Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim za numerem PR 1 Ds. 903.2020 od dnia 10 czerwca 2020r. prowadzi śledztwo przeciwko Michałowi K., podejrzanemu o to, że w dniu 8 czerwca 2020 r. po godzinie 22:00 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Gerarda N. zadał mu cios nożem sprężynowym o długości całkowitej 21,5 cm oraz długości ostrza 9,5 cm w prawą część klatki piersiowej, powodując u niego ranę cięto-kłutą klatki piersiowej pionową penetrującą do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowaną w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, które to obrażenia stanowiły rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała na czas dłuższy niż 7 dni, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W oparciu o uzyskaną z Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację medyczną zasięgnięto opinii z zakresu medycyny sądowej - Instytutu Naukowo-Badawczego w Lublinie, w której stwierdzono, że Gerard N. doznał rany cięto-kłutej klatki piersiowej penetrującej do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowanej w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, co spowodowało rozstrój zdrowia i naruszenie czynności jego organizmu na czas dłuższy niż 7 dni.

W opinii stwierdzono także, iż rana pokrzywdzonego powstała w następstwie zadziałania (pchnięcia) narzędziem ostrym ostrokończystym, takim jak nóż. Natomiast z uwagi na charakter powikłań rany klatki piersiowej w postaci odmy prawej jamy opłucnowej z koniecznością stosowania drenażu, istniało prawdopodobieństwo śmierci, które można oszacować jako znaczne.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż do ugodzenia pokrzywdzonego doszło w sposób przypadkowy i niezamierzony.

Linia obrony podejrzanego pozostaje jednakże w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym śledztwa.

W dniu 10 czerwca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Michała K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W tymże dniu Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-06-19 |

382

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku za numerem PR Ds. 1199.2020 nadzoruje dochodzenie prowadzone przeciwko Dariuszowi G. podejrzanemu o to, że: w dniu 12 maja 2020r. w miejscowości Długie, gmina Lgota Wielka, powiat radomszczański, województwo łódzkie przy pomocy wiatrówki postrzelił śrutem ołowianym psa rasy pinczer miniaturowy, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci krwotoku wewnętrznego na skutek czego padł - tj. o czyn z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

W ramach czynności procesowych dokonano oględzin miejsca ujawnienia zwłok psa, protokolarnie zatrzymano od Dariusza G. wiatrówkę oraz śrut, jak też śrut wyjęty ze zwłok psa. Policja zleciła lekarzowi weterynarii przeprowadzenie sekcji zwłok „Urwisa” celem udzielenia odpowiedzi na pytania o przyczynę jego zgonu, rodzaj obrażeń jakich doznał oraz czy obrażenia te powstały w okolicznościach ujawnionych w materiale dowodowym.

W dniu 19 maja 2020r. Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomsku II Wydział Karny wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym tj. tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-05-19 |

378

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie za numerem PR Ds. 739.2020 prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Ryszardowi B. podejrzanemu o to, że: w dniu 2 kwietnia 2020r. w miejscowości Oleśnik usiłował dokonać zabójstwa swojego syna Krystiana B. w ten sposób, że działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia używając przemocy zadał mu nożem cztery uderzenia, z czego dwa w lewe przedramię i po jednym w klatkę piersiową oraz okolicę podobojczykową prawą, w wyniku czego Krystian B. doznał: rany kłutej powłok klatki piersiowej z uszkodzeniem opłucnej w okolicy szóstego żebra do mostka o długości 2 cm i dochodzącej do opłucnej okolicy barku prawego z uszkodzeniem naczyń okolicy podobojczykowej prawej, dwóch ran przedramienia lewego oraz rany okolicy barku prawego, głęboko intensywnie krwawiącej, drążącej w okolicę mięśnia piersiowego, uszkadzającej naczynia okolicy tętnicy podobojczykowej, czym naraził go na niebezpieczeństwo utraty życia, przy czym rana okolicy tętnicy podobojczykowej realnie zagrażała życiu pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.

W dniu 2 kwietnia 2020r. funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie zostali skierowani przez dyżurnego do miejscowości Oleśnik, gdzie mężczyzna miał zostać ugodzony nożem. Na miejscu, zastano siedzącego przed budynkiem Krystiana B. dociskającego do klatki piersiowej kawałek materiału. Powiedział on, iż cios nożem zadał mu jego ojciec, przebywający w budynku. Pokrzywdzony został niezwłocznie przetransportowany przez karetkę pogotowia do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Krystian B. został poddany w placówce medycznej, w której go hospitalizowano - natychmiastowej operacji, dzięki czemu uratowano mu życie. Pokrzywdzony przebywa w w/w Szpitalu, według oświadczeń lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ryszard B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2020r. Sąd Rejonowy w Bełchatowie zastosował wobec Ryszarda B., na wniosek Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-04-07 |

374

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie od dnia 17 lutego 2020r. nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygn. PR Ds. 356.2020 w sprawie mającego miejsce w okresie do 20 lutego 2020r. w powiecie bełchatowskim uprawiania, wbrew przepisom, konopi innych niż włókniste oraz posiadania substancji psychotropowych w postaci ścinków tego rodzaju konopi o wadze 393,23 gramów tj. o czyny z art. 62 ust 1 i 2 oraz z art. 63 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz.U.2019.0.852 t.j.).

W dniu 20 lutego 2020r. podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych Łukasza J. dokonanego przez funkcjonariuszy policji z KWP w Łodzi oraz KPP w Bełchatowie ujawniono na strychu budynku gospodarczego - służącego do produkcji rolnej - specjalnie przygotowany namiot o wymiarach 24 m x 6 m, wyposażony w oświetlenie, wentylator i klimatyzator gazowy, gdzie w donicach uprawiano 166 krzaków konopi innych niż włókniste. Ponadto w należącym do niego samochodzie osobowym ujawniono i zabezpieczono worek z 393,23 g. ścinków konopi.

Łukaszowi J. przedstawiono zarzuty popełnienia czynów zabronionych z art. 62 ust 1 i 2 oraz z art. 63 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U.2019.0.852 t.j.).

W dniu 20 lutego 2020r. do Sądu Rejonowego w Bełchatowie skierowano wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Bełchatowie zastosował wobec Łukasza J. tzw. warunkowe tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z tym zastrzeżeniem, iż środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia przez podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-02-27 |

369

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim nadzoruje śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 307.2020 w sprawie zaistniałego w dniu 23 lutego 2020 r. ok. godz. 16:20 w Piotrkowie Tryb. rozboju na szkodę Krzysztofa S. polegającego na grożeniu mu pozbawieniem życia przez dwóch sprawców, działających wspólnie i w porozumieniu, poprzez przyłożenie pokrzywdzonemu przez jednego z nich noża do szyi oraz przez drugiego z nich noża do ciała, użyciu przemocy przez zadanie mu ciosu pięścią w twarz przez jednego ze sprawców, a następnie zabrania mu w celu przywłaszczenia samochodu osobowego marki Ford Focus o wartości 10.000 zł, skórzanej saszetki o wartości 500 zł., telefonu komórkowego Kruger Matz o wartości 250 zł., pieniędzy w kwocie 380 zł., słuchawki bezprzewodowej o wartości 500 zł. tj. rzeczy ruchomych o łącznej wartości 11.630 zł. oraz dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC, tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

W wyniku powiadomienia przez pokrzywdzonego KMP w Piotrkowie Tryb. zostały wszczęte poszukiwania skradzionego pojazdu. Patrol Policji ujawnił poszukiwany pojazd na drodze krajowej nr 91 poruszający się w kierunku Rozprzy, rozpoczynając za nim pościg przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Pojazd nie zatrzymał się, a następnie wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym marki Nissan Juke kierowanym przez Magdalenę D. W wyniku zderzenia zmarł bezpośrednio po przewiezieniu do szpitala jeden ze sprawców rozboju, drugi w stanie krytycznym znajduje się w szpitalu Piotrkowie Tryb., gdzie trafiła również w stanie ciężkim pokrzywdzona Magdalena D.

Na miejscu wypadku zabezpieczono dwa noże, przedmioty ruchome odebrane pokrzywdzonemu, w tym saszetkę należącą do pokrzywdzonego Krzysztofa S., w której znajdowała się torebka strunowa z zawartością 1,22 grama suszu roślinnego koloru zielonego, gruziński paszport na nazwisko Teimuraz P.

Najprawdopodobniej drugi ze sprawców rozboju jest również narodowości gruzińskiej, nie udało się ustalić jednakże jego danych osobowych. Aktualnie nie ustalono czy w chwili zderzenia pojazdów zginął kierujący samochodem marki Ford Focus, czy też pasażer tego pojazdu.

Postępowaniem tym objęto również czyny zabronione określone w art. 178b k.k. oraz w art. 177 § 2 k.k.

W odrębnym postępowaniu rozpoznany zostanie wątek ewentualnego posiadania przez Krzysztofa S. suszu roślinnego mogącego stanowić substancję psychoaktywną.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-02-25 |

368

Strona 6 z 28Pierwsza | Poprzednia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00