Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Oblał benzyną i podpalił kobietę

W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, III Wydział Karny, w dniu 20 maja 2016 roku, zapadł wyrok w sprawie przeciwko Mariuszowi P. (lat 45), którego Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim oskarżyła o to, że w dniu 11 września 2015 r. w miejscowości Wola Moszczenicka, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, na terenie posesji przy ul. Klonowej, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, usiłował dokonać zabójstwa kobiety w ten sposób, że polał jej ciało substancją łatwopalną, po czym podpalił ją zapalniczką, powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci oparzenia II i III stopnia, głównie głowy i twarzy, szyi, rąk, klatki piersiowej oraz górnych dróg oddechowych, co spowodowało u niej wstrząs pooparzeniowy, niewydolność krążenia, niewydolność oddechową oraz ostrą niewydolność nerek i sepsę, przy czym powstałe oparzenia sięgały 45% powierzchni jej ciała, co wywołało chorobę realnie zagrażającą życiu i ciężką chorobę długotrwałą oraz ciężkie, trwałe zeszpecenie. Ww. Zamierzonego celu, tj. zabójstwa tej kobiety, nie osiągnął, z uwagi na postawę pokrzywdzonej, wezwanie służb ratunkowych i udzieloną jej pomoc medyczną i leczenie.

Mariusz P. został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany, zgodnie z wnioskiem Prokuratury, na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zasądził również od oskarżonego kwotę 50 000 zł na rzecz wspomnianej pokrzywdzonej, tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

Wyrok ten jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-06-21 |

205

Pedofil z Radomska

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do miejscowego Sądu akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi K. (lat 67), oskarżonemu o to że:

 1. w marcu 2014 roku w Radomsku, doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że dotykał jej piersi, tj. o przestępstwo z art. 200 § 1 k.k.;
 2. w okresie od 2013 roku do lipca 2015 roku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że dotykał go w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 3. w 2014 roku w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał go w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 4. w okresie od 2013 roku do lipca 2015r. w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 5. w okresie od 2013 roku do lipca 2015r. w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.

Wobec tego podejrzanego postanowieniami Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z małoletnimi pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 20 metrów oraz poręczenia majątkowego.

Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-05-16 |

195

Nieuczciwy policjant

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Norbertowi S. (lat 40), oskarżonemu o to że:

 1. w dniu 7 marca 2015 roku w miejscowościach Annów oraz Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc służbę jako funkcjonariusz Komisariatu Policji w Czerniewicach w związku z pełnioną funkcją publiczną, w trakcie przeprowadzanej czynności procesowej w sprawie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa polegające na napisaniu określonej treści wyjaśnień podejrzanego o czyn z art. 178a § 1 k.k. (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości), zażądał kwoty 1000 złotych, którą następnie przyjął od tego podejrzanego w dwóch ratach - pierwszą w kwocie 500 złotych w banknotach po 100 złotych w dniu 27 marca 2015 roku i drugą w kwocie 500 złotych w banknotach po 50 złotych w dniu 15 kwietnia 2015 roku, kiedy to został zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia tego czynu przez funkcjonariuszy BSW, tj. o czyn z art. 228 § 3 k.k.
 2. w październiku 2013 roku w Czerniewicach, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach, prowadząc postępowanie przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy zażądał, a następnie przyjął od niego, korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 1500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 3. w grudniu 2014 roku w Czerniewicach i w Gliniku, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy przyjął od niego korzyść majątkową w postaci kół samochodowych wraz z alufelgami, o łącznej wartości 460 złotych, pochodzących z rozbitego w kolizji drogowej samochodu należącego do tego podejrzanego, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 4. w maju 2014 roku w Czerniewicach i Lubochni Górki, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 4 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy, zażądał od niego korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 500 - 600 złotych, a następnie przyjął od niego korzyść majątkową w kwocie 500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 5. w lutym 2015 roku w Czerniewicach i Tomaszowie Mazowieckim, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy zażądał, a następnie przyjął od niego korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 6. Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

  | Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-05-16 |

  196

Nielegalne wyroby tytoniowe

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko:

 1. Tomaszowi U. (lat 29), oskarżonemu o to że:
  1. w okresie od co najmniej stycznia 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim oraz na terenie Pabianic i innych miejscowości w województwie łódzkim, wspólnie i w porozumieniu z Florianem C. i innymi osobami, w tym z obywatelami Bułgarii, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu znacznych ilości wyrobów tytoniowych w postaci papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych i oznaczaniu ich podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obrotu gospodarczego, przy czym jego udział w tejże grupie przestępczej w ramach przyjętego podziału ról polegał na przejmowaniu od Floriana C. środków finansowych i dokonywaniu z nich płatności gotówką za wynajem lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od jednej z miejscowych spółek, w którym produkowano nielegalnie papierosy i oznaczano je podrobionymi znakami towarowymi, na podpisywaniu i odbieraniu faktur VAT za tenże wynajem, na dostarczaniu osobom pracującym przy produkcji papierosów żywności zakupionej z środków finansowych otrzymanych od ww. osoby oraz materiałów niezbędnych do tej produkcji, w tym krajanki tytoniowej, a także na odbieraniu wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych i ich dostarczaniu we wskazane przez Floriana C. miejsca w Łasku, Konstantynowie Łódzkim i Ksawerowie, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.;
  2. w okresie od stycznia 2013 roku do października 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego, w celu użycia za autentyczne podrobił 27 dokumentów w postaci wystawionych przez jedną ze spółek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim faktur VAT i faktur korygujących za wynajem lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;
  3. w okresie od końca września 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Florianem C. i z innymi osobami, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego, w zamiarze, aby obywatele Bułgarii dokonali czynu zabronionego polegającego na wytworzeniu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych znacznej wartości w ilości 430.000 sztuk papierosów, to jest 21.500 paczek, o wartości rynkowej co najmniej 234.135,00 złotych, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro”, których nie mieli prawa używać, oraz na usiłowaniu wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu z niemniej niż 4,5 tony tytoniu co najmniej 4.500.000 sztuk papierosów, to jest 225.000 paczek papierosów o wartości rynkowej nie mniejszej niż 2.450.250,00 zł, czego jednak wyżej wymienieni sprawcy nie osiągnęli z uwagi na interwencję organów ścigania, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez opłacanie z środków finansowych otrzymanych od Floriana C. czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od jednej ze spółek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w którym znajdowały się i funkcjonowały dwie linie produkcyjne do nielegalnego wytwarzania papierosów i oznaczania ich podrobionymi znakami towarowymi, co stanowiło dostarczenie narzędzi przestępstwa oraz poprzez dostarczanie wyżej wymienionym osobom, pracującym przy produkcji papierosów, żywności zakupionej z środków finansowych otrzymanych od Floriana C. oraz materiałów niezbędnych do tej produkcji, w tym krajanki tytoniowej, a także poprzez odbieranie i transport wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w zb. z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;
 2. Florianowi C. (lat 45) o to że:
  1. w okresie od co najmniej stycznia 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim oraz na terenie Pabianic i innych miejscowości w województwie łódzkim, wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem U. i innymi osobami, w tym obywatelami Bułgarii, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu znacznych ilości wyrobów tytoniowych w postaci papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych i oznaczaniu ich podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obrotu gospodarczego, przy czym jego udział w tejże grupie przestępczej w ramach przyjętego podziału ról polegał na organizacji produkcji poprzez dostarczanie środków finansowych na opłacanie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od jednej ze spółek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w którym produkowano nielegalnie papierosy i oznaczano je podrobionymi znakami towarowymi oraz na dostarczaniu środków finansowych na zakup żywności dla osób pracujących bezpośrednio przy produkcji, a także na wskazywaniu miejsc i koordynacji dostaw wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.;
  2. w okresie od końca września 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem U. i innymi osobami, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego, w zamiarze, aby obywatele Bułgarii dokonali czynu zabronionego polegającego na wytworzeniu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, w celu wprowadzenia do obrotu, wyrobów tytoniowych znacznej wartości w ilości 430.000 sztuk papierosów, to jest 21.500 paczek, o wartości rynkowej co najmniej 234.135,00 złotych, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro”, których nie mieli prawa używać oraz na usiłowaniu wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu z niemniej niż 4,5 tony tytoniu co najmniej 4.500.000 sztuk papierosów, to jest 225.000 paczek papierosów o wartości rynkowej nie mniejszej niż 2.450.250,00 zł, czego jednak wyżej wymienieni sprawcy nie osiągnęli z uwagi na interwencję organów ścigania, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez dostarczanie Tomaszowi U. środków finansowych na opłacenie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od spółki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w którym znajdowały się i funkcjonowały dwie linie produkcyjne do nielegalnego wytwarzania papierosów i oznaczania ich podrobionymi znakami towarowymi, co stanowiło dostarczenie narzędzi przestępstwa oraz poprzez dostarczanie wyżej wskazanej osobie środków finansowych na zakup dla osób, pracujących bezpośrednio przy produkcji papierosów, żywności, a także na wskazywaniu miejsc i koordynacji dostaw wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych oraz materiałów do ich produkcji, w tym krajanki tytoniowej, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w rozmiarze co najmniej 6 miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów w zb. z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Postępowanie przeciwko ww. było związane z wcześniejszym śledztwem Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącego nielegalnej produkcji papierosów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, w toku którego skierowano akt oskarżenia przeciwko wspomnianym wyżej ośmiu obywatelom Bułgarii.

Do niniejszego aktu oskarżenia załączono wniosek w trybie art. 335 § 2 k.p.k. o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar i środków karnych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-11-25 |

168

Ustawki

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadziła postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałych w okresie czasu od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku na terenie powiatu bełchatowskiego przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w postaci pobić i udziału w bójkach oraz wprowadzania do obrotu, udzielania oraz posiadania środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany, tabletek ekstazy i innych.

Śledztwo to dotyczyło, poza wątkiem narkotykowym, przede wszystkim tzw. ”ustawek”, czyli bójek i pobić dokonywanych pomiędzy grupami kibiców różnych drużyn piłkarskich.

W dniu 29.03.2015 roku Prokuratura skierowała dwa akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bełchatowie przeciwko w sumie 29 osobom oskarżonym o udział we wspomnianych bójkach i pobiciach oraz o przestępstwa z ustawy z dnia 29.07.2005 roku „o przeciwdziałaniu narkomanii”.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-07-02 |

150

Strona 2 z 7Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00