lutego 2019 roku około godziny 18.00 w Bełchatowie woj. łódzkiego usiłował dokonać zabójstwa Jolanty B., w ten sposób, że działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia jej życia zadał jej kilka uderzeń nożem w okolicę klatki piersiowej, kciuka prawego i okolicę kąta żuchwy, w wyniku czego Jolanta B. doznała rany ciętej pod piersią prawą o długości około 1 cm i głębokości około 3 cm, rany ciętej nasady palca V ręki lewej o długości 2 cm oraz okolicy opuszka kciuka prawego z częściowym uszkodzeniem paznokcia, rany ciętej w okolicy kąta żuchwy prawej oraz drobnych otarć na kciuku lewym, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonej na czas poniżej dni siedmiu w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę obronną pokrzywdzonej, która zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy, w wyniku czego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw.z art. 148 § 1 kk w zb. art. 157 § 2 kk i w zw .z art. 11 § 2 kk,
  2. w dniu 6 lutego 2019 roku około godziny 18.15 w Bełchatowie woj. łódzkiego usiłował dokonać zabójstwa Agaty B., w ten sposób, że działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia jej życia zadał jej jedno uderzenie nożem w okolicę klatki piersiowej, w wyniku czego Agata B. doznała rany kłutej w okolicy 8 żebra w linii pachowej przedniej prawej o długości 1 cm i głębokości 4 cm, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonej na czas poniżej dni siedmiu w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, iż po zadaniu ciosu nożem utracił równowagę, przewrócił się wypuszczając nóż z ręki, co umożliwiło ucieczkę pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. art. 157 § 2 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk.

W toku postępowania ustalono, iż podejrzany w dniu zdarzenia od około godziny 15.00 spożywał alkohol razem z swoim znajomym. Razem wypili około 1 litra wódki i 3 litrów piwa. Gdy się rozeszli Damian A. ( 30-sto letni mężczyzna ) udał się do swojego domu skąd zabrał składany nóż/scyzoryk, po czym wyszedł na miasto. Następnie nożem zaatakował 70-cio letnią Jolantę B., która wyszła z domu wyrzucić śmieci. Po tym oddalił się z miejsca zdarzenia i zaatakował wracającą z kościoła 40-sto letnią Agatę B.. Pokrzywdzona widząc zbliżającego się mężczyznę chcąc uniknąć jakichkolwiek prób nawiązania kontaktu odwróciła się do niego. Wówczas została zaatakowana.

W toku postępowania ujawniono i zabezpieczono między innymi nóż (całkowicie metalowy, składany tzw. „taktyczny", o klindze długości 6 cm ), odzież podejrzanego (z plamami wskazującymi iż są to ślady krwi), odzież pokrzywdzonych. Sprawca został ustalony i zatrzymany już o godzinie 06.15 w dniu 07 lutego 2018r.

Napastnik został rozpoznany przez pokrzywdzone podczas okazania przez „lustro weneckie" w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Damian A. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjaśnił, że z powodu spożytego alkoholu jednej z napadniętych kobiet w ogóle nie pamięta, pamięta że nożem zaatakował drugą.

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w dniu 08 lutego 2019r. wystąpiła do właściwego miejscowo sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Damiana A.. W tymże dniu Sąd Rejonowy w Bełchatowie zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-12 |

337

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Opocznie za nr PR Ds 113.2019 prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w dniu 18 stycznia 2019 roku w Opocznie pomiędzy godziną 10:00 a 17:24 przekazania do Urzędu Miasta w Opocznie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, przesyłek pocztowych zawierających groźby karalne nawiązujące w swojej treści do wcześniejszego pozbawienia życia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, skierowane pod adresem Burmistrza Opoczna i członka Zarządu PGK, które wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

Z zebranego na obecnym etapie materiału dowodowego wynika, iż w dniu 18 stycznia 2019 roku około godziny 10:00 do budynku Urzędu Miasta w Opocznie znajdującego się przy ulicy Staromiejskiej wpłynął przesłany za pośrednictwem poczty list formatu A5. Na kopercie koloru białego znajdował się znaczek pocztowy koloru niebieskiego z napisem Polska 350g z widoczną pieczątką poczty, datą nadania 17.01.2018 r. oraz dwoma literami „B.L”. Na kopercie widniał tekst „Gmina Opoczno Burmistrz ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno”. Wewnątrz koperty znajdowały się dwie kartki formatu A5, na jednej z nich widniał sporządzony drukowanymi literami tekst „ZDECHNIESZ NASTĘPNY CZERWONY ZDRAJCO. W.ANDERS”, na drugiej kartce nie było żadnych znaków. Powyższą przesyłkę pracownik Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzył i przekazał Burmistrzowi. Od wyżej wymienionego odebrano protokolarne zawiadomienie o przestępstwie, w którym podał, iż adresowane do niego słowa odbiera jako groźby karalne i obawia się ich spełnienia. Jednocześnie podał, iż przypuszcza, że ten list został wysłany po tym jak na swoim profilu facebookowym umieścił informację o wystawieniu księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska.

W toku dalszych czynności ustalono, iż, przedmiotowa przesyłka została wrzucona do skrzynki pocztowej znajdującej się w Opocznie na ulicy Westerplatte. W rozmowie z pracownikiem poczty, który wyjmował korespondencję ze skrzynki ustalono, iż w momencie opróżniania skrzynki pomiędzy godziną 17.00 a 18.00 wyjął ze skrzynki dwa listy formatu A5, jeden adresowany do Urzędu Miasta a drugi tego samego formatu adresowany do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Wobec powyższego funkcjonariusze KPP w Opocznie udali się do siedziby PGK gdzie ustalili, iż w korespondencji, która tego dnia nie była jeszcze odebrana znajdowała się koperta formatu A5 z umieszczonym na kopercie adresem „PGK Opoczno - ul. Krótka 1 - 26-300 Opoczno”. Ponadto na kopercie znajdował się taki sam datownik jak w korespondencji przesłanej do Burmistrza z datą 17.01.2018r. i oznaczeniem „BL”. Wobec powyższego przedmiotową kopertę zabezpieczono, a następnie przy użyciu lampy podświetleniowej ujawniono, że znajduje się w niej kartka z napisem o treści „BĘDZIESZ NASTĘPNA CZERWONA SUKO. W.ANDERS”. Od pokrzywdzonej również przyjęto protokolarne zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa gróźb karalnych.

W postepowaniu tym trwają intensywne czynności wykrywcze, a sprawa ta została objęta zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-01 |

335

Strona 8 z 28Pierwsza | Poprzednia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00