Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Niebezpieczny człowiek z młotkiem

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu Mirosławowi W., oskarżonemu o to że:

  1. W dniu 7 września 2014 r. w miejscowości Klekotowe, gmina Radomsko, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia innej osoby, zadał mężczyźnie wielokrotnie ciosy metalowym młotkiem w głowę, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo mózgowego z wieloodłamowym złamaniem kości skroniowej i czołowej, złamaniem kości klinowej, obrzęku prawej półkuli mózgu oraz złamania kości twarzoczaszki (jarzmowej prawej, zatoki szczękowej prawej, oczodołu prawego kości nosa i komórek sitowych, prawego wyrostka zębodołowego szczęki i prawej gałęzi żuchwy), co wywołało u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został odciągnięty od pokrzywdzonego przez inną osobę, a następnie trzymanym w ręku nożem kuchennym usiłował zadać cios wspomnianej ofierze w klatkę piersiową, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż wspomniana inna osoba odebrała mu nóż, tj. o przestępstwo określone w art. 13§1 k.k. w zw. z art. 148§1 k.k. w zb. z art. 156§1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
  2. W dniu 7 września 2014 r., kilkakrotnie uderzył innego mężczyznę (broniącego pierwszej wspomnianej wyżej ofiary) stalowym młotkiem w głowę oraz zadał mu cios nożem kuchennym w palec ręki prawej, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci licznych ran tłuczonych głowy oraz rany ciętej palca, co wywołało u niego naruszenie czynności narządu ciała na okres czasu poniżej dni siedmiu, tj. o przestępstwo określone w art. art. 157§2 k.k.

Wobec wspomnianego sprawcy stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-04-08 |

136

Rozboje w Radomsku

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do tamtejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Z. (lat 23) i Maciejowi W. (lat 26), którym zarzucono dokonanie na terenie Radomska trzech rozbojów.

I tak:

  • w dniu 22 listopada 2014r. dokonali rozboju na ekspedientce sklepu spożywczego mieszczącego się przy ulicy Reymonta, w trakcie którego po doprowadzeniu tej kobiety do stanu bezbronności dokonali zaboru pieniędzy oraz różnych przedmiotów o łącznej wartości 1370 zł;
  • tego samego dnia na ulicy Brzeźnickiej, dokonali rozboju na mężczyźnie, którego przewrócili, a następnie leżącego bili pięściami i kopali po całym ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń, które spowodowały u niego rozstrój zdrowia na okres czasu poniżej dni siedmiu, a także grozili dalszym pobiciem, a następnie zmusili go do wydania portfela oraz telefonu komórkowego, powodując szkodę na ogólną kwotę 203 zł;
  • również w dniu 22 listopada 2014r. przy ul. Św. Rozalii, dokonali rozboju na kolejnym mężczyźnie, którego po przewróceniu kopali po całvm ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń, które spowodowały u niego rozstrój zdrowia na okres czasu poniżej dni siedmiu, po czym dokonali zaboru pieniędzy w kwocie 20 zł oraz dwóch kuponów LOTTO na łączną kwotę 5.25 zł.

Dodać należy, że Tomasz Z. czynów tych dopuścił się w warunkach recydywy. Obaj sprawcy są tymczasowo aresztowani. Za opisane przestępstwa rozboju grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia, przy czym wobec wzmiankowanego wyżej oskarżonego, który wcześniej był już skazany na przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności i ją odbywał, orzeczona kara może być wyższa (do 15 lat pozbawienia wolności).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-02-27 |

128

Narkotyki na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sądu Okręgowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom, w wieku od 25 do 55 lat, mieszkańcom różnych miast, w tym Piotrkowa Trybunalskiego, którym zarzucono w sumie popełnienie 90 przestępstw dotyczących obrotu substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi, a także innych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które miały miejsce w latach 2002 – 2013, głównie na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, a także - w incydentalnych przypadkach - w innych jednostkach penitencjarnych na terenie kraju oraz na wolności.

Część przestępstw, tj. udział w obrocie narkotykami, została popełniona w ramach zorganizowanych grup przestępczych w rozumieniu art. 258 § 1 k.k.

W toku postępowania 25 podejrzanych, złożyło wnioski o zastosowanie wobec nich instytucji z art. 335 k.p.k., tj. skazania ich bez przeprowadzania rozprawy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-02-27 |

129

Księgowa - złodziej

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10.02.2015 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Wioletcie S. (lat 49), głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

Ww. została oskarżona o następujące przestępstwa:

  1. w okresie czasu od września 2009 roku do grudnia 2013 roku w Bełchatowie, pełniąc funkcje głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Sienkiewicza 25, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry podjętego zamiaru, przywłaszczyła powierzone jej mienie znacznej wartości, w postaci pieniędzy należących do wyżej wymienionej szkoły, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 679 944,84 złotych, w ten sposób, że z konta ww. szkoły oraz z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywała bez podstawy prawnej i faktycznej nieuzasadnionych przelewów na swoje osobiste konta, przy czym w celu ukrycia przestępczej działalności dokonywała szeregu podrobień i przerobień dokumentów księgowo¬-finansowych, w ten sposób, że wpisywała w treść przelewów fałszywe tytuły dyspozycji ze wskazaniem własnych prywatnych rachunków bankowych, fałszowała treści dokumentów źródłowych typu nota odsetkowa, czym działała na szkodę Urzędu Miasta Bełchatowa, tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i 271 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.
  2. w tym samym miejscu i czasie jak opisane w punkcie I, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wykonaniu z góry podjętego zamiaru, poprzez dokonanie nienależnych przelewów z konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przywłaszczyła powierzone jej pieniądze znajdujące się na koncie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, na swoje konto w łącznej kwocie 52 970,79 zł. działając na szkodę jej członków, tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  3. w tym samym czasie i miejscu jak w punkcie I czyniła przygotowania do popełnienia przestępstwa polegającego na sfałszowaniu dokumentów księgowo - finansowych ww. Szkoły, w ten sposób, że na puste blankiety druków kasowych, na odcinki B nanosiła skany odcisków pieczęci oraz podpisów osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe podmiotów współpracujących ze Szkołą Podstawową nr 3 w Bełchatowie, tj. o czyn z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  4. w tym samym czasie i miejscu jak w punkcie I, jako osoba nie uprawniona dysponowała dokumentami finansowo - księgowymi należącymi do Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie i Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie, tj. o czyn z ar. 276 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  5. w dniu 31 stycznia 2014 roku, w Bełchatowie, woj. łódzkiego, posiadała dokumenty finansowe i organizacyjne Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie, którymi nie miała prawa dysponować, a które to dokumenty winny znajdować się w budynku szkoły, tj. o czyn z art. 276 k.k.

Ww. oskarżona wyraziła wolę skazania ją przez Sąd bez przeprowadzania rozprawy.

Dodać należy, że w toku prowadzonego postępowania Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec ww. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 zł., dozoru Policji , zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydawania paszportu oraz zabezpieczenia majątkowego w postaci zajęcia samochodu osobowego o wartości 35 000 zł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-02-27 |

130

Nieuczciwy pracownik NOMI

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone było śledztwo w sprawie przestępczego działania pracownika sklepu NOMI S.A. w Bełchatowie Michała Ś., na szkodę firmy w której był zatrudniony.

W następstwie wszczętego śledztwa ustalono, że pracownik ten pracując na stanowisku specjalisty, zajmując się współpracą z podmiotami gospodarczymi w zakresie sprzedaży na ich rzecz różnego rodzaju towarów, głównie materiałów budowlanych, dokonał m.in. przywłaszczenia pobranej od części klientów tego sklepu gotówki za zakupione przez nich towary, wyłudził na podstawie wystawionych przez siebie poświadczających nieprawdę dokumentów towary z tego sklepu, a także podrabiał i przerabiał dokumenty związane ze sprzedażą towarów, czym działał na szkodę firmy NOMI S.A.

W toku postępowania ustalono również, że odbiorcą części towarów wyprowadzanych w powyższy sposób przez Michała Ś. był Jacek K.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał Ś. przyznał się do zarzucanych mu czynów i w sposób szczegółowy opisał w swoich wyjaśnieniach proceder swojej przestępczej działalności, podając istotne okoliczności ich popełnienia. Natomiast Jacek K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

W dniu 27.11.2014 roku Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bełchatowie przeciwko ww. osobom, przy czym Michałowi Ś. zarzucono w sumie 73 czyny z art. 271 § 3 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zb. z art. 270 § 1k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 271 § 1 k.k., art. 286 § 1k.k. (poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa dokumentów, przywłaszczenie powierzonego mienia, oszustwa), a Jackowi K. 32 zarzuty z art. 291 §1 k.k. (paserstwo umyślne).

W dniu 22.12.2014 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie, podzielając tezy Prokuratury ,wydał wyrok wobec Michała Ś., skazując go na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz na 5 tysięcy zł. grzywny. Wyrok odnośnie drugiego oskarżonego jeszcze nie zapadł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-01-09 |

123

Strona 4 z 7Pierwsza | Poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00