Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Ratownicy z Kleszczowa

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie skierowała do tamtejszego Sądu akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi T. (lat 26), Marcinowi R. (lat 21), i Damianowi M. (lat 29) o to, że dniu 19 lipca 2014 r. na basenie Kompleksu Wodno-Rekreacyjnego „Solpark" w Kleszczowie, woj. łódzkie, pełniąc funkcję ratowników (wszyscy ww.) i kierownika zmiany (Mateusz T.), nie dopełnili swoich wynikających z umowy obowiązków w ten sposób, że nie prowadzili należytej obserwacji powierzchni wody toni i niecki basenu, przez co nie podjęli w odpowiednim czasie akcji ratowniczej wobec tonącego 6 letniego chłopca (Marcin R. i Damian M.) oraz w sposób nieprawidłowy i niezgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 przeprowadzili akcję ratowniczą (Mateusz T. i Damian M.), narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w następstwie czego doznał on narastającej niewydolności oddechowo-krążeniowej w wyniku tonięcia, co spowodowano jego zgon, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 155 k.k. i art. 11 § 2 k.k.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-05-21 |

143

Niebezpieczny człowiek z młotkiem

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu Mirosławowi W., oskarżonemu o to że:

  1. W dniu 7 września 2014 r. w miejscowości Klekotowe, gmina Radomsko, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia innej osoby, zadał mężczyźnie wielokrotnie ciosy metalowym młotkiem w głowę, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo mózgowego z wieloodłamowym złamaniem kości skroniowej i czołowej, złamaniem kości klinowej, obrzęku prawej półkuli mózgu oraz złamania kości twarzoczaszki (jarzmowej prawej, zatoki szczękowej prawej, oczodołu prawego kości nosa i komórek sitowych, prawego wyrostka zębodołowego szczęki i prawej gałęzi żuchwy), co wywołało u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został odciągnięty od pokrzywdzonego przez inną osobę, a następnie trzymanym w ręku nożem kuchennym usiłował zadać cios wspomnianej ofierze w klatkę piersiową, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż wspomniana inna osoba odebrała mu nóż, tj. o przestępstwo określone w art. 13§1 k.k. w zw. z art. 148§1 k.k. w zb. z art. 156§1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
  2. W dniu 7 września 2014 r., kilkakrotnie uderzył innego mężczyznę (broniącego pierwszej wspomnianej wyżej ofiary) stalowym młotkiem w głowę oraz zadał mu cios nożem kuchennym w palec ręki prawej, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci licznych ran tłuczonych głowy oraz rany ciętej palca, co wywołało u niego naruszenie czynności narządu ciała na okres czasu poniżej dni siedmiu, tj. o przestępstwo określone w art. art. 157§2 k.k.

Wobec wspomnianego sprawcy stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-04-08 |

136

Rozboje w Radomsku

Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do tamtejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Z. (lat 23) i Maciejowi W. (lat 26), którym zarzucono dokonanie na terenie Radomska trzech rozbojów.

I tak:

  • w dniu 22 listopada 2014r. dokonali rozboju na ekspedientce sklepu spożywczego mieszczącego się przy ulicy Reymonta, w trakcie którego po doprowadzeniu tej kobiety do stanu bezbronności dokonali zaboru pieniędzy oraz różnych przedmiotów o łącznej wartości 1370 zł;
  • tego samego dnia na ulicy Brzeźnickiej, dokonali rozboju na mężczyźnie, którego przewrócili, a następnie leżącego bili pięściami i kopali po całym ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń, które spowodowały u niego rozstrój zdrowia na okres czasu poniżej dni siedmiu, a także grozili dalszym pobiciem, a następnie zmusili go do wydania portfela oraz telefonu komórkowego, powodując szkodę na ogólną kwotę 203 zł;
  • również w dniu 22 listopada 2014r. przy ul. Św. Rozalii, dokonali rozboju na kolejnym mężczyźnie, którego po przewróceniu kopali po całvm ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń, które spowodowały u niego rozstrój zdrowia na okres czasu poniżej dni siedmiu, po czym dokonali zaboru pieniędzy w kwocie 20 zł oraz dwóch kuponów LOTTO na łączną kwotę 5.25 zł.

Dodać należy, że Tomasz Z. czynów tych dopuścił się w warunkach recydywy. Obaj sprawcy są tymczasowo aresztowani. Za opisane przestępstwa rozboju grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia, przy czym wobec wzmiankowanego wyżej oskarżonego, który wcześniej był już skazany na przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności i ją odbywał, orzeczona kara może być wyższa (do 15 lat pozbawienia wolności).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-02-27 |

128

Narkotyki na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sądu Okręgowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom, w wieku od 25 do 55 lat, mieszkańcom różnych miast, w tym Piotrkowa Trybunalskiego, którym zarzucono w sumie popełnienie 90 przestępstw dotyczących obrotu substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi, a także innych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które miały miejsce w latach 2002 – 2013, głównie na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, a także - w incydentalnych przypadkach - w innych jednostkach penitencjarnych na terenie kraju oraz na wolności.

Część przestępstw, tj. udział w obrocie narkotykami, została popełniona w ramach zorganizowanych grup przestępczych w rozumieniu art. 258 § 1 k.k.

W toku postępowania 25 podejrzanych, złożyło wnioski o zastosowanie wobec nich instytucji z art. 335 k.p.k., tj. skazania ich bez przeprowadzania rozprawy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-02-27 |

129

Księgowa - złodziej

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10.02.2015 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Wioletcie S. (lat 49), głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

Ww. została oskarżona o następujące przestępstwa:

  1. w okresie czasu od września 2009 roku do grudnia 2013 roku w Bełchatowie, pełniąc funkcje głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Sienkiewicza 25, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry podjętego zamiaru, przywłaszczyła powierzone jej mienie znacznej wartości, w postaci pieniędzy należących do wyżej wymienionej szkoły, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 679 944,84 złotych, w ten sposób, że z konta ww. szkoły oraz z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywała bez podstawy prawnej i faktycznej nieuzasadnionych przelewów na swoje osobiste konta, przy czym w celu ukrycia przestępczej działalności dokonywała szeregu podrobień i przerobień dokumentów księgowo¬-finansowych, w ten sposób, że wpisywała w treść przelewów fałszywe tytuły dyspozycji ze wskazaniem własnych prywatnych rachunków bankowych, fałszowała treści dokumentów źródłowych typu nota odsetkowa, czym działała na szkodę Urzędu Miasta Bełchatowa, tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i 271 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.
  2. w tym samym miejscu i czasie jak opisane w punkcie I, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wykonaniu z góry podjętego zamiaru, poprzez dokonanie nienależnych przelewów z konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przywłaszczyła powierzone jej pieniądze znajdujące się na koncie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, na swoje konto w łącznej kwocie 52 970,79 zł. działając na szkodę jej członków, tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  3. w tym samym czasie i miejscu jak w punkcie I czyniła przygotowania do popełnienia przestępstwa polegającego na sfałszowaniu dokumentów księgowo - finansowych ww. Szkoły, w ten sposób, że na puste blankiety druków kasowych, na odcinki B nanosiła skany odcisków pieczęci oraz podpisów osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe podmiotów współpracujących ze Szkołą Podstawową nr 3 w Bełchatowie, tj. o czyn z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  4. w tym samym czasie i miejscu jak w punkcie I, jako osoba nie uprawniona dysponowała dokumentami finansowo - księgowymi należącymi do Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie i Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie, tj. o czyn z ar. 276 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  5. w dniu 31 stycznia 2014 roku, w Bełchatowie, woj. łódzkiego, posiadała dokumenty finansowe i organizacyjne Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie, którymi nie miała prawa dysponować, a które to dokumenty winny znajdować się w budynku szkoły, tj. o czyn z art. 276 k.k.

Ww. oskarżona wyraziła wolę skazania ją przez Sąd bez przeprowadzania rozprawy.

Dodać należy, że w toku prowadzonego postępowania Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec ww. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 zł., dozoru Policji , zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydawania paszportu oraz zabezpieczenia majątkowego w postaci zajęcia samochodu osobowego o wartości 35 000 zł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-02-27 |

130

Strona 4 z 8Pierwsza | Poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00