Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

V Ds. 11/12

W 2012 roku Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. prowadziła śledztwo przeciwko wielu osobom dotyczące wprowadzenia do obrotu substancji psychotropowych i odurzających o przestępstwa z art. 59 ust. 1, art. 56 ust. 1 i 3, art. 62 ust. 1 i 2 i inne Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W sprawie tej do Sądu Rejonowego w Bełchatowie skierowano akt oskarżenia przeciwko 12 podejrzanym. Nadto z przedmiotowego postępowania wyłączono materiał dowodowy wobec pięciu innych osób i w tym zakresie skierowano trzy akty oskarżenia w trybie art. 335 § 1 k.p.k..

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

40

V Ds. 12/12

W 2012 roku Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. prowadziła śledztwo dotyczące podejrzenia poświadczania nieprawdy i przyjmowania korzyści majątkowej przez diagnostów okręgowej stacji kontroli pojazdów w Bełchatowie.
Przedmiotowe śledztwo zakończyło się w listopadzie 2012 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bełchatowie przeciwko dwóm diagnostom o przestępstwo z art.271§1 i 3 k.k. w zb. z art.228§1 k.k. w stosunku do jednego z nich, drugiemu zarzucono popełnienie czynu z art.271§1 k.k. oraz dwóm innym osobom o przestępstwo pomocnictwa do poświadczenia nieprawdy.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

41

V Ds. 68/10

W dniu 31 grudnia 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko prezesowi oraz 4 członkom zarządu Fundacji Pracowniczej Zakładów Przemysłowych w Radomsku w związku z niegospodarnością polegającą na sprzedaży, należącej do Fundacji, nieruchomości płożonej w Radomsku za znacznie zaniżoną cenę nieodpowiadającą jej faktycznej wartości w wyniku czego wyrządzili znaczną szkodę w mieniu tj. o czyny z art. 296 § 1 k.k. i inne.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

42

V Ds. 59/10

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 października 2012r skierowała do Sądu Rejonowego w Bełchatowie akt oskarżenia przeciwko
1. K.T. wójtowi gminy Kleszczów o przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., II z art. 231 § 1 k.k. III z art. 231 § 2k.k
2. W. T. o przestępstwa z art. 18 § 3 w zw. z art. 231 § 2 k.k i z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485)
3. M. T. O przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485)
Zarzuty z art. 231§1 związane są z okolicznościami ,iż wójt gminy wraz z członkami swojej rodziny w związku z uchwalanymi planami zagospodarowania przestrzennego dysponując wiedzą na temat przeznaczenia nieruchomości w obrębie gminy, którą zarządzała kupowali nieruchomości, które następnie w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zyskiwały na wartości, po czym sprzedali je gminie.
Przedmiotowe grunty kupowano po 80 groszy za metr, natomiast gmina odkupiła je w kwocie po 35zł za metr.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

43

V Ds. 07/12

W związku z zainteresowaniem poniższą sprawą Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje:
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadziła za sygnaturą V Ds. 7/12 śledztwo przeciwko Robertowi Jerzemu F. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 226 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 135 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 275 § 1 k.k.
W dniu 20 kwietnia 2012 roku tut. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Robertowi Jerzemu F. oskarżając ww. o publiczne znieważenie konstytucyjnego organu R.P. - Marszałka Sejmu, publiczne znieważenie Prezydenta R.P. oraz przestępstwa polegające na podrabianiu i przerabianiu dokumentów i posługiwaniu się nimi, jak też posługiwaniu się dowodem stwierdzającym tożsamość innej osoby.
Wyrokiem z dnia 14 września 2012 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny uznał oskarżonego Roberta Jerzego F. za winnego popełnienia następujących przestępstw:
- publicznego znieważenia Prezydenta R.P. i wymierzył za to przestępstwo karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,
- podrobienia dokumentów i posłużenia się nimi i wymierzył za to przestępstwo karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,
- podrobienia dokumentów i posłużenia się nimi i wymierzył za to przestępstwo karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,
Sąd wymierzył karę łączną w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym oraz zasadził od oskarżonego zwrot kosztów postępowania w części wynoszącej 3000 złotych.
Jednocześnie Sąd uniewinnił ww. od popełnienia przestępstwa z art. 226 § 3 k.k. oraz umorzył postępowanie karne w zakresie przestępstwa z art. 275 § 1 k.k. /posługiwanie się cudzym dowodem tożsamości/ przyjmując jako podstawę umorzenia znikomą społeczną szkodliwość zachowania oskarżonego.
Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia na piśmie.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-01-17 |

44

Strona 7 z 8Pierwsza | Poprzednia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00