Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Nieuczciwy pracownik NOMI

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone było śledztwo w sprawie przestępczego działania pracownika sklepu NOMI S.A. w Bełchatowie Michała Ś., na szkodę firmy w której był zatrudniony.

W następstwie wszczętego śledztwa ustalono, że pracownik ten pracując na stanowisku specjalisty, zajmując się współpracą z podmiotami gospodarczymi w zakresie sprzedaży na ich rzecz różnego rodzaju towarów, głównie materiałów budowlanych, dokonał m.in. przywłaszczenia pobranej od części klientów tego sklepu gotówki za zakupione przez nich towary, wyłudził na podstawie wystawionych przez siebie poświadczających nieprawdę dokumentów towary z tego sklepu, a także podrabiał i przerabiał dokumenty związane ze sprzedażą towarów, czym działał na szkodę firmy NOMI S.A.

W toku postępowania ustalono również, że odbiorcą części towarów wyprowadzanych w powyższy sposób przez Michała Ś. był Jacek K.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał Ś. przyznał się do zarzucanych mu czynów i w sposób szczegółowy opisał w swoich wyjaśnieniach proceder swojej przestępczej działalności, podając istotne okoliczności ich popełnienia. Natomiast Jacek K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

W dniu 27.11.2014 roku Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bełchatowie przeciwko ww. osobom, przy czym Michałowi Ś. zarzucono w sumie 73 czyny z art. 271 § 3 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zb. z art. 270 § 1k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 271 § 1 k.k., art. 286 § 1k.k. (poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa dokumentów, przywłaszczenie powierzonego mienia, oszustwa), a Jackowi K. 32 zarzuty z art. 291 §1 k.k. (paserstwo umyślne).

W dniu 22.12.2014 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie, podzielając tezy Prokuratury ,wydał wyrok wobec Michała Ś., skazując go na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz na 5 tysięcy zł. grzywny. Wyrok odnośnie drugiego oskarżonego jeszcze nie zapadł.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2015-01-09 |

123

Niewłaściwe leczenie w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28.10.2014 roku skierowała akt oskarżenia w sprawie prowadzonej w związku z niewłaściwym leczeniem w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzny, który zgłosił się do tej placówki z urazem nogi, a w wyniku czego doszło do amputacji kończyny.

Aktem oskarżenia objęto dwie osoby:

 1. Jacka S., którego oskarżono o to, że w dniach 04 i 06 oraz 08 stycznia 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15, udzielając porad i pomocy medycznej pacjentowi ww. oddziału, zgłaszającemu ranę kłutą podudzia prawego (ugodzenie widłami używanymi w oborze), będąc zobowiązanym do opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo naraził ww. pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia pogłębiając to narażenie w ten sposób, że podczas tych wizyt zaniechał właściwych działań leczniczych, a wobec zgłaszanego przez niego utrzymywania się dolegliwości bólowych, zaniechał dalszych konsultacji lub skierowania go do szpitala w następstwie czego spowodował nieumyślnie u ww. w dniu 08 stycznia 2013 roku ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa - amputacji prawej nogi na wysokości uda, tj. o czyn z art. 160 § 1 i § 2 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 i § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;
 2. Pawła S., oskarżonego o to, że:
  1. w dniu 07 stycznia 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, w Poradni Chirurgicznej dla Dorosłych Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15, udzielając porad i pomocy medycznej pacjentowi ww. oddziału, zgłaszającemu ranę kłutą podudzia prawego (ugodzenie widłami używanymi w oborze), będąc zobowiązanym do opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo naraził ww. pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia pogłębiając to narażenie zaniechał właściwych działań leczniczych, a wobec zgłaszanego przez niego utrzymywania się dolegliwości bólowych, zaniechał dalszych konsultacji lub skierowania go do szpitala, w następstwie czego spowodował nieumyślnie u ww. w dniu 08 stycznia 2013 roku ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa - amputacji prawej nogi na wysokości uda, tj. o czyn z art. 160 § 1 i § 2 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 i § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  2. między 07 stycznia a 15 stycznia 2013 roku, jako osoba uprawniona do wystawiania dokumentu w postaci skierowania do szpitala poświadczył nieprawdę w dokumentacji medycznej dotyczącej ww. pacjenta, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. o czyn z art. 271 § 1 k.k.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia do 5 lat pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-11-10 |

112

Umorzenie

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w dniu 13.06.2014 roku zatwierdziła postanowienie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z dnia 09.06.2014 roku o umorzeniu śledztwa w sprawie:

 1. podejrzenia zaistnienia, ujawnionego w dniu 14.02.1997 roku, w Tomaszowie Mazowieckim czynu polegającego na dopuszczeniu się przez osobę stanu duchownego wobec małoletniego poniżej lat 15 innej czynności seksualnej i doprowadzenia ww. do poddania się takim czynnościom, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec stwierdzenia, iż doszło do przedawnienia karalności tego czynu;
 2. podejrzenia zaistnienia, ujawnionego w listopadzie 2013 roku, w miejscowości Kluki czynu polegającego na dopuszczeniu się przez proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach wobec nieustalonych osób małoletnich poniżej lat 15, bliżej nieokreślonych czynności mogących polegać na obcowaniu płciowym, innej czynności seksualnej lub doprowadzeniu w/w osób do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. – z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego przestępstwa.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-06-30 |

89

Rozboje, kradzieże, włamania…

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 18.06.2014 roku skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Ż. (lat 36) oraz Mariuszowi N. (lat 26), wobec których postanowieniami Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań, o to, że:

 • w dniu 18 listopada 2013 roku w miejscowości Kiełczówka gm. Moszczenica, woj. łódzkie, dokonali kradzieży samochodu osobowego marki Opel Vectra o wartości 1500 złotych na szkodę Mariana K., tj. o czyn 278 § 1 k.k.;
 • w dniu 18 listopada 2013 roku w miejscowości Woźniki, gm. Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie, dokonali rozboju na osobie Anny S. w ten sposób, że wykorzystując uprzednio skradziony samochód podjechali do jadącej rowerem kobiety, a następnie używając wobec niej przemocy w postaci popchnięcia spowodował jej upadek do rowu i po doprowadzeniu jej do stanu bezbronności dokonali na jej szkodę kradzieży torebki wraz z zawartością pieniędzy w kwocie około 120 zł, telefonu komórkowego o wartości około 200 zł, kluczy, latarki, dokumentów w postaci dowodu osobistego, karty bankomatowej, legitymacji ubezpieczeniowej, portfela, tj. o czyn z art. 280§ 1 k.k. w zb. z art. 275§ 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;
 • w dniu 18 listopada 2013 roku w miejscowości Bogdanów, gm. Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie, dokonali kradzieży na szkodę Anny K. w ten sposób, że w wykorzystując uprzednio skradziony samochód podjechali do jadącej rowerem kobiety, a następnie z koszyka zamontowanego na bagażniku roweru dokonali kradzieży torby wraz z zawartością portfela koloru granatowego, dowodu osobistego, legitymacji rencisty, pieniędzy w kwocie około 160 zł - tj. mienia o łącznej wartości około 180 zł, tj. o czyn z art. 278 § 1k.k. w zb. z art. 275 § 1k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;
 • w dniu 18 listopada 2013 roku w Białaczowie, woj. łódzkie, dokonali rozboju na osobie sprzedawcy w sklepie Ewelinie M., w ten sposób, że po uprzednim użyciu wobec niej przemocy, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 900 zł, które znajdowały się w pojemniku na pieniądze pod ladą, czym działali na szkodę ww. i właściciela sklepu, tj. o czyn z art. 280§1 k.k.

Nadto Andrzeja Ż. (który dopuścił się zarzucanych mu czynów w warunkach recydywy), oskarżono o to, że:

 • w dniu 20 maja 2013 roku w Piotrkowie Tryb., przy ul. Toruńskiej, woj. łódzkie, działając wspólnie i w porozumieniu z n/n osobą ,dokonał rozboju na Alicji I. w ten sposób, że stosując wobec niej przemoc fizyczną spowodował jej upadek na chodnik, a następnie zerwał jej z szyi złoty łańcuszek z przywieszką o wartości ok. 1.200 zł oraz wyrwał z dłoni torebkę z zawartością portmonetki i innych przedmiotów, powodując straty na kwotę 1.305 zł, tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.;
 • w czerwcu 2012 roku we wsi Wola Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, po uprzednim wyważeniu drzwi włamał się do domu mieszkalnego Jadwigi S., skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 800 zł, tj. o czyn z art. 279§1 k.k.;
 • w okresie pomiędzy 31 października 2013 roku a 11 listopada 2013 roku we wsi Tuszynek Majoracki, woj. łódzkie, po uprzednim wyważeniu drzwi włamał się do domu jednorodzinnego, skąd zabrał w celu przywłaszczenia, drobinę aluminiową, piłę do cięcia płytek, wiertarkę udarową, szlifierkę kątową i dalsze przedmioty o łącznej wartości 1000 zł na szkodę Sławomira S., tj. o czyn z art. 279§1 k.k.;
 • w listopadzie 2013 roku we wsi Górki Duże pow. łódzki wschodni, działając wspólnie i w porozumieniu z n/n osobą, dokonał rozboju na właścicielu sklepu spożywczego i przyległego mieszkania Witoldzie N. w ten sposób, że włamał się do wnętrza tego sklepu powalając pokrzywdzonego na ziemie, po czym wtargnął do pokoju zabierając pieniądze w kwocie 700 zł oraz telefon komórkowy o wartości 50 zł, tj. o czyn z art. 280§1 k.k.;
 • w okresie od 6 do 7 listopada 2013 roku w Brzezinach, woj. łódzkie, po uprzednim wybiciu szyby w oknie włamał się do kotłowni domu weselnego, skąd zabrał w celu przywłaszczenia wiertarkę o wartości 500 zł na szkodę Mariana P. i pompę C.O. ze sprzęgłem o wartości 3000 zł na szkodę małż. Mirosławy i Roberta K., tj. o czyn z art. 279§1 k.k.;
 • w nocy z 17 na 18 listopada 2013 roku w Rękoraju, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, działając wspólnie i w porozumieniu z n/n osobą, dokonał rozboju na Janie S. na parkingu baru Sowie Oko, w ten sposób, że zadał pokrzywdzonemu cios w tył głowy, a gdy ten upadł na ziemie kopnął go nogą w twarz, żądając wydania pieniędzy, a gdy ich nie otrzymał, zabrał pokrzywdzonemu żółtą zapalniczkę o wartości 5 zł, tj. o czyn z art. 280§1 k.k.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-06-30 |

90

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 31.03.2014 roku skierowała do miejscowego Sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Sz., oskarżonemu o to, że w dniu 23 stycznia 2014 roku w Radomsku, w jednym ze sklepów przy ul. Żeromskiego, dokonał rozboju na osobie sprzedawczyni, w ten sposób, że po wejściu do sklepu w kominiarce, grożąc natychmiastowym użyciem przemocy poprzez wyciągnięcie noża w kierunku pokrzywdzonej, zażądał wydania pieniędzy, po czym zabrał w celu przywłaszczenia wagę sklepową o wartości 500,00 zł na szkodę właściciela sklepu, tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k.

Nadto ww. zarzucono, iż w nocy z 3 na 2 września 2013 roku umyślnie dokonał uszkodzenia elewacji i drzwi wejściowych budynku noclegowni w Radomsku, powodując szkody w wysokości 1000 złotych, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

Za powyższe przestępstwa oskarżonemu grozi kara odpowiednio: za czy pierwszy (który jest zbrodnią) od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, za czyn drugi do 5 lat pozbawienia wolności.

Ww. oskarżony jest tymczasowo aresztowany.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-04-11 |

77

Strona 5 z 8Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00