Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Pedofil z Radomska

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do miejscowego Sądu akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi K. (lat 67), oskarżonemu o to że:

 1. w marcu 2014 roku w Radomsku, doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że dotykał jej piersi, tj. o przestępstwo z art. 200 § 1 k.k.;
 2. w okresie od 2013 roku do lipca 2015 roku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że dotykał go w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 3. w 2014 roku w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał go w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 4. w okresie od 2013 roku do lipca 2015r. w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.;
 5. w okresie od 2013 roku do lipca 2015r. w Radomsku, doprowadził małoletniego poniżej 15 roku życia, wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że całował go i dotykał w miejsca intymne, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.

Wobec tego podejrzanego postanowieniami Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z małoletnimi pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 20 metrów oraz poręczenia majątkowego.

Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-05-16 |

195

Nieuczciwy policjant

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Norbertowi S. (lat 40), oskarżonemu o to że:

 1. w dniu 7 marca 2015 roku w miejscowościach Annów oraz Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc służbę jako funkcjonariusz Komisariatu Policji w Czerniewicach w związku z pełnioną funkcją publiczną, w trakcie przeprowadzanej czynności procesowej w sprawie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa polegające na napisaniu określonej treści wyjaśnień podejrzanego o czyn z art. 178a § 1 k.k. (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości), zażądał kwoty 1000 złotych, którą następnie przyjął od tego podejrzanego w dwóch ratach - pierwszą w kwocie 500 złotych w banknotach po 100 złotych w dniu 27 marca 2015 roku i drugą w kwocie 500 złotych w banknotach po 50 złotych w dniu 15 kwietnia 2015 roku, kiedy to został zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia tego czynu przez funkcjonariuszy BSW, tj. o czyn z art. 228 § 3 k.k.
 2. w październiku 2013 roku w Czerniewicach, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach, prowadząc postępowanie przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy zażądał, a następnie przyjął od niego, korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 1500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 3. w grudniu 2014 roku w Czerniewicach i w Gliniku, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy przyjął od niego korzyść majątkową w postaci kół samochodowych wraz z alufelgami, o łącznej wartości 460 złotych, pochodzących z rozbitego w kolizji drogowej samochodu należącego do tego podejrzanego, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 4. w maju 2014 roku w Czerniewicach i Lubochni Górki, powiat Tomaszów Mazowiecki, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 4 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy, zażądał od niego korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 500 - 600 złotych, a następnie przyjął od niego korzyść majątkową w kwocie 500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 5. w lutym 2015 roku w Czerniewicach i Tomaszowie Mazowieckim, pełniąc funkcję publiczną funkcjonariusza policji Komisariatu Policji w Czerniewicach prowadząc postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a § 1 k.k., podczas wykonywania czynności procesowych w zamian za pozytywne dla tego podejrzanego zakończenie przedmiotowej sprawy zażądał, a następnie przyjął od niego korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 500 złotych, tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 4 k.k.
 6. Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

  | Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-05-16 |

  196

Nielegalne wyroby tytoniowe

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko:

 1. Tomaszowi U. (lat 29), oskarżonemu o to że:
  1. w okresie od co najmniej stycznia 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim oraz na terenie Pabianic i innych miejscowości w województwie łódzkim, wspólnie i w porozumieniu z Florianem C. i innymi osobami, w tym z obywatelami Bułgarii, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu znacznych ilości wyrobów tytoniowych w postaci papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych i oznaczaniu ich podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obrotu gospodarczego, przy czym jego udział w tejże grupie przestępczej w ramach przyjętego podziału ról polegał na przejmowaniu od Floriana C. środków finansowych i dokonywaniu z nich płatności gotówką za wynajem lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od jednej z miejscowych spółek, w którym produkowano nielegalnie papierosy i oznaczano je podrobionymi znakami towarowymi, na podpisywaniu i odbieraniu faktur VAT za tenże wynajem, na dostarczaniu osobom pracującym przy produkcji papierosów żywności zakupionej z środków finansowych otrzymanych od ww. osoby oraz materiałów niezbędnych do tej produkcji, w tym krajanki tytoniowej, a także na odbieraniu wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych i ich dostarczaniu we wskazane przez Floriana C. miejsca w Łasku, Konstantynowie Łódzkim i Ksawerowie, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.;
  2. w okresie od stycznia 2013 roku do października 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego, w celu użycia za autentyczne podrobił 27 dokumentów w postaci wystawionych przez jedną ze spółek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim faktur VAT i faktur korygujących za wynajem lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;
  3. w okresie od końca września 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Florianem C. i z innymi osobami, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego, w zamiarze, aby obywatele Bułgarii dokonali czynu zabronionego polegającego na wytworzeniu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych znacznej wartości w ilości 430.000 sztuk papierosów, to jest 21.500 paczek, o wartości rynkowej co najmniej 234.135,00 złotych, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro”, których nie mieli prawa używać, oraz na usiłowaniu wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu z niemniej niż 4,5 tony tytoniu co najmniej 4.500.000 sztuk papierosów, to jest 225.000 paczek papierosów o wartości rynkowej nie mniejszej niż 2.450.250,00 zł, czego jednak wyżej wymienieni sprawcy nie osiągnęli z uwagi na interwencję organów ścigania, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez opłacanie z środków finansowych otrzymanych od Floriana C. czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od jednej ze spółek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w którym znajdowały się i funkcjonowały dwie linie produkcyjne do nielegalnego wytwarzania papierosów i oznaczania ich podrobionymi znakami towarowymi, co stanowiło dostarczenie narzędzi przestępstwa oraz poprzez dostarczanie wyżej wymienionym osobom, pracującym przy produkcji papierosów, żywności zakupionej z środków finansowych otrzymanych od Floriana C. oraz materiałów niezbędnych do tej produkcji, w tym krajanki tytoniowej, a także poprzez odbieranie i transport wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w zb. z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;
 2. Florianowi C. (lat 45) o to że:
  1. w okresie od co najmniej stycznia 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim oraz na terenie Pabianic i innych miejscowości w województwie łódzkim, wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem U. i innymi osobami, w tym obywatelami Bułgarii, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu znacznych ilości wyrobów tytoniowych w postaci papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych i oznaczaniu ich podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obrotu gospodarczego, przy czym jego udział w tejże grupie przestępczej w ramach przyjętego podziału ról polegał na organizacji produkcji poprzez dostarczanie środków finansowych na opłacanie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od jednej ze spółek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w którym produkowano nielegalnie papierosy i oznaczano je podrobionymi znakami towarowymi oraz na dostarczaniu środków finansowych na zakup żywności dla osób pracujących bezpośrednio przy produkcji, a także na wskazywaniu miejsc i koordynacji dostaw wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.;
  2. w okresie od końca września 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem U. i innymi osobami, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego, w zamiarze, aby obywatele Bułgarii dokonali czynu zabronionego polegającego na wytworzeniu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, w celu wprowadzenia do obrotu, wyrobów tytoniowych znacznej wartości w ilości 430.000 sztuk papierosów, to jest 21.500 paczek, o wartości rynkowej co najmniej 234.135,00 złotych, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro”, których nie mieli prawa używać oraz na usiłowaniu wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu z niemniej niż 4,5 tony tytoniu co najmniej 4.500.000 sztuk papierosów, to jest 225.000 paczek papierosów o wartości rynkowej nie mniejszej niż 2.450.250,00 zł, czego jednak wyżej wymienieni sprawcy nie osiągnęli z uwagi na interwencję organów ścigania, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez dostarczanie Tomaszowi U. środków finansowych na opłacenie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim od spółki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w którym znajdowały się i funkcjonowały dwie linie produkcyjne do nielegalnego wytwarzania papierosów i oznaczania ich podrobionymi znakami towarowymi, co stanowiło dostarczenie narzędzi przestępstwa oraz poprzez dostarczanie wyżej wskazanej osobie środków finansowych na zakup dla osób, pracujących bezpośrednio przy produkcji papierosów, żywności, a także na wskazywaniu miejsc i koordynacji dostaw wyprodukowanych finalnie wyrobów tytoniowych oraz materiałów do ich produkcji, w tym krajanki tytoniowej, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w rozmiarze co najmniej 6 miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów w zb. z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Postępowanie przeciwko ww. było związane z wcześniejszym śledztwem Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącego nielegalnej produkcji papierosów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, w toku którego skierowano akt oskarżenia przeciwko wspomnianym wyżej ośmiu obywatelom Bułgarii.

Do niniejszego aktu oskarżenia załączono wniosek w trybie art. 335 § 2 k.p.k. o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar i środków karnych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-11-25 |

168

Ustawki

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadziła postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałych w okresie czasu od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku na terenie powiatu bełchatowskiego przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w postaci pobić i udziału w bójkach oraz wprowadzania do obrotu, udzielania oraz posiadania środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany, tabletek ekstazy i innych.

Śledztwo to dotyczyło, poza wątkiem narkotykowym, przede wszystkim tzw. ”ustawek”, czyli bójek i pobić dokonywanych pomiędzy grupami kibiców różnych drużyn piłkarskich.

W dniu 29.03.2015 roku Prokuratura skierowała dwa akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bełchatowie przeciwko w sumie 29 osobom oskarżonym o udział we wspomnianych bójkach i pobiciach oraz o przestępstwa z ustawy z dnia 29.07.2005 roku „o przeciwdziałaniu narkomanii”.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-07-02 |

150

Wyłudzanie pożyczek

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko 34 osobom, oskarżonym w sumie o 56 czynów, dotyczących pożyczek udzielonych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Zarzuty te dotyczą min. wyłudzeń i usiłowań wyłudzeń wspomnianych pożyczek. Łączna kwota wyłudzonych na szkodę ww. SKOK-u pożyczek wynosiła 471.500,00 złotych, przy czym najwyższa jednostkowa kwota wyłudzonej pożyczki to 80.000,00 zł. Nadto usiłowano wyłudzić kolejne pożyczki na łączną kwotę 110.000,00 złotych, a najwyższa z pożyczek w tej grupie wynosiła 100.000,00 zł.

Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności nawet do lat 8.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-07-02 |

151

Strona 3 z 8Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00