Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 14 października 2018r. nadzoruje prowadzone przez KPP w Tomaszowie Maz. za sygn. PR 2 Ds. 1117.2018 śledztwo dotyczące zaistniałych w tymże dniu w miejscowości Brzeg gm. Rzeczyca woj. łódzkie czynnej napaści na dwóch umundurowanych funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych połączonej z wymuszeniem odstąpienia od wykonania określonej czynności urzędowej, a także znieważenia tychże funkcjonariuszy Policji również podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyny z art. 223 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz z art. 226 §1 k.k.

Zdarzenia te zostały wywołane przybyciem do miejscowości Brzeg gm. Rzeczyca funkcjonariuszy Policji z KP w Czerniewicach podejmujących działania zmierzające do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do Prokuratury Rejonowej w Opocznie Daniela G. objętego postępowaniem PR Ds. 996.2018 tejże prokuratury.

W dniu 15 października 2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz. postawiono Edycie Z., Tadeuszowi G., Danielowi G. i Marzannie G. zarzuty z art. 223 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz z art. 226 §1 k.k.

Podczas tego zdarzenia podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu, a wskazani mężczyźni posługiwali się wobec interweniujących policjantów niebezpiecznymi przedmiotami w postaci drewnianej kantówki o długości ok. 1 m oraz metalowego pręta.

W tymże dniu 15 października 2018r. Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Maz. skierował wobec wszystkich podejrzanych do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd na posiedzeniu w wymienionej dacie zastosował tymczasowe aresztowanie jedynie wobec podejrzanego Daniela G., natomiast wobec pozostałych podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-10-22 |

317

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 1 października 2018r. w związku z ujawnieniem w dniu 29 września 2018 r. w Radomsku na terenie budowy bloku mieszkalnego przy ulicy Łokietka 8 (teren pomiędzy ulicą Łokietka a cmentarzem, tzw. „starym cmentarzem” przy ul. Wyszyńskiego) szczątków ludzkich tj. kości, fragmentów kości, czterech czaszek, pochodzących prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej wszczęła za sygn. PR Ds. 2423.2018 śledztwo w kierunku art. 155 kk.

Ujawniono tam także tzw. nieśmiertelnik (niemiecki) z napisem 1/TURK.ARB.8TL. Na jednej ze znalezionych czaszek znajduje się prawdopodobnie otwór postrzałowy. Nie można wykluczyć, że na terenie - obszarze na którym ujawniono już w/w szczątki znajdują się jeszcze inne szczątki ludzkie.

Ujawnione szczątki zabezpieczono w Zakładzie Pogrzebowym w Radomsku. Powołano w sprawie biegłego patomorfologa w celu m.in. ustalenia wieku ujawnionych szczątków. Nawiązano kontakt z Fundacją „Pamięć” w Warszawie, która zajmie się dalszymi pracami poszukiwawczymi oraz pochówkiem szczątków.

Teren na którym ujawniono szczątki został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-10-05 |

315

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 4 października 2018r. wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 3 października 2018r. na terenie byłej kopalni piasku - wyrobiska Lewkówka I w miejscowości Karlin, gmina Moszczenica, województwo łódzkie, składowania i transportowania wbrew przepisom zmieszanych odpadów komunalnych w postaci odzieży, elementów metalowych, płyt wiórowych, opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych, elementów roślinnych, drewna i innych, w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi ewentualnie zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 k.k.

W dniu 2 października 2018 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Piotrkowie Trybunalskim uzyskali informację, że na terenie byłej kopalni piasku Lewkówka I w pobliżu miejscowości Karlin gm. Moszczenica powiat piotrkowski nieznane osoby dokonują nielegalnego przywozu i składowania odpadów.

W dniu 3 października 2018 roku podjęto obserwację wskazanego terenu i ujawniono zestaw pojazdów marki Renault wraz z naczepą marki Schmitz, który kierował się w stronę wskazanego miejsca składowania odpadów. Następnie przyjechał ciągnik siodłowy marki Renault, koloru białego wraz z naczepą Schmitz. Na terenie byłej kopalni piasku Lewkówka I ujawniono ponadto kolejne dwa zestawy ciężarowe tj. VOLVO Terberg oraz samochód wywrotkę - VOLVO. Zatrzymano łącznie trzech kierowców ciężarówek.

Ponadto zatrzymano mężczyznę ze „stróżówki” przy wjeździe do byłej kopalni, który nadzoruje wjazd i wyjazd pojazdów na terenie kopalni. Na miejscu dokonano czynności przeszukania baraku tzw. „stróżówki" sporządzając protokół przeszukania oraz dokonano zabezpieczenia dokumentacji przewozowej sporządzając protokół zatrzymania rzeczy.

W toku dalszych czynności realizowanych na terenie kopalni Lewkówka I i VII zatrzymano piątego mężczyznę.

Z uzyskanych w trakcie wykonywanych czynności informacji wynikało, że kolejny (piąty) z pojazdów ciężarowych załadowanych odpadami, które mają być przewiezione na w/w miejsce składowania odpadów, zaparkowany jest w miejscowości Rękoraj gm. Moszczenica powiat piotrkowski na stacji paliw. Na miejsce, przez dyżurnego w KMP w/m, został skierowany patrol Wydziału Ruchu Drogowego, w celu potwierdzenia uzyskanej informacji oraz ewentualnego zabezpieczenia pojazdu. Ujawniono ciągnik siodłowy marki DAF koloru niebieskiego z naczepą typu wywrotka załadowany odpadami komunalnymi.

W dniu 4 października 2018 roku KMP w Piotrkowie Tryb. przekazała do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim materiały zgromadzone w trybie art. 308 § 1 k.p.k., które dały podstawę do wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 183 § 1 k.k.

W dniu 4 października 2018r. Zdzisławowi Ch., Zbigniewowi M., Mariuszowi Sz., Marcinowi Sz. oraz Dawidowi W. przedstawiono zarzuty popełnienia czynu zabronionego z art. 183 § 1 kk.

W odniesieniu do Zbigniewa M. i Mariusza Sz. podjęto decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych tj. Marcina Sz., Zdzisława Ch. oraz Dawida W. zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-10-05 |

316

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w dniu 1 października 2018r. wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego dnia 29 września 2018r. w Bełchatowie przy ul. Nadrzecznej zabójstwa Dariusza S. poprzez zadanie mu trzech ciosów nożem w okolice lewej nerki i lewą stronę klatki piersiowej tj. o czyn z art. 148§1 kk.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż dnia 28 września 2018r. około godziny 16.15 Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie została poinformowana o odnalezieniu zwłok Dariusza S. na terenie Parku Olszewskiego przy ul. Nadrzecznej w Bełchatowie. Zwłoki leżały obok parkowej ławki na żwirowej ścieżce. Oględziny zwłok ujawniły, iż mężczyzna zginął wskutek zadania mu trzech ran kłutych: jednej w okolice nerki lewej oraz dwóch w okolice lewej strony klatki piersiowej w linii pachowo-obojczykowej na wysokości około X żebra. Pokrzywdzony był bezdomnym, nie ustalono jeszcze osoby dlań najbliższej. Początkowo nie ustalono bezpośrednich świadków zdarzenia.

W toku szeroko zakrojonych czynności operacyjno - dochodzeniowych ujawniono, zatrzymano i przesłuchano osoby ostatnio towarzyszące zmarłemu. Wytypowano i ustalono potencjalnego sprawcę zbrodni zabójstwa. W trakcie jego zatrzymania zabezpieczono składany nóż typu scyzoryk o klindze długości ok. 9 cm z śladami prawdopodobnie krwi na klindze.

Przesłuchany w trybie art. 308 kpk Zbigniew C. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż krytycznego dnia w okolicy parku, gdy siedział na ławce z kolegami został słownie i fizycznie zaatakowany przez Dariusza S. Ponieważ wcześniej wyjął i otworzył składany nóż, odruchowo zadał nim trzy ciosy w tułów.

Tak zebrany materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia Zbigniewowi C. zarzutu tego, iż w dniu 29 września 2018r. około godziny 16.00 w Bełchatowie przy ul. Nadrzecznej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Dariusza S. zadał mu trzy ciosy rozkładanym nożem typu scyzoryk: jeden w okolice nerki lewej oraz dwa w okolice lewej strony klatki piersiowej w linii pachowo - obojczykowej na wysokości około X żebra drążące do jamy opłucnowej, powodując tym wewnętrzny krwotok skutkujący zgonem Dariusza S. tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

W dniu 01 października 2018r. prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-10-02 |

314

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. na podstawie zawiadomienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych przez podmiot gospodarczy z/s Boborowiec Gmina Rzeczyca w dniu 12 września 2018 r., po wszczęciu postępowania w kierunku art. 160 § 1 kk, poleciła zrealizowanie przez funkcjonariuszy KPP w Tomaszowie Maz. procesowej czynności przeszukania w siedzibie wymienionej spółki.

W toku przeprowadzonej czynności, przy udziale inspektorów farmaceutycznych, zatrzymano produkty lecznicze oraz substancje czynne w postaci:

 • 1372 sztuki tubek z opisem na opakowaniu LidoCream Lidocaine
 • 171 sztuk ampułek znieczulających z opisem „skład Lidocaina 4,9 % tetracaina l0,5%, Epinehrine 0,2”
 • 585 sztuk plastrów z opisem „Plaster znieczulający”
 • 8 sztuk plastrów znieczulających bez opisu
 • 7621 sztuk produktów opisanych jako Diva Factory Altercare.

W związku z powyższym w dniu 13 września 2018 r. prokurentowi spółki Janowi M. przestawiono zarzuty tego, iż:

 1. W nieustalonym okresie do dnia 12 września 2018 r. w m. Bobrowiec gm. Rzeczyca powiat tomaszowski woj. łódzkie jako przedsiębiorca z/s w Bobrowcu nie będąc wpisanym do rejestru produktów leczniczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz bez wymaganych przepisami Ustawy prawo farmaceutyczne zezwoleń wykonywał działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych zawierających w sobie lidokainę, epinefrynę, tetrakainę tj. substancje czynne o działaniu farmakologicznym, przy czym w dniu 12 września 2018r. posiadała następujące produkty z zawartością w/w substancji:
  • 1372 sztuki tubek z opisem na opakowaniu LidoCream Lidocaine
  • 171 sztuk ampułek znieczulających z opisem „skład Lidocaina 4,9 % tetracaina l0,5%, Epinehrine 0,2”
  • 585 sztuk plastrów z opisem „Plaster znieczulający”
  • 8 sztuk plastrów znieczulających bez opisu
  • 7621 sztuk produktów opisanych jako Diva Factory Altercare.
  tj. o czyn z art. 125 ust 1 Ustawy z dnia z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
 2. W nieustalonym okresie do dnia 12 września 2018 r. w m. Bobrowiec gm. Rzeczyca powiat tomaszowski woj. łódzkie jako przedsiębiorca z/s w Bobrowcu nie będąc wpisanym do rejestru produktów leczniczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz bez wymaganych przepisami Ustawy prawo farmaceutyczne zezwoleń wykonywał działalność gospodarczą w zakresie obrotu produktami leczniczymi, zawierających w sobie lidokainę, epinefrynę, tetrakainę tj. substancje czynne o działaniu farmakologicznym, przy czym w dniu 12 września 2018r. posiadał następujące produkty z zawartością w/w substancji:
  • 1372 sztuki tubek z opisem na opakowaniu LidoCream Lidocaine
  • 171 sztuk ampułek znieczulających z opisem „skład Lidocaina 4,9 % tetracaina l0,5%, Epinehrine 0,2”
  • 585 sztuk plastrów z opisem „Plaster znieczulający”
  • 8 sztuk plastrów znieczulających bez opisu
  • 7621 sztuk produktów opisanych jako Diva Factory Altercare.
  tj. o czyn z art. 125 ust 2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
 3. W nieustalonym okresie do dnia 12 września 2018 r. w m, Bobrowiec gm Rzeczyca powiat tomaszowski woj. łódzkie jako przedsiębiorca z/s w Bobrowcu bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych prowadził działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnej w postaci lidokainy, epinefryny, tetrakainy, przy czym w dniu 12 września 2018 r. posiadał następujące produkty z zawartością w/w substancji:
  • 1372 sztuki tubek z opisem na opakowaniu LidoCream Lidocaine
  • 171 sztuk ampułek znieczulających z opisem „skład Lidocaina 4,9 % tetracaina l0,5%, Epinehrine 0,2”
  • 585 sztuk plastrów z opisem „Plaster znieczulający”
  • 8 sztuk plastrów znieczulających bez opisu
  • 7621 sztuk produktów opisanych jako Diva Factory Altercare.
  tj. o czyn z art. 125a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów wyjaśniając, że wszystkiej zakupy i sprzedaż ma udokumentowane, a ponadto otrzymuje te produkty z Korei Południowej jako wyroby gotowe i nie ingeruje w ich skład, czy stężenie określonych substancji.

W związku z przedstawionymi zarzutami Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. w dniu 13 września 2018 r. zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji (dwa razy w tygodniu) oraz poręczenie majątkowe w kwocie 3.000 zł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-09-19 |

310

Strona 7 z 25Pierwsza | Poprzednia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00