Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 3 grudnia 2018r. za sygn. PR 1 Ds. 2055.2018 prowadzi śledztwo przeciwko Krzysztofowi A. podejrzanemu o to, że w dniu 2 grudnia 2018 r. w Piotrkowie Tryb. woj. łódzkie w mieszkaniu przy ul. Aleje 3-go Maja działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Jakuba B. zadał mu sztychem trzymanego w ręku noża cios w newralgiczne dla życia i zdrowia miejsce tj. w klatkę piersiową po stronie lewej powodując tym ranę kłutą klatki piersiowej po stronie lewej drążącej do serca skutkującą wykrwawieniem organizmu w skutek krwotoku do lewej jamy opłucnej i następstwie powodującą jego zgon, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk

W dniu 4 grudnia 2018 r. wykonano z udziałem podejrzanego czynności procesowe. Podejrzany na etapie postępowania przygotowawczego formalnie przyznał się do stawianego mu zarzutu niemniej w treści złożonych wyjaśnień wskazał, iż nie chciał zabić tylko nastraszyć pokrzywdzonego akcentując przy tym, iż zadając cios nożem bronił się przed agresywnym wobec jego osoby zachowaniem pokrzywdzonego.

W dniu 4 grudnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do miejscowego sądu rejonowego z wnioskiem o zastosowanie względem podejrzanego Krzysztofa A. izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W dniu 5 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-20 |

330

Ogłoszenie prasowe

Prokuratura Rejonowa w Opocznie prowadzi za nr PR Ds. 1392.2018 śledztwo w sprawie wypadku przy pracy do którego doszło w dniu 10 grudnia 2018 roku w Opocznie na terenie miejscowego Zakładu Usługowo Produkcyjnego tj. o czyn z art. 220§ 1 k.k. w zb. z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

O powyższym zdarzeniu dyżurny KPP w Opocznie został powiadomiony przez Szpital Powiatowy w Opocznie gdzie został przywieziony pokrzywdzony obywatel Ukrainy Igor D. z obrażeniami w postaci amputacji dłoni ręki lewej. Tego dnia razem z kolegą Andrii S. w trakcie wykonywania prac cięcia blachy na urządzeniu o nazwie „Gilotyna” pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ustalono pokrzywdzony został przetransportowany pogotowiem lotniczym do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie podjęta została być próba przyszycia odciętej dłoni.

W dniu 12 grudnia 2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Opocznie wydano i ogłoszono Tomaszowi P. właścicielowi wymienionego Zakładu Usługowo Produkcyjnego postanowienie o przedstawieniu zarzutów, zarzucając mu to, iż:

  1. dniu 10 grudnia 2018 roku w Opocznie jako właściciel firmy i z tego tytułu będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił wynikających stąd obowiązków, gdyż godząc się na wykonanie na terenie swojego zakładu obowiązków pracowniczych przez Igora D. obywatela Ukrainy, dopuścił Igora D. i jego kolegę Andrii S. do pracy polegającej na cięciu blachy na urządzeniu o nazwie „Gilotyna”, które nie posiadało zamocowanych osłon niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom je obsługującym oraz bez sprawdzenia czy osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i bez zapewnienia należytego nadzoru nad wykonywanymi pracami, czym naraził Igora D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, gdyż podczas prac polegających na przygotowaniu arkusza blachy do cięcia i ułożeniu go na urządzeniu w chwili uruchomienia gilotyny doszło do amputacji dłoni ręki lewej Igora D. tj. o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  2. W dniu 10 grudnia 2018 roku będąc właścicielem firmy w Opocznie woj. łódzkiego wbrew obowiązkowi nie zawiadomił Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym na terenie jego zakładu w dniu 10 grudnia 2018 roku ciężkim wypadku przy pracy, jakiemu uległ Igor D. który podczas pracy na urządzeniu o nazwie „Gilotyna” doznał amputacji dłoni lewej ręki tj. o czyn z art. 221 k.k.
  3. W dniu 10 grudnia 2018 roku w Opocznie będąc właścicielem firmy na terenie zakładu nakłaniał swoich pracowników do składania fałszywych zeznań, w ten sposób, że nakazał im aby w przypadku przyjazdu funkcjonariuszy policji zeznali, że w czasie wypadku jego nie było na terenie zakładu oraz, że osłony przy urządzeniu o nazwie „Gilotyna” były założone tj. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k.
  4. W dniu 10 grudnia 2018 r. Opocznie woj. łódzkiego składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy - postępowaniu przygotowawczym DM 1078/18 Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 k.k. oraz pouczony o treści art. 183 k.p.k., w obawie przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, zeznał nieprawdę co do okoliczności dotyczących zaistnienia wypadku przy pracy w ten sposób, że podał iż w czasie wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 10 grudnia 2018 roku nie było go na terenie zakładu, a ponadto podał, że osłony przy urządzeniu o nazwie „Gilotyna” były założone tj. o czyn z art. 233 § la k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz P. przyznał się jedynie do popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 221 k.k., natomiast nie przyznał się do popełnienia pozostałych zarzuconych mu czynów. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 25 000 zł. oraz zakazu opuszczania kraju.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-14 |

328

Ogłoszenie prasowe

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. prowadzi od dnia 6 grudnia 2018r. za numerem PR 2 Ds. 1303.2018 postępowanie przygotowawcze przeciwko Damianowi J. i Piotrowi P. podejrzanym o to, że: w dniu 06.12.2018 r. na ul Łódzkiej w miejscowości Lubochnia pow. Tomaszów Maz. woj. łódzkie dokonali rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci pistoletu na obywatelach Socjalistycznej Republiki Wietnamu – N. V. T. i L. M. T., w ten sposób, że posługując się odzieżą przypominającą umundurowanie policyjne dokonali w miejscowości Antolin zatrzymania samochodu marki Iveco kierowanego przez N. V. T., po czym zażądali okazania dokumentów od przebywających w pojeździe pokrzywdzonych, po czym polecili im jechać za samochodem Citroen Jumper, a po przejechaniu około 6 kilometrów do miejscowości Lubochnia, po zatrzymaniu pojazdów, wysiedli z samochodu i udali się do samochodu pokrzywdzonych i kazali N.V. T. udać się do samochodu Citroen Jumper, po czym z samochodu Iveco dokonali zaboru w celu przywłaszczenia torebki na ramię koloru ciemnobrązowego z paskiem z napisem ,.ZARA” wewnątrz której znajdował się łańcuszek grubości około 0, 5 cm z wzorem orientalnym ze złota mieszanego w kolorze białym i żółtym, telefon IPHONE 6, dokumenty od samochodu Audi A4 na czeskich numerach rejestracyjnych oraz pieniądze w łącznej kwocie 10.000 zł., a także torebki na ramię koloru granatowego w kształcie prostokąta z logo ”TOMMY” z zawartością pieniędzy w kwocie 100.000 zł., a następnie przykładając pistolet do twarzy N. V. T. zażądali wydania dalszych pieniędzy, lecz z uwagi na brak zrozumienia przez pokrzywdzonego wypowiedzianego żądania kazali mu udać się oddalić, po czym pospiesznie odjechali, działając w ten sposób na szkodę N. V. T. i L. M. T. tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk.

Podjęte działania wykrywcze pozwoliły na niezwłoczne ustalenie i zatrzymanie podejrzanych co do których skierowano do właściwego miejscowo sądu rejonowego wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postanowieniami Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział II Karny w dniach 7 i 8 grudnia 2018r. wobec podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Niniejsze śledztwo swoim zakresem podmiotowym obejmuje także przestępstwo Klaudii K. podejrzanej o to, że w dniu 6 grudnia 2018 roku w Rzgowie przyjęła kwotę 40 000 złotych, pochodzącą z czynu zabronionego, rozboju dokonanego w dniu 6 grudnia 2018 roku w miejscowości Lubochnia, powiat tomaszowski, woj. łódzkie, a następnie ukryła w/w kwotę poprzez wpłatę na swój rachunek bankowy PKO BP 1 Oddział w Pabianicach, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. prokurator wobec podejrzanej zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-13 |

326

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. nadzoruje za nr PR 1 Ds. 1146.2018 postępowanie przygotowawcze dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i znieważenia grupy ludności pochodzenia żydowskiego na portalu internetowym YouTube tj. o czyn z art. 256 § 1 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – Wydział do Walki z Cyberprzestępczością w dniu 29 listopada 2018r. ujawnili na portalu internetowym YouTube filmik z nagraniem zapisu wideo z udziałem Sławomira D., w którym zaprasza on wszystkich chętnych do udziału w marszu w dniu 1 grudnia 2018 r. przed Ambasadą Izraela w Warszawie, w trakcie którego zbuduje on szubienicę, na której następnie powiesi kukłę Żyda.

Z uwagi na to, że treść nagrania wskazywała, iż mogło dojść do popełnienia czynu zabronionego polegającego na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz znieważenia grupy ludności narodowości żydowskiej tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k., podjęto decyzje o zatrzymaniu Sławomira D. i ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu, a także zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych.

Sławomir D. został zatrzymany w dniu 30 listopada 2018r., w tymże dniu ogłoszono mu postanowienie o przedstawieniu zarzutu o czyn z art. 256 § 1 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a w dniu 1 grudnia 2018r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego Sławomira D. środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem opuszczania miejsca pobytu oraz obowiązkiem zawiadamiania organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-03 |

324

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16 października 2018r. za sygn. PR 1 Ds. 1839.2018 wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 14 października 2018r. w Piotrkowie Trybunalskim przestępstwa rozboju na osobie Tomasza W. tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W postępowaniu tym niezwłocznie ustalono i zatrzymano sprawców tego przestępstwa, którymi okazali się obywatele Gruzji zamieszkujący na terenie Piotrkowa Trybunalskiego tj. Joni P. oraz Guram S.

Również w dniu 16 października 2018r. zatrzymanym postawiono zarzuty tego, iż:

  1. w dniu 14 października 2018 roku ok. godz. 17:50 w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkiego, przy Placu Kościuszki, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na osobie Tomasza W. w ten sposób, że zażądali od niego wydania papierosa, a po odmowie jego wydania, użyli wobec niego przemocy uderzając go w twarz, przewracając i szarpiąc, bijąc pięściami po głowie, ciele i kopiąc, po czym zabrali w celu przywłaszczenia telefon komórkowy Huawei Y5, a także dokument w postaci dowodu osobistego i kartę bankomatową Alior Banku, powodując u pokrzywdzonego obrażenia narządów ciała w postaci stłuczenia i zasinienia okularowego powiek obu gałek ocznych, krwiaka podspojówkowego oka lewego, stłuczenia nosa z obrzękiem i zasinieniem, stłuczenia obu okolic jarzmowych i policzków z obrzękami i rozległymi zasinieniami, stłuczenia obu okolic przedusznych z licznymi wybroczynami krwawymi, stłuczenia potylicy po stronie lewej z dużym obrzękiem (tzw. guzem), drobnoplamistego zasinienia na boku ramienia lewego, drobnego otarcia skóry łokcia prawego, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający nie dłużej niż 7 dni w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, tj. o czyn z art. 280 § l kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zb. z art. 275 § l kk w zb. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W dniach 16 i 17 października 2018r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do miejscowego Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec wyżej wymienionych podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosków Prokuratury i w dniu 17.10.2018r. zastosował wobec tychże podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-11-06 |

318

Strona 6 z 25Pierwsza | Poprzednia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00