Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 14.02.2013 roku skierowała do miejscowego Sądu oskarżenia przeciwko Radosławowi Z., oskarżonemu o to że:

  1. w okresie czasu od 23 lipca 2013 roku do dnia 22 sierpnia 2013 roku, w Radomsku, uporczywie nękał swoja żonę, w ten sposób, że wielokrotnie, także w porach nocnych, telefonował do pokrzywdzonej oraz wysyłał jej wiadomości tekstowe SMS, w których sugerował, że jest ona przez niego obserwowana, wielokrotnie nachodził ją w miejscu jej zamieszkania, obserwował jej mieszkanie, telefonował do członków jej rodziny w celu ustalenia, gdzie przebywa pokrzywdzona oraz śledził ją, gdy opuszczała miejsce zamieszkania, które to zachowanie wzbudziło u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 k.k.
  2. w okresie od 25 do 26 sierpnia 2013 roku w Radomsku, groził podpaleniem swojej żonie, w ten sposób, że telefonował do pokrzywdzonej wypowiadając groźby podpalenia, a także wysyłał do niej wiadomości tekstowe SMS, które w swojej treści zawierały wskazaną groźbę, co wzbudziło w zagrożonej uzasadnioną obawę, że groźby te zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.
  3. w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Radomsku, usiłował sprowadzić zdarzenie w postaci pożaru, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób, a mianowicie 157 mieszkańców bloku przy ul. 11 listopada 4, w ten sposób, że działając w porze nocnej z zamiarem wywołania pożaru jednego z mieszkań, w którym przebywała jego żona i ich troje małoletnich dzieci (lat 14, 10 i 8), teściowa oraz szwagierka, używając bliżej nieustalonej, łatwopalnej substancji, podpalił drzwi wejściowe do tego mieszkania, odcinając przebywającym w nim osobom jedyną drogę ewakuacji, w wyniku czego częściowemu spaleniu uległy drzwi wejściowe do mieszkania od strony zewnętrznej, wycieraczka, próg mieszkania oraz biurko stojące przy drzwiach, a także okopceniu uległy ściany klatki schodowej, powodując straty w wysokości 1300 złotych, a gdzie rozprzestrzeniający się ogień zagrażał życiu i zdrowiu pozostałych lokatorów bloku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na fakt, iż jedna z mieszkanek bloku wybudziła się ze snu i wraz z innymi osobami podjęła akcję gaśniczą, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  4. w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Radomsku, dokonał uszkodzenia okna balkonowego jednego z mieszkań przy ul. Fabianiego, w ten sposób, że rzucił na balkon wyżej wymienionego mieszkania szklaną butelkę wypełnioną bliżej nieustaloną łatwopalną cieczą zaczopowaną zwitkiem zapalonej tkaniny stanowiącej lont tzw. „koktajl Mołotowa", w wyniku czego częściowemu spaleniu i okopceniu uległo przedmiotowe okno balkonowe, czym spowodował straty w wysokości 2000 złotych, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

Nadto aktem oskarżenia w tej sprawie objęto również Krzysztofa K., oskarżonego o to, że:

w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Radomsku, działając w zamiarze, aby ww. Radosław Z. sprowadził zdarzenie w postaci pożaru jednego z mieszkań bloku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 4, w którym zamieszkuje 157 osób, w tym żona Radosława Z., swoim zachowaniem ułatwił mu jego popełnienie, w ten sposób, że wspólnie z nim przygotował szklane butelki wypełnione bliżej nieustaloną łatwopalną cieczą zaczopowaną zwitkiem tkaniny stanowiącej lont, tzw. „koktajle Mołotowa", a następnie używając swojego samochodu zawiózł go pod wspomniany blok, gdzie Radosław Z. używając wcześniej przygotowanych butelek podpalił podpalił drzwi wejściowe do tego mieszkania, odcinając przebywającym w nim osobom jedyną drogę ewakuacji, w wyniku czego częściowemu spaleniu uległy drzwi wejściowe do mieszkania od strony zewnętrznej, wycieraczka, próg mieszkania oraz biurko stojące przy drzwiach, a także okopceniu uległy ściany klatki schodowej, powodując straty w wysokości 1300 złotych, a gdzie rozprzestrzeniający się ogień zagrażał życiu i zdrowiu pozostałych lokatorów bloku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na fakt, iż jedna z mieszkanek bloku wybudziła się ze snu i wraz z innymi osobami podjęła akcję gaśniczą,, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Pierwszy z ww. oskarżonych od chwili zatrzymania jest tymczasowo aresztowany, wobec drugiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-03-11 |

70

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

W Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim , II Wydział Karny, w dniu 27 grudnia 2013 roku, zapadł wyrok p-ko Zygmuntowi S., którego Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim oskarżyła o to: I. w okresie od stycznia 2012 roku do listopada 2012 roku w Tomaszowie Mazowieckim, obcował płciowo z małoletnią lat 7 oraz doprowadził tę małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej oraz do wykonywania czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 201 k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. II. w okresie od stycznia 2012 roku do listopada 2012 roku w Tomaszowie Mazowieckim , w celu zaspokojenia seksualnego prezentował małoletniej lat 7 wykonanie czynności seksualnej w postaci masturbacji, tj. o czyn z art. 200 § 2 k.k.

Ww. został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i został skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 500 metrów od jej stałego miejsca zamieszkania, od jej miejsca nauki i zajęć dodatkowych i nie mniejszą niż 100 metrów w innych przypadkach.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-01-28 |

60

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

W związku z zainteresowaniem medialnym i społecznym, uprzejmie informuję o czterech sprawach prowadzonych w formie postępowań sprawdzających przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku (której przekazano je zgodnie z decyzją Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wydaną w celu zapewnienia bezstronności w działaniach procesowych organów prokuratury), a które to postępowania zakończono decyzjami o odmowie wszczęcia śledztwa.

W sprawie pierwszej:
  1. odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie pomówienia byłego Rektora Kościoła Akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim, w trakcie programu telewizyjnego stacji TVN 24 „Tak jest”, emitowanego w dniu 07. listopada 2013 roku, o takie postępowanie bądź właściwości, które mogły go poniżyć w oczach opinii publicznej, tj. o czyn z art. 212§2 k.k. - wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz braku interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu ( na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k.), oraz
  2. odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przekroczenia uprawnień, bądź niedopełnienia obowiązków, przez funkcjonariusza publicznego - Posła na Sejm RP - w związku z wywiadem udzielonym stacji TVN 24 w programie „Tak jest” emitowanym w dniu 07. listopada 2013 roku tj. o czyn z art. 231§1 k.k., wobec braku znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17§1 pkt. 2 k.p.k.).

W drugim postępowaniu odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie seksualnego wykorzystywania, w bliżej nieokreślonym miejscu i czasie, osób małoletnich poniżej 15 roku życia, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - z uwagi na brak danych dostateczne uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.). W trzecim odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie dopuszczenia się w 1990 roku w Wilnie (Litwa) innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej poniżej lat 15, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - z uwagi na to, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu (na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k.).

Zaś w ostatniej z tych sprawie odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie publicznego pochwalania lub propagowania zachowania o charakterze pedofilskim w treści wywiadu udzielonego w dniu 18 października 2013 roku na portalu internetowym ePiotrków.pl, tj. o czyn z art. 200b k.k. - wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-01-28 |

61

V Ds. 72/11

W dniu 10 listopada 2011 roku Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wszczęła śledztwo o sygn. V Ds. 72/11. Postępowanie niniejsze dotyczyło kilkudziesięciu czynów przestępczych o charakterze kryminalnym. W jego toku przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw stypizowanych w art. 258 k.k. tj. udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, z art. 279 k.k. tj. kradzież z włamaniem, rozboje oraz czynów określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 roku) 31 osobom. W dniu 24 kwietnia 2013 skierowano w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

38

V. Ds. 43/12

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 28 maja 2012 roku. Przedstawiono w nim trzem osobom zarzuty popełnienia czynów zabronionych określonych. w art. 278 § 1 k.k. oraz 279 § 1 k.k. i inne, polegających m. in. na zaborze samochodów. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do jednego podejrzanego orzeczono środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. W dniu 3 kwietnia 2013 r. skierowano akt oskarżenia do sądu.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

39

Strona 6 z 8Pierwsza | Poprzednia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00