Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w związku z nadzorowanym śledztwem o sygn. PO I Ds. 2.2019 dotyczącym m.in. podejrzenia zaistnienia w okresie od lipca 2011 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. w Radomsku, woj. łódzkiego, gromadzenia środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez odpowiedniego zezwolenia przez osobę pełniącą funkcję prezesa zarządu w spółce prawa handlowego Kredyty.pl oraz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FACTOR z siedzibą Radomsku, tj. o czyn z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zawiadamia, stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk, wszystkie osoby pokrzywdzone występujące w tej sprawie o tym, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. wydane zostało w niej postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie z zakresu księgowości, rachunkowości i finansów.

Zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia, jeżeli zwróci się o jego doręczenie w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski w tym przedmiocie należy kierować do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. z powołaniem się na sygnaturę PO I Ds. 2.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-02-11 |

366

Komunikat prasowy

Funkcjonariusze łódzkiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji w ramach prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim śledztwa w dniu 4 lutego 2020 roku zatrzymali Witolda W. – funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty m.in. przyjmowania korzyści majątkowych od kierowców zatrzymanych do kontroli drogowej w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku.

Do zdarzeń objętych śledztwem dochodziło głównie w rejonie drogi ekspresowej – S8, biegnącej przez powiat tomaszowski na wysokości miejscowości Jadwigów, Podkonice Duże i Buków.

Mając na uwadze charakter sprawy, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przywołując treść art. 229§6 kk (nie podlega karze sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział), zwraca się do osób mających istotne informacje dla postępowania o zgłaszanie się do ww. prokuratury z powołaniem się na sygn. PO I Ds. 43.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-02-10 |

365

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim nadzoruje postępowanie przygotowawcze za nr PR 2 Ds. 1054.2019 przeciwko Hubertowi M. podejrzanemu o to, że:

  1. W dniu 28 października 2019 roku około godz. 06:48 w miejscowości Lechów 18, gmina Czerniewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym - samochód osobowy marki Nissan Tiida znajdując się w stanie nietrzeźwości, mając w kolejnych badaniach - 1.34 mg/l. 1.44 mg/l, 1.54 mg/l, 1.31 mg/l, 1.27 mg/l, 1.29 mg/l, 1.18 mg/1 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk.
  2. W dniu 28 października 2019 roku około godz. 06:48 w miejscowości Lechów 18, gmina Czerniewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, kierując samochodem osobowym marki Nissan Tiida, znajdując się w stanie nietrzeźwości, mając w kolejnych badaniach - 1.34 mg/1. 1.44 mg/1, 1,54 mg/1, 1,31 mg/1, 1,27 mg/1, 1,29 mg/l, 1,18 mg/1 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, w ten sposób, że jadąc od strony miejscowości Czerniewice nie dostosował prędkości do warunków drogowych i jadąc z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdem - na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym od strony miejscowości Dąbrówka Grzegorzem K., który kierował rowerem marki Goebel, w wyniku czego Grzegorz K. na skutek doznanych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.

W toku prowadzonych na miejscu zdarzenia czynności dowodowych dokonano oględzin zewnętrznych zwłok Grzegorza K., przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchano świadków jego zaistnienia. Na miejsce zdarzenia przybył biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i rzeczoznawstwa samochodowego, który przeprowadził czynności pod kątem oceny stanu technicznego samochodu Nissan Tiida. W toku czynności w pojeździe marki Nissan Tiida na podłodze przy przednim fotelu pasażera ujawniono butelkę o poj. 0,7 litra z etykietą „Żubrówka Biała Czysta Wódka”, w której płyn znajdował się do wys. 3 cm od podstawy, którą zabezpieczono w całości.

Na polecenie Prokuratora zwłoki Grzegorza K. zabezpieczono w prosektorium Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim celem przeprowadzenia sądowo – lekarskich oględzin zewnętrznych i otwarcia zwłok.

W dniu dzisiejszym w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zostaną zrealizowane czynności procesowe z udziałem podejrzanego Huberta M. i podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego skierowania do organu sądowego wniosku o zastosowanie wobec niego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-10-29 |

358

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Opocznie prowadzi za nr PR Ds. 694.2019 śledztwo przeciwko Wojciechowi B. podejrzanemu o to, że:

  1. w dniu 23 maja 2019 roku około godz. 21:40 w sklepie spożywczym „ABC" w miejscowości Kruszewiec, pow. opoczyński, woj. łódzkie, dokonał rozboju posługując się niebezpiecznym przedmiotem w postaci broni pneumatycznej P84 SWISS ARMS w ten sposób, że trzymając w ręku w/w przedmiot i grożąc jego natychmiastowym użyciem zażądał od ekspedientki sklepu wydania pieniędzy, a następnie po wydaniu tychże w kwocie 2950 zł dokonał ich zaboru w celu przywłaszczenia czym działał na szkodę właścicielki sklepu tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k.
  2. w dniu 25 lipca 2019 roku około godz. 00:13 usiłował dokonać rozboju posługując się niebezpiecznym przedmiotem w postaci broni pneumatycznej P84 SWISS ARMS na osobie pracownika stacji paliw Lotos Optima w miejscowości Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie, w ten sposób, że trzymając w ręku w/w przedmiot i grożąc jego natychmiastowym użyciem zażądał wydania pieniędzy wykrzykując słowa „kasa, kasa, dawaj kasę”, a następnie próbował wyrwać kasetkę wykonaną z metalu z zawartością 4000 złotych, która znajdowała się pod ladą, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na to, że w/w kaseta była przymocowana na stałe do lady sklepowej czym działał na szkodę właściciela stacji paliw Lotos Optima, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 k.k.
  3. w dniu 31 lipca 2019 roku około godz. 21:40 -21:50 usiłował dokonać rozboju posługując się niebezpiecznym przedmiotem w postaci broni pneumatycznej F84 SWISS ARMS na osobie ekspedientki w sklepie ABC w miejscowości Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie, w ten sposób, że trzymając w ręku w/w przedmiot i grożąc jego natychmiastowym użyciem zażądał wydania pieniędzy z kasy sklepu pod groźbą zabójstwa, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na podjętą przez ekspedientkę sklepu próbę połączenia telefonicznego z organami ścigania, czym działał na szkodę właściciela sklepu tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 k.k.

W następstwie podjętych przez funkcjonariuszy KPP w Opocznie działań operacyjnych jako potencjalnego sprawcę dokonanej i usiłowanych zbrodni rozboju wytypowano Wojciecha B.

W dniu 13 września 2019r. w jego miejscu zamieszkania dokonano przeszukania w trakcie którego ujawniono opakowanie po broni pneumatycznej. Wojciech B. przebywał w tym czasie poza miejscem zamieszkania i nie udało się go zatrzymać. W dniu 17 września 2019r. Wojciech B. sam zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie i po ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu w trakcie złożonych wyjaśnień przyznał się do dokonania i usiłowania dokonania przypisanych mu przestępstw rozboju.

W dniu 19 września 2019 roku Prokurator Rejonowy w Opocznie skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Opocznie o zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku w sprawie II Kp 250/19 Sąd Rejonowy w Opocznie zastosował wobec Wojciecha B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-10-09 |

355

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku prowadzi za numerem PR Ds. 2185.2019 śledztwo przeciwko Bronisławowi G. podejrzanemu o to, że:

  1. w dniu 03 października 2019 r. w m. Kolonia Borki gm. Radomsko na drodze krajowej nr 91 nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że jadąc jako kierujący samochodem dostawczym m-ki Citroen Jumper nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków ruchu i nie obserwował w sposób właściwy przedpola jazdy w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem zjechał na przeciwny pas ruchu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku ruchu pojazdem m-ki Fiat UNO w wyniku czego kierowca pojazdu Fiat Adam K. oraz pasażerowie Halina K., Tomasz K. i Bartłomiej K. doznali rozległych wewnętrznych obrażeń ciała, które doprowadziły do ich zgonu na miejscu zdarzenia oraz spowodował u pasażera pojazdu m-ki Citroen Jumper Marka M. obrażenia ciała w postaci złamania obojczyka, stłuczenia kolana oraz ogólnych potłuczeń, które to obrażenia naruszyły czynność narządów ciała na okres powyżej dni siedmiu tj. o czyn z art. 177§2 kk w zw. z art. 177 §1 kk i art. 11 §2 kk.

Aktualnie przyjęto, iż kierujący pojazdem marki Citroen Jumper Bronisław G. z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu gdzie zderzył się z pojazdem m-ki Fiat Uno. Kierujący Bronisław G. poddany badaniu testerem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazał się trzeźwy, pobrano jednakże od niego krew do badań na zawartość alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.

W dniu 4 października 2019r. Bronisławowi G. przedstawiono zarzut popełnienia czynu opisanego w art. 177 §2 kk oraz przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Podejrzany nie był w stanie wyjaśnić z jakich przyczyn doszło do zderzenia pojazdów. Wobec podejrzanego skierowano do organu sądowego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postanowieniem z dnia 04.10.2019r. Sąd Rejonowy w Radomsku II Wydział Karny zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy na wnioskowany okres.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-10-09 |

356

Strona 7 z 28Pierwsza | Poprzednia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00